Stacja benzynowa w Krośnie?

Burmistrz wszczął postępowanie administracyjne w spr. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia Budowa bezobsługowej stacji paliw płynnych w Krośnie k/Mosiny przy ul Głównej 59D”.

Obwieszczenie

Burmistrz zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu o wyrażenie opinii w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia.

W siedzibie Urzędu Miejskiego w Mosinie w Referacie Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa można zapoznać się z dokumentacją, w godz. 9ºº- 17ºº w poniedziałki oraz w godz. 7ºº – 15ºº od wtorku do piątku (pokój 11).

Stacje bezobsługowe powstają w Polsce od kilku lat. Ich prowadzenie jest tańsze, gdyż ludzi zastępuje automat. Płaci się na takich stacjach kartą lub gotówką. Są czynne całą dobę i co najistotniejsze dla klientów paliwo sprzedawane w takiej stacji jest tańsze.
W Mosinie istnieje tylko jedna stacja paliw przy ulicy Piotra Mocka. Ma też powstać w bliżej nieokreślonej przyszłości stacja benzynowa przy zjeździe z Szosy Poznańskiej w “czerwonkę”.

1 Comments
JN 24/10/2016
| |

Bardzo dobry pomysł. W tej lokalizacji są duże szanse na powstanie, bo w tej części Krosna nie ma już strefy ochronnej ujęcia wody.