Sprzedaż działek idzie opornie…

Radni otrzymali Informację o wykonaniu budżetu za I półrocze 2018 r. i Sprawozdanie  ze zbywania i nabywania mienia w I półroczu 2018 r.

W porównaniu do poprzednich lat sprzedano zdecydowanie mniej działek (na przetargu nieograniczonym  zaledwie 3 ). Do budżetu gminy w I półroczu 2018 r.  wpłynęło ze sprzedaży mienia zaledwie  783 744 zł. To może oznaczać niewykonanie założonego planu, bo burmistrz zaplanował sprzedaż mienia na poziomie 6,5 mln zł.

W ubiegłym roku w I półroczu sprzedano grunty za 2,6 mln zł.

Urząd Miejski w Mosinie zintensyfikował działania w tym zakresie i dziś ogłoszono wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:

  • w rejonie ul. Żeromskiego,
  • w rejonie ul. Wodnej
  • w rejonie ul. Strzeleckiej – ul. Kossaka-Wyspiańskiego – tu na 2 działkach o łącznej powierzchni 1934 m² wydano już warunki zabudowy na osiem budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej – to oznacza dalsze dogęszczanie tego terenu, co w konsekwencji będzie oznaczało deficyt miejsc w szkole przy Krasickiego i deficyt miejsc postojowych w tym rejonie.

Przy okazji warto zauważyć, że z roku na rok rosną wydatki bieżące gminy – wynagrodzenia i koszty utrzymania infrastruktury.

Jeżeli chodzi o gospodarkę odpadami, to należy odnotować wzrost wpływów z opłat od mieszkańców. W systemie jest więcej mieszkańców, ale trzeba pamiętać, że płacimy więcej za śmieci. Niestety różnica między wpływami z opłat a kosztami odbioru i zagospodarowania śmieci zwiększyła się z 400 tys. zł do 900 tys. zł.
Wzrastają  z roku na rok wpływy z podatku od nieruchomości od firm, dynamicznie rośnie udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych. To bez wątpienia najciekawsza pozycja w budżecie.


Poniżej w tabeli porównanie wybranych pozycji w budżecie gminy:

16 Comments
karp 14/09/2018
| |

Rzeczywistości oczywiście. Ekrany dla babki, środkowy palec dla Waldemarów.

Jerzy Ryś 13/09/2018
| |

Na dzień 13.09.2018 sprzedaż gruntów gminnych zamyka się w kwocie 2.903.851,10 zł brutto. W planach kolejne przetargi na minimum 1,3 mln zł brutto.