Sprawy zamiecione pod dywan

W kończącej się kadencji  urzędnicy i Burmistrz skrzętnie ukryli w urzędowych szufladach wiele niewygodnych spraw.

 1. Budynek po przychodni
  W maju 2017 r. Przemysław Mieloch – zastępca burmistrza zawarł niekorzystną dla gminy umowę pozwalającą spółce medycznej bezumownie zajmującej parter budynku pozostać w nim do 30 czerwca 2018 r. Gmina nie zyskała niczego, ponieważ ugoda nie stawiała żadnych warunków spółce, np uregulowania zaległych opłat.
  To już czwarty miesiąc, od terminu wyprowadzki, a spółka nadal nie opuściła gminnego budynku.
  Na moje pytania w tej sprawie z 23 lipca 2018 r. nie otrzymałam do dziś odpowiedzi.
 2. Działalność spółek gminnych
  Burmistrz od 23 lipca 2018 r. nie udostępnił mi rachunku zysków i strat, bilansu za 2017 r. gminnych spółek. Mimo braku informacji na ten temat, burmistrz zapisał w sierpniu w budżecie kwotę 30 tys. zł  na rzecz PUK na transport miejski z powodu wzrostu płac kierowców. Radni nie wyrazili zgody na taką zmianę.
  Na kolejnej sesji pojawiła się kwota 300 000 zł,  jako wniesienie wkładu do PUK tytułem zwiększenia kapitału własnego. Prezes był na sesji, ale bez dokumentów, mówił o zakupie autobusu.  Burmistrz na moją uwagę, że nadal nie otrzymałam  wymaganych dokumentów finansowych, powiedział, że sam ich nie ma.
 3. Gospodarka odpadami
  Od 3 lipca czekam na odpowiedź na 6 pytań dotyczących  dochodów i wydatków na odpady. Burmistrz widocznie nie chce poruszać tego niewygodnego tematu.

Nie udzielając odpowiedzi burmistrz łamie prawo, gdyż na mocy Statutu Gminy  Mosina powinien odpowiedzieć radnemu na zapytanie w terminie 14 dni, a na interpelację w terminie 21 dni.
Po zmianie  przepisów od nowej kadencji radny będzie miał łatwiejszy dostęp do informacji.

W wykonywaniu mandatu radnego radny ma prawo, jeżeli nie narusza to dóbr osobistych innych osób, do uzyskiwania informacji i materiałów, wstępu do pomieszczeń, w których znajdują się te informacje i materiały, oraz wglądu w działalność urzędu gminy, a także spółek z udziałem gminy, spółek handlowych z udziałem gminnych osób prawnych, gminnych osób prawnych, oraz zakładów, przedsiębiorstw i innych gminnych jednostek organizacyjnych, z zachowaniem przepisów o tajemnicy prawnie chronionej.  /Ustawa  z dnia 11 stycznia 2018 r./

Interpelacje i zapytania składane są na piśmie do przewodniczącego rady, który przekazuje je niezwłocznie wójtowi. Wójt, lub osoba przez niego wyznaczona, jest zobowiązana udzielić odpowiedzi na piśmie nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania interpelacji lub zapytania.  /Ustawa  z dnia 11 stycznia 2018 r./

50 Comments
stingerx 17/10/2018
| |

Czy Pan Burmistrz “godny zaufania” pojawił się dziś na debacie?

Marek 16/10/2018
| |

Cenzor i jeszcze WW lokalny kopacz piasku , a może lepiej wędrowny ? Bo co 4 lata wędruje od jednego pana do drugiego , fałszywym uśmiechem zwodząc wyborców

marek 15/10/2018
| |

Dużo w wyborach farbowanych lisów, czy społeczeństwo to widzi, tak jak w poprzednich wyborach połowa radnych została wybrana i zarobili około 50 000 zł + dodataki przez 4 lata pierdząc w stołek.

wyborca 15/10/2018
| |

Wyborca przeczytał “Informator Mosiński” (a właściwie dezinformator).
Faktycznie spod dywanu nic nie wystaje.
Wyborca widzi, że Przemysław Przemysłowy chce wypłynąć na pływalni, oby się nie zachłysnął bo 13 600 000 które są WPF wystarczą tylko na basen otwarty.

elastyczny 13/10/2018
| |

Jest taki radny, który zaczynał z Marciniakiem, potem był wierną szablą Zofii Springer, potem Rysia, a tera jest na liści Mielocha. Człowiek – guma.

karp 12/10/2018
| |

Mam dośc bogatą wyobraźnię i mimo to kontrola spółek komunalnych się w niej na razie nie mieści. Chyba, że ZUK i PUK zrobią sobie krzyżową. Ten ostatni zawsze może wam powiedziec: jaka płaca,taka praca.
Zdaje się, że spółka wybrała burmistrzom prawnika, więc ma chyba nie najgorszy przegląd tego co dzieje się w urzędzie. Miałbym takie retoryczne pytanie:jak nazywają się przedstawiciele Mosiny w radach nadzorczych spółek komunalnych.
Ja nie mam pewności czy macie spółki, czy spółki was mają.

Joteyka 12/10/2018
| |

A może by tak na spotkaniu z wyborcami zadać te pytania Panu Mielochowi ?
Tylko czy takie spotkania są planowane?

Małgorzata Kaptur 11/10/2018
| |

Według mojej wiedzy kontrola prowadzona w Urzędzie jest wcześniej zaplanowaną kontrolą kompleksową. Ostatnia taka kontrola była w I półroczu 2014 r. O tej kontroli mówiono już że ma być w 2017 r.http://www.bip.poznan.rio.gov.pl/?a=17985. Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu przeprowadza kilkadziesiąt takich kontroli rocznie.

Ech... 11/10/2018
| |

Mówią na mieście, że po donosach niektórych radnych burmistrz od trzech miesięcy sumituje się przed kontrolerami. Jak to się mówi, rewolucja postanowiła pożreć własne dzieci.