Sprawozdanie Straży Miejskiej za 2016 r.

  • Odłowiono 112 zwierząt.
  • Zlikwidowano liczne dzikie wysypiska i zaśmiecone miejsca na terenie miasta i gminy. Zebrano 267 worków śmieci.
  • Między innymi prowadzono kontrole pod kątem spalania odpadów na wolnym powietrzu (na działkach, posesjach itp.), powstający dym jest nie tylko uciążliwy dla okolicznych mieszkańców, ale również może powodować zagrożenie poprzez pogorszenie widoczności na drogach. Funkcjonariusze prowadząc kontrole wielokrotnie stwierdzali, że w piecach spalany był opał węglowy.
    Nigdy nie stwierdzono problemu z wpuszczeniem strażników do pomieszczeń, gdzie zainstalowany był piec, w celu przeprowadzenia kontroli spalanego opału. Łącznie roku 2016 strażnicy przeprowadzili 164 kontrole.
  • W 2016 r. Straż Miejska przeprowadziła szeroko zakrojoną kontrolę oznakowania nieruchomości tabliczką z numerem porządkowym. Skontrolowano 2420 posesje, stwierdzono uchybienia w 19 przypadkach. W przypadku stwierdzonych uchybień w oznakowaniu posesji, funkcjonariusze udzielali pouczeń, a jeśli nie zastano domowników, pozostawiano informację o obowiązku umieszczenia tabliczki z numerem posesji  w  widocznym miejscu, w terminie 14 dni od dnia kontroli. W tym czasie udzielono 18 pouczeń i wystawiono 1 mandat karny dla właściciela posesji, który nie dopełnił tego obowiązku pomimo wcześniejszej informacji.
  • W roku 2016 Straż Miejska nałożyła 5 mandatów na kwotę 500 zł za spożywanie napojów alkoholowych w miejscu niedozwolonym.

SPRAWOZDANIE 2016-PDF

 

6 Comments
Pitbull 21/03/2017
| |

Uważam że Straż Miejska jest potrzebna. Gdyby Gmina opierała się tylko na Policji, wiele zadań nie znalazłaby wykonawcy. Albo robiłby to kto inny za te same lub wyższe pieniądze.Można zracjonalizować wydatki, zastanowić się nad rodzajem zadań do wykonania. Ale potrzebna jest mobilna służba, która sprawnie dotrze do każdego zakątka Gminy.

Jerzy Ryś 21/03/2017
| |

Zapraszam na rozmowę ws. jak (zgodnie z Pana/Pani słowami) “to codzienny syf staje się akceptowaną patologią”.
Gwarantujemy dyskrecję.

paw 21/03/2017
| |

W innych wątkach dyskusja burzliwa,
A o patologicznej utrzymywanej z naszych podatków “służbie” cisza….
Jak widać gdy źle dzieje się w większych sprawach to codzienny syf staje się akceptowaną patologią.
Jak widać ze sprawozdania kosztowna jednostka samorządowa totalnie niepotrzebna.
Chociażby kwestia oznakowania posesji jeżeli delikwent nie ma numerka to najlepsza dla niego karą będzie gdy kiedyś poczeka na szukające go pogotowie.