Spotkanie konsultacyjne z makietą mpzp dla terenów zabudowy usługowej w zieleni w Krosinku

Po czterech wyłożeniach do publicznego wglądu i czterech burzliwych dyskusjach publicznych zmienił się projektant planu dla terenów zabudowy usługowej w zieleni w Krosinku. Obecny projektant opracował makietę i wizualizacje (jedna z nich powyżej).

Plan został wywołany 2 września 2011 r.
Po trzecim wyłożeniu w listopadzie 2015 r. mpzp dla tego obszaru był już w porządku obrad sesji z rekordową liczbą 200 odrzuconych uwag.
W ostatniej chwili został zdjęty.
W terminie 21 marca 2017  r. – 13 kwietnia 2017 r. odbyło się czwarte wyłożenie planu.

Po dwóch latach Burmistrz Gminy Mosina zaprasza na spotkanie konsultacyjne dotyczące opracowywanego projektu planu miejscowego dla terenów zabudowy usługowej w zieleni w Krosinku, które odbędzie się w dniu 10 kwietnia 2019 r. w świetlicy wiejskiej w Krosinku, ul. Wiejska 47, o godzinie: 18.00.

Projekty planu miejscowego przedstawione podczas poszczególnych wyłożeń:
I wyłożenie
II wyłożenie
III wyłożenie
IV wyłożenie

Wizualizacja makiety sporządzonej na potrzeby spotkania konsultacyjego:
Nr 1 , Nr 2 , Nr 3 , Nr 4 , Nr 5 , Nr 6 , Nr 7 , Nr 8 , Nr 9 , Nr 10 , Nr 11 , Nr 12 , Nr 13 , Nr 1415 Comments
karp 09/04/2019
| |

Rozumiem, że ludność Krosna będzie się na razie obejść bez krzyżówki Okrąglaka
z Alfą.

Wynik konsultacji:

W wyznaczonym terminie wpłynęły uwagi – wyjaśnienia Inwestora względem postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu dotyczącego odmowy uzgodnienia realizacji przedsięwzięcia z dnia 21 stycznia 2019 r., znak: WOO-I.4221.101.2018.IJ.10.

Uzgodnienie, o którym mowa w art. 77 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, jest wiążące dla organu wydającego decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. Jednocześnie w miejscu tym wskazać należy, iż na postanowienia uzgadniające Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska nie przysługuje zażalenie. Organ wydający postanowienie jest nim związany od chwili uzgodnień i nie może postanowienia uchylić jak i zmienić. ”
http://bip.mosina.pl/bip/organy-gminy/burmistrz/informacje-o-srodowisku-i-jego-ochronie/obwieszczenie-o.6220.5.2018.mt-o.6220.4.2019.mt-z-dnia-21.02.2019-r.-w-sprawie-przeprowadzenia-konsultacji-spoecznych/protok-z-przeprowadzonych-konsultacji-spoecznych.html

karp 07/03/2019
| |

Może i Okrąglak,ale z Lubonia widać dół od Alfy. Taki mix.

Cenzor z Mysiej 07/03/2019
| |

hm, wygląda na to, że jest to kolejny znak, na zbliżający się koniec świata Póki co, Pan Bóg odbiera rozum a niedługo pomiesza języki tak, że się nadradny ze swoim teściem nie porozumie.Co to się w tych prowincjonalnych głowach rodzi i to na dodatek w bliskości WPN-u ? Myślę, że opór ludu pracującego Krosinka nie pozwoli ostatecznie na taka maszkarę !

karp 07/03/2019
| |

Pani kierownik Szeliga jakoś na sesji nie wspomniała o zjawisku znikających stanowisk archeologicznych. Czy jest jakaś hierarchia, że jednym znikają ,a innym nie? Dlaczego tak się dzieje, że niektóre plany nie trafiają do opiniowania przez PKZ?Pewnie ten temat pani kierownik opuściła, by błysnąć na spotkaniu konsultacyjnym.

karp 07/03/2019
| |

Stanowisko archeologiczne już wykopane, czy pod makietą?

Michoł 07/03/2019
| |

hołtel z dominantą 🙂

Cenzor z Mysiej 07/03/2019
| |

Co to jest za obiekt zaznaczony na pomarańczowo ? Wytwórnia pasz, pomnik dla cielca czy też miejscowego kacyka ?