Struktura wydatków budżetu – projekt 2017

Dzisiaj Komisja Budżetu i Finansów na swoim posiedzeniu, które rozpocznie się o godzinie 17.00 w sali 110 Urzędu Miejskiego w Mosinie, zaopiniuje zaplanowane przez Burmistrza na 2017 r. wydatki.

W projekcie budżetu dochody Gminy Mosina na rok 2017 zostały ustalony w kwocie 124 389 991,47 zł,
natomiast wydatki w kwocie 130 710 039,55 zł. Planowany deficyt w wysokości 6 320 048,08 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych. Łącznie w 2017 r. zaplanowano emisję obligacji na kwotę 13,5 mln zł. Z tej kwoty 6,5 mln zł przeznaczono na wykup obligacji komunalnych sprzedanych na rynku krajowym w 2010 r. oraz kwoty 1,5 mln pożyczek z WFOŚiGW.

struktura-wydatkow-2017

[table id=25 /]

23 Comments
Rafał 26/04/2017
| |

Dużo kasy na zieleń, ale niewiele sie robi. Wiele miejsc nieogarnietych po zimie. Skwer przy dworcu kiedyś robił dobre wrażenie. W ubiegłym roku był fatalnie prowadzony. 2 dni temu jeszcze nieuprzatnięty. Kto zajmuje się tym tematem?

Pitbull 08/12/2016
| |

W uzasadnieniu do uchwały o powołaniu spółki ZUK PUK jest napisane , że powołuje się nową spółkę ze wzg na przewidywaną wyższą efektywność wykonywania zadań przez podmiot, którego właścicielem jest samorząd. Mam nadzieję, że po zakończeniu roku budżetowego 2017 Burmistrz przekaże mieszkańcom w jakim stopniu ten cel osiągnięto. Na razie zwiększono zatrudnienie czyli koszty. Na czym Urząd zamierza oszczędzić ?

Pitbull 07/12/2016
| |

Jeżeli chodzi o wysokość kosztów w kolumnie “2016” to obrazuje to wykonanie na jaki miesiąc ? Czy to może są tylko koszty planowane ?
Takie porównanie niestety niewiele daje.
Proszę o wyjaśnienie
1/ czy są to wydatki bieżące czy tylko inwestycje ?
2/ do prawidłowych porównań brakuje wyrażnego podziału między obiema kategoriami wydatków. Akurat przy inwestycjach wydatek najczęściej nie jest kosztem
3/ rolowanie zadłużenia z tendencją do jego podwyższania. Z czego gmina zamierza spłacić przyszłe zadłużenie ( chyba że zakładamy że to będzie problem już innej ekipy). Ekipa może się zmienić, ale mieszkańcy pozostaną.
4/ Przez 3 lata na promocję wydano ok. 700 000 zł. Czy da się oszacować ile gmina zyskała wskutek tak intensywnej promocji ? Co wchodzi w zakres tych wydatków ?

Pitbull 07/12/2016
| |

Co do zatrudnienia nowych osób. Czy niedawno nie było tak że ZUK zajmował się wywozem śmieci ? Czyli kadra była. Ludzi nie zwolniono to czym zajmują się teraz ? A może chodzi o to że powstała nowa jednostka ZUK-PUK. Nowa spółka, nowe etaty, wyższe koszty?

Pitbull 07/12/2016
| |

Jak słyszę że budżet jest elastyczny to mi dech zapiera. Bo jeżeli chodzi o transport gminny to nie nigdy nie był elastyczny. W ogóle w finansach publicznych nie ma elastyczności. Każdy wydatek jest ściśle przyporządkowany. Zmiana w zakresie wydatkowania wymaga zmiany nie tylko budżetu, ale i planów inwestycyjnych ściśle powiązanych z budżetem.
Jedyną elastycznością charakteryzują się rezerwy chociaż i tutaj określana jest wysokość i cel.
Jeżeli moja wiedza jest nieaktualna to proszę Skarbnika o skorygowanie tej wypowiedzi. Chętnie się podszkolę.

Czapurak1 06/12/2016
| |

Witam. Ile z kasy na Oswiatę przeznaczono wstepnia na rozbudowę szkoły w Krosinku i Czapurach?

Stingerx 06/12/2016
| |

500 tys. więcej na wynagrodzenia urzędników i ponad 30 tys. więcej na wynagrodzenia straży miejskiej…..czy wynika to z konieczności zatrudnienia nowych osób (jeśli tak to w jakim celu?) czy też planowane są podwyżki (średnio o 10%) w stosunku do roku 2016?

Karol 06/12/2016
| |

Czy ja dobrze widzę – 13,5 mln obligacji???!!!! Co za czasy, wszystko na kredyt. Nie pochwalam polityki zadłużania gminy.