Sprawy różne – część III

W I części nasi czytelnicy wpisali 155 komentarzy. W części II zamieszczono 222 komentarze.
Widocznie jest potrzebne takie miejsce, miejsce na poruszanie różnych ważnych spraw…
Tu można zgłaszać propozycje, zadawać pytania, dzielić się spostrzeżeniami i opiniami.
Można napisać o wszystkim, ale należy pamiętać o tym, że tutaj także regulamin obowiązuje.

167 Comments
karp 06/12/2021
| |

W powiecie poznańskim gminy muszą partycypować w budowie dróg powiatowych i jest to wkład 50%.
Ja nazywam to haraczem nad którym nigdzie w naszym powiecie nie toczy się nawet dyskusja.
Zestrachanie przed Zarządem Powiatu jest powszechne.
W powiecie kościańskim taka dyskusja już się toczy, a burmistrz Czempinia nazwał otwarcie taką praktykę szantażem.
https://czempin.sesja.pl/portal/videos/7a056aa6-cfcf-49e7-8f76-44302471d0fb
Moim zdaniem nasz powiat tak układa budżet żeby wynikało z niego że na nic “nie ma piniendzy”.
Kiedyś nadejdzie i u nas taki czas, że radni gmin powiatu poznańskiego też podniosą głowy.

karp 28/11/2021
| |

Proszę mnie poprawić jeśli się mylę, ale wydaje mi się, że w poprzednim rozdaniu, społeczność lokalna na czele osiedla postawiła człowieka ze spółek. Co w tym dziwnego, że spółki rządziły na osiedlu?
Ja to odbieram jako masochizm, porównywalny tylko z postawieniem Wiązka na czele KOŚ.
Szambiarki podjeżdżały pod te otwarte zbiorniki znajdujące się na terenach zajmowanych przez spółki,
a w mpzp, który nie przeszedł,zbiorniki miały się stać ppoż. Po co szambiarki przy zbiornikach p-poż?

karp 27/11/2021
| |

Karp pyta po co wam zarząd osiedla, po co nam starostwo i Łubiński? Ja do tego żeby nikt nic nie robił nie potrzebuję Zarządu. Kiedy na mojej ulicy zgaśnie światło, to wymaga to zgłoszenia żeby to naprawić.
Kiedyś myślałem, że może zrobi to pani burmistrz, kierowcy autobusów miejskich, SM, lub policja, ewentualnie inni mieszkańcy długiej ulicy. Raz nie zgłosiłem i eksperyment się nie powiódł. Po tygodniu stwierdziłem, że jest ciemność i wbrew innym mieszkańcom muszę to zgłosić. Społeczeństwo obywatelskie jest jak Yeti. Wszyscy o nim mówią, a nikt nie widział.
Jeśli wam zgaśnie światło na ulicy, to nie dzwońcie do Mielocha lecz pod nr:
https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolki-grupy-enea/oswietlenie/zglos-awarie-oswietlenia

karp 24/11/2021
| |

Jutro odbędzie się również sesja RM Luboń. W programie 2 duże niespodzianki. Jest projekt porozumienia z Poznaniem w myśl którego lubońskie odpady zmieszane mają trafiać do spalarni w Poznaniu. Lubońskie odpady mają tam wskoczyć na miejsce tych z Buku, który dostarcza je do Piotrowa
Pierwszego,w związku z wejściem do Selektu. Dla Buku skończyło się to znaczną podwyżką stawek.
Mam nadzieję, że zmiana dużo lepiej skończy się dla Lubonia i nie będzie podwyżek,lub będą minimalne.
Jak dla mnie wszystko jest lepsze niż ustawowy przymus z 2013 roku:1 region=1 instalacja.
Druga niespodzianka to to czego nie ma w programie sesji, czyli podwyżki dla pani burmistrz.

karp 23/11/2021
| |

@Singiel
Źle zacząłeś. Przygotuj oświadczenie majątkowe, zaświadczenie o niekaralności i załącz wyniki głosowania Komisji Ochrony Środowiska w sprawie twojej kandydatury.

