Sprawozdanie burmistrza z działalności miedzysesyjnej marzec/kwiecień 2015

Burmistrz spotkał się m.in. z prezesem firmy Anton Rohr, przedstawicielami Aquanet-u, spółki lekarskiej Allmedica, z prezesem zarządu spółki “Przedsiębiorstwo Grzegorczyk SP. z o.o.”, z Dyrekcją WPN, z burmistrzami Kościana i Steszewa, zastępcą dyr. Muzeum Narodowego. Wziął udział w Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki Aquanet, w spotkaniu w Zarządzie Dróg Powiatowych…
więcej…
Informacja o działalności Burmistrza Gminy Mosina w okresie międzysesyjnym

0 Comments

No Comment.