Statystyczny mieszkaniec gminy wytwarza o 52% odpadów więcej niż statystyczny mieszkaniec Polski?

Zakończył się pierwszy rok samodzielnego gospodarowania odpadami. Po raz pierwszy burmistrz musiał opracować Analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi za terenie gminy Mosina. 

Czy to możliwe, że statystyczny mieszkaniec gminy wytwarza o 52% odpadów więcej niż statystyczny mieszkaniec Polski? Moim zdaniem nie.

W tym dokumencie jest wiele informacji, ale i też sporo niedopowiedzeń i niejasności i co najważniejsze  nie do końca trafne wnioski.

Pod zestawieniem, w którym wyszczególniono ilość odebranych odpadów z podziałem na frakcje, napisano:

Bilans dochodów i wydatków w gospodarce odpadami w 2017 roku zamknął się dużym deficytem. Gmina musiała dołożyć ponad 2 mln zł.

To pieniądze, które mogły być przeznaczone na kolejne inwestycje. Dla wyrobienia sobie poglądu w tej sprawie – gminny “cennik” z 2017 r.

W gminach samodzielnie gospodarujących odpadami deficyt jest zdecydowanie niższy.

Analiza gospodarki odpadami w mieście Luboń

Analiza gospodarki odpadami w gminie Rokietnica

Analiza gospodarki odpadami w gminie Tarnowo Podgórne

Poniżej informacje z Selektu:

Na podstawie Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi z lat 2014-2017 ZM Selekt
2 Comments
Gość 02/07/2018
| |

Minęły niemal 2 tygodnie i jak widać nikt nie odniósł się do przedstawionego materiału. Nie wdając się w szczegóły chciałbym przejść od razu do analizy odpadów, wytwarzanych przez statystycznego mieszkańca w Związku Międzygminnym Selekt w 2017 roku. Z danych ZM Selekt dowiadujemy się kilku istotnych danych:
liczba mieszkańców na koniec 2017 roku – 228742 osoby,
ilość odpadów zmieszanych – 73 491 710 kg,
ilość odpadów ulegających biodegradacji – 5 307 620 kg,
Ilość selektywnie zebranych odpadów – 17 596 128 kg.

Dane te pozwalają ustalić łączną ilość odpadów zebranych w ramach ZM Selekt: 96 395 458 kg, co przy liczbie mieszkańców równej 228742 osoby, daje 421 kg odpadów na 1 statystycznego mieszkańca. Statystyczny mieszkaniec gminy w obrębie ZM Selekt wytwarza więc 421 kg wszystkich odpadów.
Korzystając ze schematu nr 4 zamieszczonego w opracowaniu pt: Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów – Selekt” za 2017 rok można wyznaczyć z bardzo dobrym przybliżeniem ilości odpadów dostarczanych przez statystycznego mieszkańca takich gmin jak Dopiewo, Granowo, Komorniki, Kościan Miasto, czy Opalenica.
Jakie to liczby?

Dopiewo – 538 kg/1 mieszkańca,
Granowo – 423 kg/1 mieszkańca,
Komorniki – 467 kg/1 mieszkańca,
Kościan miasto – 397 kg/1 mieszkańca,
Opalenica – 444 kg/1 mieszkańca.

Średnia wartość z przedstawionej grupy pięciu gmin wynosi 454 kg/1 mieszkańca, czyli wartość niemalże taką samą, jak uzyskaną w 2017 roku w gminie Mosina.
Ach ta statystyka…

Gość 20/06/2018
| |

Dziwię się, że nikt nie skomentował tego materiału. Szkoda, bo analizując przedstawione liczby można zauważyć bardzo ciekawe zjawisko. Otóż nie wiadomo z jakiego powodu dwie gminy, Mosina oraz Puszczykowo pokazują wyraźny spadek ilości odpadów zmieszanych pomiędzy rokiem 2016, a 2017. Puszczykowo w latach 2015 i 2016 wykazuje (jeśli dawać wiarę danym tabelarycznym) gigantyczne ilości odpadów zmieszanych (tylko o nieco ponad 30 kg mniej na jednego mieszkańca niż łączna ilość odpadów przypadająca na 1 mieszkańca gminy Mosina). Nagle, pomiędzy rokiem 2016, a 2017 ilość tych odpadów w gminie Puszczykowo spada o około 26%. Co takiego stało się w Puszczykowie w tym okresie czasu?
W Mosinie tendencja podobna, ale wartość tego spadku jest ponad dwukrotnie mniejsza (11%).
Ponadto można zauważyć, że ilość odpadów zmieszanych wytworzonych przez statystycznego mieszkańca gminy Mosina w 2017 roku jest niższa, niż średnia dla statystycznego mieszkańca w obrębie ZM Selekt o nieco ponad 4%.
Skąd zatem wniosek, że statystyczny mieszkaniec gminy Mosina produkuje o ponad 50% więcej odpadów, niż statystyczny mieszkaniec Polski i o prawie 41% więcej niż statystyczny mieszkaniec Wielkopolski?

Oto informacja Polskiej Agencji Prasowej z 02.11.2017 roku:

„W 2016 roku na jednego mieszkańca Polski przypadało średnio 303 kg zebranych odpadów komunalnych, czyli o 20 kg więcej niż rok wcześniej – podał GUS. Wzrósł też udział śmieci zebranych w sposób selektywny.”

Ten komunikat mówi o danych, dotyczących odpadów niesegregowanych (zmieszanych).
Porównując dane dla tej grupy odpadów i porównywalnego roku 2016 należy powiedzieć, że statystyczny mieszkaniec gminy Mosina wytworzył około 345 kg odpadów zmieszanych, to jest o 42 kg (ok. 12%) odpadów zmieszanych więcej, aniżeli statystyczny mieszkaniec Polski i o około 7,5% (21 kg) więcej niż statystyczny mieszkaniec z obszaru objetego działaniem ZM Selekt w tym samym okresie. Należy także dodać, że dane dotyczące gminy Mosina za 2016 rok pochodzą z danych zawartych w „Analizie stanu gospodarki odpadami komunalnymi” ZM Selekt za rok 2016.

Wniosek jest prosty. Niefortunnie porównano dane dotyczące wszystkich grup odpadów z danymi dla odpadów niesegregowanych (zmieszanych) i wyszło, jak wyszło. Mieszkaniec gminy Mosina dowiedział się, że jesteśmy rekordzistami w wytwarzaniu odpadów, a fakty temu zaprzeczają i pozwalają wyciągać wręcz przeciwne wnioski!

Przypominam tytuł materiału:
„Statystyczny mieszkaniec gminy wytwarza o 52% odpadów więcej niż statystyczny mieszkaniec Polski?”
W materiale zawarto stwierdzenie:
“W tym dokumencie jest wiele informacji, ale i też sporo niedopowiedzeń i niejasności i co najważniejsze nie do końca trafne wnioski.”
Te dwie informacje pozostawiam bez komentarza…