karp 23/11/2021
| |

@Mosin
Mógłbyś podlinkować te pisma o których wspomniałeś?
Ja jeszcze nic nie odlesiłem, ale proszę zwrócić na załączniki, które trzeba złożyć wraz z wnioskiem.
https://www.warszawa.lasy.gov.pl/documents/18047/25924675/Wniosek+na+wy%C5%82%C4%85czenie+grunt%C3%B3w+le%C5%9Bnych+z+produkcji++le%C5%9Bnej.pdf

karp 22/11/2021
| |

Po każdej sesji pojawiają się napisy dla osób niesłyszących. Nikt nie dba o prawo karpia do zrozumienia burmistrza. Być może matka-natura nie wyposażyła mnie w tak lotny umysł jaki posiada wasz burmistrz i
dlatego za nim nie nadążam. Czy ktoś mógłby tłumaczyć jego wystąpienia na polski, żebym mógł zrozumieć jego słowa?

karp 22/11/2021
| |

Sesja tuż, tuż, a na poprzedniej pan burmistrz raczył mówić niezrozumiałe dla karpia rzeczy, że samodzielnie wniesie projekt uchwały o obniżeniu kapitału spółki basenowej. Dziwne, bo taka uchwała została dawno przez radnych podjęta. Gdzie ten projekt burmistrza?

karp 19/11/2021
| |

Pod względem skomplikowania omawianej decyzji może dorównać w przyszłości ta dotycząca mostu
Luboń-Czapury. Na razie jest kolejna przedłużka.
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/ref_os/2021/zawiadomienia/os.6220.24.2020.mt_zawiad._-_obw._z_dnia_29.10.2021.pdf

mieszkaniec 18/11/2021
| |

Karpiu, Pan Pyza chyba z rozrzewnieniem wspomina czasy, kiedy to na jego telefon urzędnicy w zębach przywozili mu pozytywne decyzje. Inny zagraniczny inwestor głośnym tupaniem w podłogę dyscyplinował radnych, kiedy głosowali nie po jego myśli. Były to złote czasy dla inwestorów, ale niekoniecznie dla mieszkańców, których ówczesna władza miała w zupie.

karp 17/11/2021
| |

Najnowsza decyzja środowiskowa burmistrza dla pana Pyzy.
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/ref_os/2021/decyzje/os.6220.32.2020_nr_zabudowa_w_czapurach_decyzja_srodowiskowa_2_bip.pdf
Zamiast działki 2013/7 powinno być działka 213/7. Proszę poprawić, bo się Pyza zezłości.

karp 27/10/2021
| |

Od marca 2021 , oprócz mnie, ma już kto chronić stanowiska archeologiczne w Mosinie.
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/praca/2021/wynik_naboru_pp2021.pdf
Mam nadzieję, że po zaprzysiężeniu nowej radnej będzie to ochrona podwójna.
Chyba niepotrzebnie się przejmuję czy stanowisko AZP 56-26 nr 133 pojawi się w tekście planu:
https://mosina.esesja.pl/zalaczniki/151419/projekt-uchwalu-w-sprawie-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-dla-terenow-czesci-wsi-krosinko-oraz-czesci-terenow-miasta-mosina-etap-iipdf_1428911.pdf

karp 25/10/2021
| |

Na sesji stanie znowu mpzp dla Krosinka. Dla podtrzymania tradycji trochę pomarudzę o niewymienieniu w części tekstowej stanowiska archeologicznego 133 na najważniejszej działce gminy Mosina tj.132/3 obręb Krosinko. Do sesji już się chyba nie znajdzie, ale może na sesji, jak teren 4MN w planie dla Krosna? Gdyby skarb się nie znalazł, to ja spytam PKZ po uchwaleniu planu, na czym polega ochrona konserwatorska i kto zawalił w tej sprawie.
Czy ten mpzp pozwoli na budowę stodoły, dla której pozwolenia odmówił ostatnio starosta?

karp 18/10/2021
| |

Gdzie jest mosiński rejestr umów? Coś powoli odbudowuje się po ataku hakerskim. W roku 2022 mają zacząć obowiązywać przepisy na podstawie których wszystkie umowy powyżej 500 zł będą dostępne dla
wszystkich. Niech się urzędy i ZUK-i/PUK-i przygotują na to, że umowy pomiędzy prezesem i blondynką, nie będą tylko dostępne dla prezesa i blondynki.

