Sukces sołectwa Rogalinek

Sołectwo Rogalinek zostało laureatem I edycji konkursu „Jeden dzień w sołectwie – przyroda, kultura i tradycja”. Zajęło w nim VII miejsce. Nagrodę w wysokości 1000 zł otrzymało sołectwo, a sołtys Dorota Domagała tablet.
To duży sukces, gdyż na konkurs nadesłano 142 projekty z terenu 30 powiatów i 95 gmin Wielkopolski. Wybrano 30 finalistów, wśród których z kolei wyróżniono 15 laureatów. Kryteriami przy ocenie projektu były między innymi jego innowacyjność i atrakcyjność: pomysłowe zajęcia, kulinarne specjały, a także wpływ projektu na integrację mieszkańców oraz jego zasięg i trwałość.
Projekt “Rogalinek – Przyroda, Kultura i Tradycja” opracował zespół: Dorota Domagała, Paulina Olszowa i Maja Sobańska.

W 2017 roku Rogalinek będzie obchodził 770-lecie istnienia wsi.
Do rejestru zabytków wsi Rogalinek wpisano:
 cmentarz ewangelicki z XIX w.,
 cmentarz parafialny XVII w. ul. Kościelna 9,
 dzwonnica przy kościele z 1893 r. ul. Kościelna 9,
 kościół p.w. św. Michała Archanioła i Matki Bożej Wspomożycielki, 1682-1712 r. ul. Kościelna 9,
 plebania z 1900 r. ul. Wodna 8

Autorzy opracowali m.in. trasę wycieczki uwzględniającą atrakcje wsi:

8.30 zbiórka uczestników na ul. Kościelnej przy tablicy informacyjnej Rogaliński Park Krajobrazowy, przedstawienie planu wycieczki.
9.00 Zapoznanie się z historią kościoła pod wezwaniem Św. Michała Archanioła i MBWW, zwiedzanie kościoła
9.30 przejście po łęgach rogalińskich do Przystani Jana Pawła II, i krótki plener malarski
12.00 przybycie do Pracowni Artystycznej Lucyny Smoki – prezentacja prac
13.00 przedstawienie starej drukarni i zbiorów regionalnych Alojzego Szabelskiego
14.00 zwiedzanie tradycyjnego gospodarstwa wiejskiego
14.30 zakończenie wycieczki w świetlicy wiejskiej. Poczęstunek potrawą regionalną, plackiem drożdżowym na maśle wiejskim (w projekcie był przepis Koła Gospodyń Wiejskich na doskonały placek drożdżowy).

Samorząd Województwa Wielkopolskiego 20 grudnia 2016 roku podczas uroczystej Gali w Centrum Kongresowym MTP w Poznaniu wręczył nagrody i wyróżnienia laureatom konkursu „Jeden dzień w sołectwie-przyroda, kultura i tradycja”. Konkurs miał na celu promowanie najlepszych przykładów i dobrych praktyk aktywizujących małe grupy społeczne i podnoszących świadomość mieszkańców niewielkich miejscowości. Ponadto wyróżnienie ma promować liderów niższego szczebla administracji samorządowej, którzy swoją postawą i pracą mobilizują innych do działania, posiadają szczególne osiągnięcia i czynnie angażują się w rozwój swojej wsi.

Laureaci I edycji konkursu „Jeden dzień w sołectwie – przyroda, kultura i tradycja”
Autorom Projektu serdecznie gratulujemy!