STUDIUM 2022 – 3 część

CZAPURY I BABKI

W Czapurach i Wiórku najistotniejszą zmianą jest inny przebieg drogi (alternatywa dla ul. Poznańskiej).
Przebiega nieco dalej od zabudowy i okala od wschodu cmentarz w Czapurach.
Zmian dokonano także w północnej części Czapur po obu stronach ulicy Poznańskiej.

WIÓREK

W Wiórku został zwiększony obszar zabudowy mieszkaniowej w rejonie ul. Łąkowej (ta zmiana została wprowadzona już do projektu z 2018 r.)

DASZEWICE

W Daszewicach duże zmiany zostały wprowadzone w 2018 r. Obecnie z części z nich zrezygnowano.
W porównaniu z obowiązującym Studium dodano jeszcze 2 tereny pod zabudowę mieszkaniową, mimo że w tej miejscowości już w obowiązującym planie miejscowym ogromne tereny pod zabudowę mieszkaniową są wykorzystane w niewielkim stopniu.

GŁUSZYNA LEŚNA, KUBALIN, ROGALIN PODLESIE

W Głuszynie Leśnej i w Rogalinie Podlesie zwiększono nieco obszar pod zabudowę mieszkaniową.

0 Comments

No Comment.