karp 13/10/2021
| |

Wyżej pisałem oczywiście o pomiarach pyłu PM10, bo tylko to mierzy stacja GIOŚ w Mosinie.
https://airly.org/pl/pyl-zawieszony-czym-jest-pm10-a-czym-pm2-5-aerozole-atmosferyczne/
Te pomiary powinny służyć jakiemuś celowi i np.WIOŚ powinien przeanalizować z czym związane są te anomalie w Mosinie. Moim zdaniem nie jest to związane tylko z rozpoczęciem sezonu grzewczego, bo w Luboniu i na Śląsku też palą, a skoków do takich wartości nie było. Podobny skok w Mosinie zaobserwowałem w Mosinie już w sierpniu, choć do niższych wartości.
Czyżby jakiś zakład od czasu do czasu folgował sobie z filtrami?

karp 13/10/2021
| |

Od czasu do czasu wchodzę na stronę pomiaru jakości powietrza GIOS. Stacja pomiarowa przy Czereśniowej w Mosinie od czasu do czasu wskazuje wartości znacznie odbiegające od innych stacji w Wielkopolsce, a nawet na Górnym Śląsku. Wskazanie PMI w dniu 11.10.21 o godz.20:00 wynosiło 270.6.
W godzinach wieczornych to zwykle rośnie,ale nie do takich wartości. Sprawdźcie sami.
https://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current/station_details/chart/16495
Na stronie UM Mosina też można śledzić bieżące wskazania czujników.
https://mosina.aqi.eco/pl

karp 11/10/2021
| |

Komisarz Wyborczy opublikował dziś w DUWW Postanowienie w myśl którego mandat w okręgu n4 w Mosinie obejmie pani Izabela Anna Demska-lista 16-KWW Wspólnie dla gminy.

karp 08/10/2021
| |

Jest jeszcze art.170 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
“Art. 170. [Zakres związania]
Orzeczenie prawomocne wiąże nie tylko strony i sąd, który je wydał, lecz również inne sądy i inne organy państwowe, a w przypadkach w ustawie przewidzianych także inne osoby.”

karp 07/10/2021
| |

Wydaje mi się, że w rozpatrywanej wczoraj sprawie skargi na uchwałę dotyczącą wygaśnięcia mandatu radnego, doszło do przekroczenia terminu 7 dni. Jeśli radny potwierdził doręczenie 24 września(piątek)
to ostatnim dniem w którym skarga mogła wpłynąć do RM był 1 października (piątek). Skarga wpłynęła
4 października. W każdym razie ja bym powierzył liczenie komuś kto biegle liczy do siedmiu.
https://mosina.esesja.pl/zalaczniki/147957/skarga-z-dnia-30-wrzesnia-2021-r_1403305.pdf

pik 04/10/2021
| |

Proszę o komentarz do tej sytuacji
https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/138CDB8421

karp 04/10/2021
| |

W dniu 6 października odbędzie się sesja.
https://mosina.esesja.pl/posiedzenie/d1875169-2d69-4
Wraca temat planu miejscowego dla części Krosno i Krosinko.
Może i jestem karpiem upartym jak osioł, ale nadal brakuje ustaleń dla 4 MN. W szkole uczyli, że pomiędzy 3 i 5 powinno być 4 i nic na to nie poradzę.
Poza tym nurtuje mnie co z tym planem ma wspólnego Asia? Asia\Praca\Integra\Mosina.

karp 15/09/2021
| |

Wydaje mi się, że w związku licznymi niejasnościami i kontrowersjami dobrze się stało, że Rada na wniosek KOŚ zdjęła mpzp z porządku obrad.
Karp ślepy, czy strefy ochrony konserwatorskiej w Mosinie mają tendencję do przemieszczania się?
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja_2014-2018/uchwaly/zalacznik_nr_1_do_uchwaly_nr_xxx-237-16.pdf
https://mosina.esesja.pl/zalaczniki/145176/zalacznik-nr-1-do-projektu-uchwaly-w-sprawie-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-dla-terenow-przy-ulicy-sowinieckiej-galczynskiego-lesmiana-i-sremskiej-w-mosinie_1365869.jpg
Gdzie się podziała ta z terenu 2 PU na pierwszym rysunku?

