Sprawozdanie z działalności Burmistrza

Wczoraj odbyła się XX sesja Rady Miejskiej.
Początek miał uroczysty charakter – zostały wręczone stypendia najlepszym uczniom klas II i III gminnych gimnazjów, a dyrektorom i nauczycielom Nagrody Burmistrza.
Radni zadali Burmistrzowi pytania dotyczące przedstawionego sprawozdania o działalności  między sesjami.

Rada podjęła 6 uchwał o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.:

  1. dla terenów wsi Żabinko oraz terenów części wsi Sowiniec i Sowinki (uchwała),
  2. dla terenów części miasta Mosina oraz części wsi Sowiniec (uchwała),
  3. dla terenów części wsi Krosinko oraz części terenów miasta Mosina (uchwała),
  4. dla południowych terenów wsi Bolesławiec oraz zachodnich terenów wsi Borkowice (uchwała),
  5. dla terenów części wsi Krosno oraz części wsi Drużyna (uchwała),
  6. dla terenów części wsi Krosno (uchwała).

Rada Miejska w Mosinie wybrała w głosowaniu tajnym 4 ławników do sądów powszechnych.
Sąd Okręgowy w Poznaniu – Wanda Balcerek, Adam Beba (do orzekania spraw z zakresu prawa pracy).
Sąd Rejonowy w Śremie – Bożena Wasielewska
Sąd Rejonowy w Środzie Wielkopolskiej –  Beata Tomczak (do orzekania spraw z zakresu prawa pracy).

Rada podjęła uchwałę zmieniającą budżet i Wieloletnią Prognozę Finansową.
Najciekawszą zmianą jest przeznaczenie 300 tys. zł dla ZUK (aport na wkład własny konieczny do ubiegania się o dwa autokary o napędzie elektrycznym).
Radni głosowali prawie we wszystkich sprawach jednogłośnie.

 

5 Comments
kasik 03/11/2015
| |

Czyli są jakieś szanse aby las przy drodze przekształcić na działki?

Malgorzata Kaptur 02/11/2015
| |

Plan ten obejmie prawie całą miejscowość Żabinko. Chodzi w nim o wyznaczenie terenów pod połaczenie kanalizacji Żabinka w stronę Sowinek. Była też mowa o wyznaczeniu nowych obszarów pod zabudowę mieszkaniową.

kasik 02/11/2015
| |

mam pytanko odnośnie tego mpzp w żabinku o co dokładnie chodzi albo o jakie dokładnie tereny