Studium: Strefa aktywizacji gospodarczej w Rogalinie?

Obszar Rogalin – Świątniki – Mieczewo w Studium z 2010 r.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy  jest podstawowym dokumentem kreującym politykę przestrzenną gminy. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego muszą być z nim zgodne.
Trwa wyłożenie do publicznego wglądu projektu Studium. To trudny i obszerny materiał, dlatego zachęcam do zapoznawania się z nim i dzielenia się uwagami.
Dyskusja publiczna za tydzień, 20 września 2018 r. o godz. 18.00 w Sali Reprezentacyjnej MOK, ul. Dworcowa 4.

Studium było projektowane 5,5 roku. To ma swoje konsekwencje. Większość danych pochodzi z 2015 roku i zawiera informację “brak nowszych danych”, mimo że są one powszechnie dostępne. Od razu widać, że opracowanie długo leżało na półce, czy w szufladzie.
W tekście Studium wyczytałam, że prognoza demograficzna dla gminy Mosina zakłada, że w 2030 r. liczba mieszkańców wyniesie w mieście 14 214 i na terenach wiejskich 23 677, czyli łącznie ok. 38 tys. mieszkańców.

s. 109 Tereny inwestycyjne

Zakłada się wykorzystanie potencjału gospodarczego ośrodka miejskiego, a co za tym idzie rozwoju potencjału gospodarczego całej gminy poprzez zwiększenie atrakcyjności terenów aktywności gospodarczej w sąsiedztwie istniejących już terenów zainwestowanych w Mosinie, Bolesławcu, Krośnie i Drużynie.
Wyznacza się teren aktywności gospodarczej w Rogalinie stanowiący element strategicznej oferty inwestycyjnej i podnoszący konkurencyjność Gminy Mosina na tle aglomeracji poznańskiej.

To teren oznaczony symbolem C_AG2

Podstawowym przeznaczeniem na terenach oznaczonych symbolem AG jest produkcja, składy i magazyny.
Ustala się, aby udział powierzchni biologicznie czynnej dla planowanych terenów stanowił nie mniej niż 15% działki budowlanej.
Dopuszcza się prowadzenie działalności przemysłowej i innych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, która nie powinna powodować przekroczenia standardów jakości środowiska zgodnie z przepisami określających zasady ochrony środowiska oraz warunki korzystania z jego zasobów.

 

22 Komentarze

 1. Pierwotny tektst musiał ulegac modyfikacji, bo rozjechało się stronicowanie.
  Kierunki powinny zaczynac się na stronie 97, a faktycznie zaczynają się na stronie 104. W związku z tym, że karpie nie lubią gdy tam gdzie jest napisane parówki, leży śląska, proszę mi to poprawic.

   • Pytanie czy to ten tekst był opiniowany przez organy.
    Terenów pod wydobycie kopalin macie w Studium 151 ha. Zakładając,że powinny byc objęte najwyższą stawką podatku od nieruchomości, to by musiała byc rocznie niezła kwota. Czy jest?Czy może kilka basenów przepadło, bo jest rolny?

    • 1. Organy opiniują, zgłaszają uwagi, ale potem dokumenty są jeszcze modyfikowane w gminie.
     2. W 2017 r. do budżetu gminy wpłynęła opłata eksploatacyjna za wydobytą kopalinę ze złóż na terenie gminy Mosina w wysokości 82 030 zł. Planowano nieco więcej, bo 102 tys. zł.

     • 1. Racja.
      2. Opłata eksploatacyjna to jednak co innego. Z podatku od nieruchomości musiałaby wyjśc znacznie większa kwota.Powinni płacic tyle co firmy. Jednak gdyby był naliczany, to pewnie byłby w jednym worze z innymi podatkami od nieruchomości.Zwykle jak gmina jest bardzo przychylna górnikom, to pozostaje oznaczenie R i naliczany jest wielokrotnie niższy rolny.