karp 12/09/2021
| |

Wasz Przemysław nie tylko sławi przemysł i robi mu dobrze, ale też od niego wymaga.
Przedłożony RM Mosina plan jest jego żądaniem , by przemysł przeniósł się z kategorii przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko do kategorii o wyższej szkodliwości-przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko. Jest to taki krzyk o więcej smrodu dla Mosiny, więcej rakotwóczych LZO, więcej tirów.

karp 11/09/2021
| |

Tych ekranów chyba rzeczywiście nie da się narzucić w mpzp. Te firmy w swoim dobrze pojętym, długofalowym interesie same powinny o nich pomyśleć. W Mosinie przyzwyczaiły się do jednostronnej współpracy z władzą. Analogie ze Stobnicą się same nasuwają, bo najpierw pozwalano im na wszystko,a później przyklepywano to lipnymi decyzjami środowiskowymi. Nawet jakichkolwiek działań, które zapisano w warunkach decyzji środowiskowych wasza władza nie jest w stanie wyegzekwować.
Te opadające wały są symbolem zależności władzy od firm. Patrząc po kolejnych planach miejscowych, które firmy działające na tym terenie dostają na pstryknięcie palcem trzeba dojść do wniosku, że firmy nic nie muszą robić, poza utrzymywaniem wpływu na władze.
W jednym planie uchwala się teren WS(jezioro, które sięga prawie chodnika na Gałczyńskiego), a w następnym jezioro znika i nikt nawet nie tłumaczy w uzasadnieniu dlaczego znikło.
Inwestor, który był inicjatorem zmian w mpzp i tak wykazał wstrzemięźliwość , bo chce niższej niż zamek w Stobnicy. Gdyby chciał zamek przebić, to pan burmistrz by się szybko pochylił, a następnie jeszcze szybciej przychylił.

karp 08/09/2021
| |

Wojewoda Wielkopolski wezwał RM Mosina do podjęcia uchwał w sprawie wygaśnięcia mandatów Cebulskiego i Tomczaka.
https://mosina.esesja.pl/zalaczniki/144798/wezwanie-wojewody-wielkopolskiego-dotyczace-radnego-arkadiusza-cebulskiego_1363285.pdf
Zajęło mu to tyle czasu, że Speedy Gonzalesem administracji nazwać go nie można.
Radni, którzy już dawno temu postanowili bronić swoich kolegów, będą mieli teraz zgryz. Fakty się od tego czasu się nie zmieniły.

Małgorzata Kaptur 07/09/2021
| |

Za tydzień, we wtorek, 14.09.2021 r. L sesja Rady Miejskiej w Mosinie
Porządek obrad: https://mosina.esesja.pl/posiedzenie/7f68b71b-a6e5-4

karp 06/09/2021
| |

Myślę, że temat powietrza nie był zbyt szeroko omawiany na KOŚ. Natura dostarcza powietrze do licznych działek pani Beaty i nie wymaga to budowy infrastruktury przesyłowej, więc pan mąż raczej kierował KOŚ na tory wodne i w kierunku wyboru najładniejszego ogródka.

karp 05/09/2021
| |

Niestety nie mogę wam tego podlinkować, ale znajduje się to w protokole KOŚ RM Lubonia z 10 czerwca
2021 roku( 44/2021.
https://bip.lubon.pl/2021-protokoly-komisji-ochrony-srodowiska.html?
“J. Cichoń dopytała także o punkt monitoringu powietrza w Mosinie. Dlaczego został zlokalizowany właśnie tam. D. Krysiak wskazała, że lokalizację wskazano na podstawie wyników modelowania i niestety w tym punkcie notowane są najgorsze wyniki, jeśli chodzi o stan powietrza w aglomeracji.”
Pytała urzędniczka UM Luboń, a odpowiadała przedstawicielka GIOŚ.

