Szarża ułańska przed pomnikiem Kościuszki

Obchody Święta 3 Maja mają w Mosinie stałe punkty programu. Rano władze gminy złożyły hołd Prezydentowi RP na Uchodźstwie Edwardowi Raczyńskiemu, który kazał wyryć na swoim sarkofagu w Rogalinie słowa: Nie zmarnujcie Niepodległości. To miejsce szczególne dla nas wszystkich.

Później złożono wiązanki kwiatów na mogile Rozstrzelanych i w w innych Miejscach Pamięci Narodowej.
Po południu na placu przed pomnikiem Tadeusza Kościuszki zebrały się poczty sztandarowe, delegacje instytucji i organizacji oraz mieszkańcy.
Dużą atrakcją był pokaz musztry ułańskiej i szarża Ochotniczego Reprezentacyjnego Oddziału Ułanów Miasta Poznania w barwach 15 Pułku Ułanów Poznańskich pod dowództwem rtm. kaw. och. Romana Kusza.
Po okolicznościowym wystąpieniu Burmistrza Jerzego Rysia i złożeniu kwiatów pod pomnikiem Tadeusza Kościuszki zgromadzeni udali się na Mszę św. w intencji Ojczyzny do kościoła parafialnego p.w. św. Mikołaja.
W tym samym czasie w Spichlerzu Majątku Rogalin uczczono Święto Narodowe Trzeciego Maja śpiewem pieśni patriotycznych (zdjęcia ze spotkania)
Na zdj. obok członek  Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Mosinie w polskim stroju narodowym.

3 Comments
Rafał 04/05/2017
| |

Taki pokaz to doskonały pomysł na świętowanie. Grupy rekonstrukcyjne, pokazy historyczne to przyciąga ludzi. Też bym chętnie pokaż ułanów zobaczył. Takie rzeczy trzeba reklamować.

paw 04/05/2017
| |

Szkoda że jest relacja po wydarzeniu,a nie było za to tu zaproszenia przed 3 maja. Gdybym wiedział pewnie bym wziął maluchy by ułanów z obaczyły….