Studium: W Pecnej 2 zmiany

W projektowanym nowym STUDIUM w Pecnej zmniejszono obszar przeznaczony na zabudowę mieszkaniową. Pojawił się za to nowy element w przestrzeni – w lesie  wyznaczono teren E_UZ3.

W części tekstowej czytamy:

Tereny zabudowy usługowej w zieleni obejmują istniejące i planowane obiekty sportowe i rekreacyjne służące zaspokajaniu potrzeb ludności z zakresu aktywnego wypoczynku, sportu, turystyki.
1. Podstawowym przeznaczeniem na terenach oznaczonych symbolem UZ jest sport i rekreacja,  turystyka oraz zieleń urządzona.
2. Jako przeznaczenie uzupełniające dopuszcza się zabudowę usługową z zakresu:
1) usług kultury;
2) ochrony zdrowia i opieki, np. ośrodki zdrowia, domy spokojnej starości itp.;
3) innych usług związanych z obsługą przeznaczenia podstawowego np. usługi handlowe,  gastronomiczne itp.

 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy  jest podstawowym dokumentem kreującym politykę przestrzenną gminy. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego muszą być z nim zgodne.
Trwa wyłożenie do publicznego wglądu projektu Studium. To trudny i obszerny materiał, dlatego zachęcam do zapoznawania się z nim i dzielenia się uwagami.

Dyskusja publiczna za tydzień, 20 września 2018 r. o godz. 18.00 w Sali Reprezentacyjnej MOK, ul. Dworcowa 4.

37 Comments
karp 02/03/2021
| |

Miałbym jeszcze pytanie o działkę 132/3 obręb Krosinko. W projekcie Studium są na niej 3 stanowiska
archeologiczne. Czy cała ta działka była przekopana? Mnie już od dłuższego czasu pachnie takim procederem, że stanowiska najpierw są rozkopywane, a później dla picu gmina otacza to ochroną.
Wszystkie 3 są w w Gminnej Ewidencji Zabytków, ale życie pokazało, że UM Mosina potrafi zrobić więcej dla Waldemarów niż dla zabytków.

R 02/03/2021
| |

Ja jutro zadzwonię do Ministerstwa Ochrony Środowiska, Generalnej i Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i spytam, w jaki sposób mieszkańcy mogą się w dozwolony prawnie sposób bronić i jak można te zapędy ukrócić. Jak dam rade tego dnia napiszę, co się dowiedziałem. Na radnych nie ma co liczyć. Można tylko liczyć i prosić ich, żeby w takim kształcie Studium nie przegłosowali. Nie rozumiem postawy Burmistrza, który powinien dbać o ogólny interes mieszkańców.
Liczę, że inni mieszkańcy może także coś pomogą.
Może ktoś by sprawdził, czy ten teren jest w strefie NATURA 2000, albo czy występują na tym terenie gatunki chronione?
Kto inny mógł porozmawiać z przedstawicielem greenpeace Polska i ekologami z partii zielonych może coś podpowiedzą.
Ludzie bierzmy sprawy w swoje ręce bo nas żywcem zabetonują!

karp 28/02/2021
| |

Burmistrz poinformował o przesłaniu projektu Studium do uzgodnień.
Dziś już wiadomo, że teren E_UZ3 to dar władz dla rodziny radnego . Mam pytanie, czy ktoś wie dla kogo
są E_UZ1 i E_UZ2 . Tyle skomplikowanych oznaczeń, a byłoby znacznie prościej napisać to dla Waldka, to dla Ździsia a tamto dla Rysia. Lasy przeznaczone są pod lasy, ale z małymi wyjątkami…

helmut 10/12/2019
| |

Jestem za tym aby Mosinie odebrać prawo stanowienia planów zagospodarowania przestrzennego .Jedyna gmina gdzie jak grzyby po deszczu powstają bloki i szeregowce w polach i na wsiach to jakiś koszmar.Zniszczony został całkowity wiejski charakter wsi przez a teraz wybudują jakiś koszmar w środku lasu.Uciekać z tej gminy!

Tomi 19/09/2018
| |

To w pecnej to jest na bagnach podmokla ziemia tam jest

Ministrant 18/09/2018
| |

No to teraz konkurs z nagrodami! Jaki radny jest właścicielem działek w lesie, gdzie będzie można teraz wprowadzić zabudowę? Nagrodą jest przyczepa żwiru. Dla ułatwienia niezorientowanym podpowiemy, że fundatorem nagrody jest sam zainteresowany przekształceniem gruntu.

karp 18/09/2018
| |

To ma szczęście jak gośc, który kupił dla Dopiewa foto-pułapkę leśną za kilka stówek. Propaganda donosiła o społecznej odpowiedzialności biznesu.
Zdjęcie z misiem zrobił sobie komendant SG i obecna Przewodnicząca KR.
W zamian Studium i kilka mpzp. Jeśli chodzi o mnie, to im większy nacisk tym bardziej nie dam, bo taki mam kaprys.

Oczywiście 17/09/2018
| |

W lesie zmiana przeznaczenia terenu. Szczęściarz, kupił za grosze, a teraz okazuje się, że to był strzał w dziesiątkę.