wiórecki 03/09/2021
| |

Polsat raczył zauważyć mosińskie przekręty w sprawowaniu funkcji radnego i klucznika gminnego.
Radny raczył się zbłaźnić okazując w całej krasie swoją głupotę i niewiedzę.
Przewodnicząca Rady, Pani M. Kaptur, raczyła wyjaśnić w czym rzecz cała.
Wojewoda raczy wypierdzielić radnego gdy Rada tego nie uczyni.
Radny Cebulski raczy przyjąć do wiadomości, że nie ma musu bycia radnym gdy świadczy się dla Gminy, bo albo, albo. I to winien zrozumieć największy głupek – widocznie kompetencje intelektualne kilku radnych mocno szwankują – bo tego nie ogarniają.

karp 27/08/2021
| |

W trosce o finanse publiczne radny Wiązek zadał kiedyś pytanie kto był inwestorem budowy wodociągu
na działce 115/3 i 114/2 w Dymaczewie Starym i kto postawił tam hydrant?
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2010-2014/wnioski/485.pdf
Wiele lat później nie spytał kto postawił hydranty w lesie w Pecnej. Nie musiał, bo miał informacje z pierwszej ręki.

karp 26/08/2021
| |

Czy publikując 26 sierpnia obwieszczenie w sprawie wyborów sołeckich w Czapurach i informując w nim, że do 20 sierpnia mogą się zgłaszać kandydaci, mosińska władza chce by ktoś się zgłosił, poza kandydatem o preferowanym imieniu Waldemar?
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2018-2023/zarzadzenia_burmistrza/obwieszczenie_-wybory_w_czapurach_(12.09.2021_r.).pdf

karp 22/08/2021
| |

Mosińskie obyczaje wyborcze wydają mi się nieco dziwne.
Najpierw informują was kto wygra, a potem musicie na tę osobę głosować?
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2018-2023/zarzadzenia_burmistrza/lista_kandydatow_na_przewodniczacego_zarzadu_osiedla_nr_6_(5.09.2021_r.).pdf
Bardzo oryginalne jest przy tym, że władza powołuje się na ustęp 6 przepisu, który ma tylko 3 ustępy.
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja_2014-2018/uchwaly/uchwala_838.pdf

karp 21/08/2021
| |

Coś się jednak w Mosinie zmieniło na plus.
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/ref_os/2021/obwieszczenia/os.6220.32.2020.nr_zabudowa_w_czapurach_obwieszczenie_o_wydluzeniu_terminu_wrzesien_2021_r._bip.pdf
Pan Pyza prosi i już nikt nie wyskakuje z butów żeby spełnić prośbę lub żądanie. Termin się zbiega z wyborami księcia czapurskiego, trochę niefortunnie.

karp 12/08/2021
| |

Jest już dostępne uzasadnienie odrzucenia przez WSA skargi radnego Waligórskiego od uchwały w przedmiocie wygaśnięcia mandatu. Ten przypadek od początku był bez szans:
“Nie jest w związku z tym istotne, że radny w czasie swojej kadencji wystawił jedynie […] faktury, przy czym jedną na zakup żarówek.”
Jeśli ktoś idzie do sądu z argumentami dotyczącymi ilości żarówek, to mało wie, mało umie, a był przecież Przewodniczącym RM Mosina…
https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/138CDB8421

karp 10/08/2021
| |

Na sesji stanie też uchwała o przystąpieniu do sporządzenia mpzp dla północnej części wsi Rogalin.
http://www.mosina.esesja.pl/zalaczniki/141560/projekt-uchwaly-w-sprawie-przystapienia-do-sporzadzenia-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-dla-polnocnej-czesci-wsi-rogalinpdf_1332579.pdf
Nasuwają mi się takie pytania: Dlaczego plan nie idzie po granicach działek i przechodzi przez chałupę lub jakiś inny budynek? Uchwała deklaruje teren pod rolnictwo.Dlaczego działki od 37/3 do 37/8 są poza granicami opracowania, a działki od 37/10 do 37/15 są w granicach? Dlaczego jednym i drugim UM Mosina przyporządkował punkty adresowe:po jednej stronie od 1 do 11, a po drugiej od 2 do 12?
Jeśli tam nie ma wuzetek(zapewne są), to będą zanim będzie plan już będą. Jeśli właściciel nosi preferowane w gminie Mosina imię Waldemar, to będą zanim dokończę wpis. To pod rolnictwo, czy pod budownictwo?