      Trochę śmieszy mnie tak dokładne określenie przeznaczenia gruntów z dokładnością do 0.1 ha. Przy tak elastycznym zapisie, że tam gdzie rolnictwo może byc żwirownictwo,to rok od uchwalenia Studium może byc 50 ha więcej pod wydobycie kopalin. Lodowiec wam raczej żwiru nie poskąpił. Przyszły burmistrz nawet nie fiknie przy uzgodnieniach koncesji, bo przecież wszystkie wnioski będą zgodne ze Studium.
      Żwirek z Muchomorkiem musieli się koło tego nachodzic…

      • W dzisiejszej GP jest artykuł o tym, że gminy stracą częśc wpływów z podatku od nieruchomości od linni energetycznych.
       “Zgodnie z nim tereny pod liniami należy traktować jak zajęte na działalność i opodatkować podatkiem od nieruchomości według wysokiej stawki (0,91 zł za 1 mkw.). ”
       serwisy.gazetaprawna.pl/samorzad/artykuly/1263382,firmy-energetyczne-opodatkowanie-oplaty-gmin.html
       Mój komentarz będzie krótki-stracą te które naliczają.
       Zdaje się, że postępowanie gmin jest różne, jak w przypadku żwirowni. Wszystkie za to ścigają emerytów, bo ci zwykle nie mają na prawników.

 2. Studium , plany miejscowe,warunki zabudowy, oto po co idą niektórzy radni do rady miejskiej. Warto zapytać ilu radnych obecnej kadencji załatwiło swoje, swoich krewnych interesy gruntowo-budowlane. O jednej radnej już wiemy. Kto jeszcze? Czekam na analizy. Z tego co wiem, to Ci, którzy nachapali się będąc w radzie, chcą jeszcze więcej, startują by jeszcze więcej nagłabać do siebie. Oburzające jest to, że na listach wyborczych oprócz posiadaczy ziemskich, są podobno przedstawiciele mosińskich deweloperów. Wkrótce listy wyborcze ujrzą światło dzienne. Dokąd to wszystko zmierza?

  • Pewno we wtorek będziemy znali wszystkich kandydatów na fotel radnego Rady Miejskiej w Mosinie.Radny Kasprowicz wyrywa się przed szereg i dla zaostrzenia apetytu PRZED NIEDZIELNYM ŚNIADANIEM ujawnia kandydatkę ,, ZROBIMY TO LEPIEJ ,, w osobie Pani Agnieszki Postel która jest absolwentką dziennikarstwa i komunikacji społecznej.Nie powiem śniadanie wyjątkowo mi smakowało.Podobno Kandydatka dobrze zna problemy Mosiny !!!!?????!!!! ?

  • Nie ma tego złego.. Zwykle radni, którzy stają się milionerami stają się zwolennikami ochrony ziemi rolnej. W dopiewskiej radzie jest taki as, któremu nawet jedna działka nie została.Ziomkowie masochiści jednak na niego głosują.
   Jak wszystko sprzedał, to na każdej sesji zapodawał do protokołu złote myśli o ochronie gruntów i głosował spokojnie za przeznaczeniem budowlanym.
   W którymś momencie zrobiło mi się niedobrze od hipokryzji i wniosłem przy jakiejś okazji (chyba studium) uwagę, żeby lepiej chronic grunty rolne radnych, tak by na 21 na koniec kadencji została choc jedna działka rolna.
   Uwaga oczywiście przepadła, ale i ów Walek nie wkurza już moich uszu.
   Ziomkowie masochiści od 20 lat jednak na niego głosują, że jak dla siebie potrafi wszystko załatwic, to im też coś tam w gminie załatwi. Tymczasem w praktyce odszkodowania za ziemię pod drogi dostał tylko Walek, a reszta jeszcze za wójta PUKA musiała się zrzekac za friko.

 3. Nie wiem jak podchodzą organy nadzoru do tematu stosowania jako tzw.dopuszczalnego przeznaczenia terenów rolniczych pod wydobycie kopalin.
  W każdym razie to bardzo rani karpią logikę.Jeżeli gdzieś zacznie się wydobywac żwir to będzie to przeznaczeniem podstawowym i kukurydza w tym dole raczej rosnąc nie będzie. Pachnie mi to sposobem na obejście art.7 pgg i ukłon w stronę Koła Przyjaciół Żwiru. Co prawda nie dowiedziałem się jaki podatek płacą kopalnie: rolny czy od nieruchomości,ale na podstawie ogólnego dobrego klimatu dla lobby górniczego, obstawiam podatek rolny.

 4. Taki smaczek w Studium, mający związek z mpzp dla Krosinka na którym ktoś się wyłożył, coś zgubił, a starosta zapomniał wygasic koncesję.
  “Nie dopuszcza się eksploatacji złoża Krosinko BW, a także sytuowania w jego obszarze zbiorników wodnych.”
  Na terenach rolnych jest jednak furtka do żwirowania.

