Średniozamożni

Pismo samorządowe “Wspólnota” opublikowało w ostatnim numerze kolejną edycję rankingu dochodów “Bogactwo samorządów 2015”.
Mosina w kategorii: “Miasta inne” lokuje się w 2015 r. na 381 pozycji na 582 gmin miejskich i miejsko-wiejskich. Zamożność na głowę mieszkańca w gminie Mosina wyniosła w ubiegłym roku 2 512 zł.
To już 12. rok obecności naszej gminy w tym rankingu. Mosina zazwyczaj zajmowała  miejsca w połowie gmin w tej kategorii. Mimo znaczącego przyrostu liczby mieszkańców i wzrostu wpływów do budżetu z podatków od nieruchomości i PIT nie stajemy się bogatsi. Już od czterech lat zamożność na głowę mieszkańca spada.
Spośród gmin powiatu poznańskiego najbogatszy jest Kórnik.

zamożność gmin

 

Źródło: Wspólnota

Autorzy opracowania:
Paweł Swianiewicz – profesor nauk ekonomicznych, kierownik Zakładu Rozwoju i Polityki Lokalnej na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego.
Julita Łukomska – adiunkt w tym samym zakładzie.
Ranking najzamożniejszych samorządów to jedno najstabilniejszych zestawień przygotowywanych przeze mnie – pisze prof. Swianiewicz – do „Wspólnoty”. Warszawa, Sopot, Polkowice, Kleszczów wygrywają w swoich kategoriach od samego początku (czyli od 2001 roku). Także na dalszych miejscach zmiany nie są wielkie.
Zastosowana metoda obliczania wskaźnika użytego w rankingu jest identyczna, jak rok temu. Pominięte zostały wpływy z dotacji celowych, gdyż zwłaszcza w  okresie intensywnego korzystania z funduszy unijnych dotacje mają chwilowy, ale bardzo silny wpływ na wielkość dochodów. Wpływ wielkiej dotacji inwestycyjnej potrafi wywindować samorząd bardzo wysoko w rankingu. Jest to awans chwilowy (incydentalny) i niemający związku z trwałym wzrostem zamożności budżetu. 

0 Comments

No Comment.