karp 09/08/2021
| |

Regulamin dostarczania wody. Projekt, który będzie omawiany na sesji, to tylko projekt przekazywany do zaopiniowania przez Wody Polskie. Nie wydaje mi się, żeby uchwała w tym zakresie była aktem prawa miejscowego.Zapisy o wejściu w życie po 14 dniach od publikacji w DUWW znajdują się załączniku.
Dziwne wydaje mi się, że uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, a załącznik ma inny termin wejścia
w życie. Rozdział 11 załącznika wydaje się być kontrowersyjny(może wystarczy go skreślić?).
Jeśli mecenasi na sesji dopiszą i etyka im pozwoli, to powinni wypowiedzieć się na ten temat.

karp 06/08/2021
| |

W dniu 12 sierpnia szykuje się emocjonująca sesja RM Mosina. Zwłaszcza punkty obrad związane z budową wodociągu dla żony radnego, protokół Komisji Rewizyjnej i wnioski do prokuratury :
http://www.mosina.esesja.pl/zalaczniki/141560/protokol-pokontrolny-komisji-rewizyjnej-zanonimizowany_1332676.pdf
Moim zdaniem protokół pokontrolny dobrze zobrazował udział poszczególnych aktorów w tym żenującym spektaklu.
http://www.mosina.esesja.pl/posiedzenie/680de149-0ff6-4

karp 02/08/2021
| |
karp 29/07/2021
| |

Były jednak 2 wyroki w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego. Tydzień wcześniej zapadł podobny wyrok
WSA w sprawie innego radnego o inicjałach W.W.
https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/138CDB8421

karp 24/07/2021
| |

Na WZ nie mam wpływu, ale mogę dorzucić niewykazywane w oświadczeniach majątkowych dopłaty bezpośrednie, oraz 540 metrów rury wodociągowej. Info pod tym samym numerem.

karp 23/07/2021
| |

Czy ten wyrok dotyczy RM Mosina?
https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/A3AD2D5E1B

karp 14/07/2021
| |

Wrócę do Regulaminu dostarczania wody. Ten projekt dostarczony do Mosiny wyglądał już na pierwszy rzut oka na niedbały.
http://www.mosina.esesja.pl/zalaczniki/131719/projekt-uchwaly-w-sprawie-przyjecia-projektu-regulaminu-dostarczania-wody-i-odprowadzania-sciekow-na-terenie-gminy-mosina-i-przekazania-go-do-zaopiniowaniapdf_1245224.pdf
Mimo to komisja problemowa to klepnęła. Gdyby nie wystąpienie radnego Marciniaka, to Rada obciachowy projekt przyjęłaby jako własny. Proszę porównać to z projektem dostarczonym przez Aquanet do Dopiewa.
druk 407
https://bip.dopiewo.pl/?a=14683
Ja bym wprowadził zapis , że do członków komisji, którzy opiniują bez czytania, wystarczy dostarczyć
6 m3 wody rocznie.Kto mało wymagający, powinien mało dostać.

karp 12/07/2021
| |

Burmistrz Mosiny zaczął publikować treść decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/ref_os/2021/decyzje/os.6220.4.2019.mt_zaklad_w_krosnie_galwanizernia_decyzja_srodowiskowa_v.9_bip.pdf
Prawo tego nigdy nie zabraniało, ale ktokolwiek wpadł na ten przełomowy pomysł, to go chwalę.

karp 12/07/2021
| |

Okazuje się, że Stewie Wonder rozumie jednak po polsku i czyta Czas Mosiny2.
Wojewoda Wielkopolski wydał rozstrzygnięcie nadzorcze i stwierdził nieważność punktu 10 w załączniku nr 1 do uchwały 386/21 o dodatku mieszkaniowym. Drukarnia już z tym badziewnym zwrotem o odpowiedzialności karnej wydrukowała? Podatnik zapłaci?
Mówiłem żeby to wykreślać.