 5. C_AG2, czyli “produkcja, składy i magazyny […] mogące znacząco oddziaływać na środowisko”. Więc z otwartymi ramionami witamy niedorozwinięte i szkodliwe technologie, byle tylko podatek od nieruchomości był!
  A jak, przepraszam, z obsługą komunikacyjną tego podpoznańskiego Shenzen? Bo przez Czapury nie da się dojechać do A2. Aaa, przepraszam, mamy DW 430 i 431. Co z tego, że w otulinie WPN i już kompletnie zakorkowane… Strasznie się boję przepchnięcia tego Studium kolanem tuż przed wyborami.

  • Przeanalizowałem to wszystko i na to wychodzi, że pani Witkowska poszła do Rady Miejskiej, aby swoje kiepskie gleby rolnicze przekształcić na budowlane. Z 10 złotych za metr, robi się 110 złotych za metr 1000% przebicia. Pani Mario Witkowska, jeśli to rzeczywiście prawda i starym studium pani tereny nie były wyznaczone pod budowlankę, to mamy mega problem.

   • Do ceny należy doliczyć opłatę za lokalizację w wysokości 10 zł a więc wychodzi 120 zł za metr. Lokalizacja w Rogalinie to historyczne miejsce a tym samym prestiżowe położenie. Problem jest w tym, że Maria Witkowska w nadchodzących wyborach będzie miała bardzo silną konkurencję ( nie biorę pod uwagę kandydata posła Bartłomieja) i w związku z tym sprawa skończy się na zamiarach.

 6. Niestety kiepsko u mnie z językami obcymi i dlatego nie rozumiem tego co napisano na stronie 106/107 o tym przeznaczeniu uzupełniającym.
  Tak sobie głośno myślę, czy jakieś jokerki się nie szykują, jak kiedyś w Dopiewie że na wybranych terenach może byc to, siamto, a nawet owamto.
  Od strony 128 leci omówienie dla terenów PG-eksploatacji złóż. Jest tam mowa o preferowanych kierunkach rekultywacji w strefie Mosina-Krajkowo , na które gmina ma średni wpływ.Nie znalazłem słówka o tym, że w Rozporządzeniu z 2012 roku jest zakaz lokalizacji nowych kopalń. To jak jest jakiś żwirek wyborczy w tym projekcie Studium. Przypomniała mi się ściemka z mpzp dla Krosna w którym jest obszar PG, a w uzasadnieniu jest mowa tym, że nie będzie eksploatacji.
  To jakie jest w takim przypadku przeznaczenie terenu?

 7. Ja jednak postanowiłem odnieść się do tej literówki z sympatii do Pani Przewodniczącej.

  Pisze Pani 5,5 roku.

  Dane dotyczące Puszczykowa:
  “Rada Miasta Puszczykowa na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 80, poz 717 ze zm.) podjęła uchwałą nr 76/07/V z dnia 14 listopada 2007 r. o przestąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Puszczykowa.”

  Kiedy uchwalono?
  “Uchwała Nr 279/18/VII
  Rady Miasta Puszczykowa
  z dnia 30 stycznia 2018 r.

  w sprawie: uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Puszczykowa.”

  Dwukrotnie dłużej uchwalano studium dla potężnej gminy Puszczykowo.

  Co do zapisów w Studium:
  To jest propozycja, nad którą pochyla się wszyscy zainteresowani wnosząc do tego projektu swoje uwagi, które (co jest możliwe) doprowadzą do zmiany tego zapisu.

 8. “W tekście Studium wyczytałam, że prognoza demograficzna dla gminy Mosina zakłada, że w 20130 r. …” Wobec takich danych brak nowszych danych może być uzasadniony.

  • Wolałabym, żeby się Pan odniósł nie do literówek, ale do meritum.
   Dlaczego się to Studium tak opóźniło, że dane stały się nieaktualne?
   Dlaczego w Rogalinie wbrew logice, chcecie umieścić strefę aktywizacji?

   • Cieszy mnie fakt, że Burmistrz w godzinach pracy poszukuje u,, Wójka gogle”- a nawet za to otrzymuje wynagrodzenie…………….

    • Znikające wypowiedzi… Proszę o jej przywrócenie.
     Abc { Większej bzdury na tej stronie nikt jeszcze nie wymyślił…. } – 13.09

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.