Stawki za wodę i ścieki bez zmian

Auanet poinformował, że:
Dyrektor RZGW Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Poznaniu zatwierdził nowe taryfy dla usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, realizowanych przez Aquanet SA na  terenie miast Poznania, Lubonia, Puszczykowa, i gmin Mosina, Swarzędz, Brodnica,  Kórnik, Czerwonak, Murowana Goślina, Suchy Las, Dopiewo, Pobiedziska, Rokietnica, Skoki oraz Kostrzyn
Taryfy wejdą w życie z dniem 6 czerwca 2018 roku i obowiązywać będą przez okres trzech lat.

www.aquanet.pl/taryfa-dla-zbiorowego-zaopatrzenia-w-wode

Cena za 1 m³ wody jest taka sama dla wszystkich odbiorców w obszarze działania Aqanetu. Stawki za odbiór ścieków są zróżnicowane:

 

Znowelizowana ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków stanowi, iż organem regulacyjnym zatwierdzającym ceny  jest dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (art. 27a ust.1).

Do tej pory cennik usług wodno-kanalizacyjnych był ustalany przez radę gminy, a nadzór nad ustaleniami sprawował wojewoda.

1 Comments
Gość 09/06/2018
| |

Taki stan nie utrzyma się długo. Brak podwyżek ogranicza dopływ środków inwestycyjnych, co w końcu musi przełożyć się na ograniczenie inwestycji, lub podwyższenie stawek taryfowych. Najboleśniej odczują to gminy posiadające najwyższe koszty utrzymania sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej. Zarówno konieczne nakłady jak i koszty amortyzacji wymuszą niebawem podwyżki taryf od 2 do 5 % w stosunku do obecnych. Bez tego firma wodociągowa przestanie wydawać zgody na przyłączenie się do ich sieci. Gminy, które zachowały fragmenty sieci we własnym władaniu będą mogły regulować wysokość taryf zarówno kosztami amortyzacji jak i wysokością zakupu hurtowego wody, uzupełniającego zasoby własne.

Dlaczego w zestawieniu mamy najdroższe taryfy na odbiór ścieków? Bo mamy najwyższe koszty utrzymania sieci kanalizacji sanitarnej (najmniej odbiorców na kilometr sieci). Więcej zabudowy w polu, a będzie jeszcze drożej.