karp 08/07/2021
| |

Nie rozumiem czemu ma służyć ponowna informacja o wyłożeniu do publicznego wglądu mpzp
dla Sowinieckiej, Gałczyńskiego, Śremskiej i Leśmiana.
http://bip.mosina.pl/bip/organy-gminy/burmistrz/obwieszczenia-planistyczne/plany-miejscowe/obwieszczenie-o-wyoeniu-do-publicznego-wgldu-projektu-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-dla-terenw-przy-ulicy-sowinieckiej-gaczyskiego-lemiana-i-remskiej-w-mosinie.html
Domniemuję, że to freudowska pomyłka, bo ktoś myśli już o następnym wyłożeniu.

karp 05/07/2021
| |

Burmistrz może ten 37 metrowy budynek i parking dla tirów przesunąć w okolice radnego, który chciał więcej tirów w Mosinie. Jest tam jakieś miejsce na tiry?Jeśli ma duży ogród, to też można wykorzystać.

karp 25/06/2021
| |

Doszły do mnie słuchy, że w mpzp którym można składać uwagi do 30 czerwca jest planowany parking zaporowy dla tirów. Głos zstępnych Rohra został zapewne przez burmistrza uwzględniony, a co na to mieszkańcy?
Złóżcie uwagi, żeby sobie później nie pluć w brodę. Może panu burmistrzowi się odmieni i zacznie słyszeć głos zwykłych mieszkańców, bo co do tego, że głos za Odry słyszy świetnie.

mieszkaniec 23/06/2021
| |

Anonim, tak powinno byc, aby Polak sam decydował o swoim losie w jakich warunkach chce mieszkać tym bardziej, że mieszkańcy ul. Gałczyńskiego i sąsiednich zamieszkują te tereny zanim pojawił się ROHR. Niestety w latach 2002 – 2014 rządzili w Mosinie nieodpowiedzialni, niekompetentni i niedouczeni ludzie działający na niekorzyść mieszkańców. To ONI tj. radni i burmistrzowie dopuścili do użytkowania firmę spedycyjną nienależycie zabezpieczoną przed hałasem. W Niemczech takie działanie władz skończyłoby sie w sądzie i odszkodowaniami. Proszę sobie zobaczyc w Komornikach firmę DHL jak jest wzorowo zabezpieczona wokół wysokimi ekranami akustycznymi i obsadzona zielenią. Firma ta ulokowana jest na obrzeżach miasta , a nie w środku jak ROHR czy STORA, zdala od trasy szybkiego ruchu czy autostrady. Musimy wybrac sobie myślącego, miejscowego kandydata na burmistrza nie kierującego sie interesami inwestorów , ale mieszkańców. Mosina w chwili obecnej jest w godzinach szczytu zakorkowana. Szosa 430 jest tak samo szeroka jak 50 lat temu, kiedy zamieszkałem w Mosinie. Teraz liczba mieszkańców sie potroiła, ciągle pojawiają sie nowi mieszkańcy i uciążliwe firmy. Jak długo to potrwa?. Dawniej firmy wykorzystywały rampę kolejową,( na którą ciagle powołuje sie Starostwo) miasto nie było zakorkowane.

karp 22/06/2021
| |

Pan Pyza przekazał plenipotencje i działa jako nie pan Pyza.
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/ref_os/2021/obwieszczenia/os.6220.32.2020.nr_zabudowa_w_czapurach_obwieszczenie_o_opiniach.pdf
Czy władze Mosiny odzyskały złotówkę z zaległych podatków?
Może by tak wbrew opinii durnych organów jednak przeprowadzić ocenę oddziaływania na środowisko? Może nadejszła historyczna chwila, by dać się wypowiedzieć społeczeństwu w tym postępowaniu? Zwłaszcza, że dawny lewoskrzydłowy dewelopera-Waldemar, unika jak ognia tego tematu.

