Straż Miejska w akcji

Komendant Straży Miejskiej w Mosinie Jarosław Dobicki

Trzeci miesiąc Straż Miejska w Mosinie działa pod kierunkiem nowego komendanta Jarosława Dobickiego. W szeregach mosińskiej straży trwa wymiana kadr. Ze starego składu zostało 5 osób (w tym 2 zajmujące się monitoringiem).  Nie było zwolnień, wieloletni strażnicy odchodzili  z własnej inicjatywy. Ostatnio ze służbą z Mosinie pożegnał się dotychczasowy zastępca komendanta. Pełni teraz funkcję komendanta Straży Gminnej w Komornikach. Nabór na 3 etaty w Straży Miejskiej w Mosinie  zakończył się wyłonieniem  dwóch strażników. Do 5 czerwca można było składać oferty w II naborze.
Mimo, że Straż pracuje obecnie w niepełnym składzie, jej działanie jest bardziej dynamiczne, o czym świadczą ostatnie sprawozdania:

Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Mosinie jest częścią Sprawozdania Burmistrza Gminy Mosina składanego Radzie Miejskiej za okres między sesjami.
Sprawozdanie za kwiecień – część dotycząca SM – str. 18 – 21
Sprawozdanie za kwiecień – część dotycząca SM – str. 20 – 23

 

1 Comments
Makary 11/06/2018
| |

Nie jestem zwolennikiem takich sprawozdań i wyliczanek. Każdą statystyką i informacją idzie manipulować, a papier wszystko przyjmie. Nie chwaląc jednak dnia przed zachodem słońca, z własnych obserwacji muszę stwierdzić, że zmianę widać. Przede wszystkim widoczne jest większe zaangażowanie Strażników w pracę i wolę działania. To czy mandatów, podejmowanych interwencji będzie więcej czy mniej to nigdy nie powinno być natomiast miernikiem, jakości w tej formacji.