Studium 2022 – V część

Sowinki, Baranowo, Baranówko, Żabinko, Sowiniec, Krajkowo to obszar ściśle związany z ujęciem wody, strefą ochrony bezpośredniej i pośredniej.

W Sowinkach zwiększono obszar przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową. Zmiany te wprowadzono już w 2018 r. i mimo uwag wnoszonych przez Aquanet nie dokonano żadnej korekty.
Z kolei w Baranówku ograniczono zabudowę mieszkaniową w porównaniu z obowiązującym Studium.
Pojawił się tam natomiast niewielki teren , którego wcześniej nie było (pomiędzy Baranówkiem i Sowinkami).
W Żabinku bez zmian w porównaniu z obecnym Studium z 2010 r.

W Krajkowie ograniczono obszar zabudowy mieszkaniowej w centrum wsi.
Usankcjonowano rozbudowę w sąsiedztwie Podkowy Leśnej. Rozszerzono obszar zabudowy mieszkaniowej z dala od wsi w rejonie fermy norek, co moim zdaniem jest pomysłem absurdalnym.

1. UJĘCIE WODY I STREFA OCHRONY
Rok temu Aquanet poinformował Radę Miejską o swoich uwagach do Studium.
Przedstawiłam je na mapkach TUTAJ.
Rozmawialiśmy na ich temat na spotkaniu radnych Rady Miejskiej w Mosinie z przedstawicielami Aquanetu w dniu 4 listopada 2021 r.

Te uwagi niestety nie zostały uwzględnione.

W Sowińcu zwiększono obszar zabudowy usługowej.
W Mosinie na terenie osiedla nr 5 Nowe Krosno nadal jest strefa aktywności gospodarczej po drugiej stronie ul. Leśmiana, co spotkało się ze sprzeciwem Rady Miejskiej, która nie uchwaliła przedłożonego jej rozwiązania w planie miejscowym.

0 Comments

No Comment.