karp 19/06/2021
| |

Jeszcze taki problem zapodam. Wszyscy deklarują chęć ochrony środowiska itd. itp. Tu wydaje się, że Luboń i Mosina mają ten sam problem-rozjazd między deklaracjami i realizacją. Jeśli chodzi o OZE nie widzę chęci sięgnięcia po środki zewnętrzne.
https://www.komorniki.pl/asp/pliki/aktualnosci/wyniki_naboru_uzupelniajacego_2021_oze.pdf
Pół biedy Komorniki, ale jeśli nawet Prątki zrobiły jakiś krok w tym kierunku, to jest mi wstyd za lubońskie władze. Zastępca, który u nas tym się nieśpiesznie zajmuje sam miał przynajmniej szansę na dotację, bo mieszka w gminie Komorniki.

karp 11/06/2021
| |

Wiem, wiem. Najważniejszy jest żwir.
Wracając do tematu badania zgodności z prawem uchwał, mam piosenkę dla prawników pracujących na akord, którzy myślą, że każda uchwała jest urocza i nie trzeba jej czytać.
https://www.youtube.com/watch?v=IVvkjuEAwgU

mieszkaniec 07/06/2021
| |

Karpiu zgadza sie, radny, który ma na swoim kącie najwięcej przekrętów wypowiada sie na temat zwiększenia liczby Tirów na ciasnych ulicach Mosiny. My mieszkańcy zgłosimy swoje uwagi do planu tak, ze burmistrzowi i inwestorom gacie upadną.

karp 06/06/2021
| |

Zerknąłem na to opracowanie i widzę, że katalog życzeń przedsiębiorców ma charakter otwarty i są one na pstryknięcie palcem spełniane. Jak rury dla radnego Wiązka zmierzają ku lasom, tak myśli przedsiębiorców z terenu wyłożonego mpzp dążą ku niebu i chcą oni wyżej i wyżej. Mieszkańcy okolic Gałczyńskiego też powinni puścić wodze fantazji i niczym nie ograniczać się w swoich uwagach.
Gdybym mieszkał w tej okolicy, to zażądałbym przywrócenia jeziora, oznaczonego jako WS i tym prostym domowym sposobem, miałbym się gdzie wykąpać latem. Historia opracowań dla tego terenu pokazuje, że planiści potrafią wrysować w plan nawet najdziwniejsze prośby i mogą one nawet zostać pozytywnie przegłosowane.

karp 06/06/2021
| |

Pani Przewodnicząca, a wcześniej UM Mosina informują o dyskusji publicznej.
http://bip.mosina.pl/bip/organy-gminy/burmistrz/obwieszczenia-planistyczne/plany-miejscowe.html?pid=18079
Żeby się potem naród mosiński nie skarżył, że brak informacji nie pozwolił mu na zabranie głosu w dyskusji. Ja już widziałem tyle planów miejscowych dla tego terenu, że się w tym gubię.
Dla mnie to taki przykład na to, że za pomocą słów wytrychów “władztwo planistyczne gminy” można zbiornik(na nie wiadomo co) na terenie Stora Enso, przemianować np. na WS-wody śródlądowe i wrysować go nawet poza ogrodzeniem zakładu. Władze Mosiny są bardzo wyczulone na głosy przedsiębiorców i nie znajduję lepszego słowa dla pozycji w której się znajdują i na to co robią, co 2 lata zmieniając plany, jak czołobitność. Widzę takie niebezpieczeństwo, że wasze kolejne władze bijąc czołem o nawierzchnię, mogą sobie je uszkodzić. Przedsiębiorcy wsłuchują się nie tyle w głosy mieszkańców, co ich przedstawicieli i np. Anton Rohr pozytywnie rozpatrzył podanie przewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska z 2015 roku, który chciał więcej tirów. Antoni dobre panisko i da wam więcej tirów, zgodnie z życzeniem płynącym z lokalnego samorządu. W obecnym projekcie nie ma już jeziora na Gałczyńskiego, ale jeśli macie do niego jakieś uwagi, to powinniście je wreszcie jasno wyartykułować. Lepiej osobiście niż przedstawicieli, bo może któryś znowu coś przekręcić i zaapelować o więcej tirów na Gałczyńskiego.