Słabe miejsce w rankingu finansowym samorządów

Gmina Mosina wypadła najsłabiej ze wszystkich gmin powiatu poznańskiego w Rankingu Finansowym Samorządów Terytorialnych.  Zajęła dopiero 426 miejsce  wśród 616 gmin miejsko-wiejskich.
Na 26 miejscu sklasyfikowano Kórnik, na 70 – Swarzędz, na 106 – Buk, na 124 – Stęszew, na 196 – Pobiedziska, na 272 – Kostrzyn, na 288 – Murowaną Goślinę.

Ranking został przygotowany na IV Europejski Kongres Samorządów przez ekspertów z krakowskiej Regionalnej Izby Obrachunkowej, Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Opracowany został w podziale na 5 kategorii: gminy wiejskie, gminy miejsko-wiejskie, gminy miejskie, miasta na prawach powiatu i powiaty ziemskie.

Przy ich ocenie wzięto pod uwagę następujące wskaźniki (według danych za 2016 r.):

  1. Udział dochodów własnych w dochodach ogółem – wskaźnik samodzielności finansowej W1
  2. Relacja nadwyżki operacyjnej do dochodów ogółem W2
  3. Udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem –W3
  4. Obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – Wysoki udział wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń negatywnie wpływa na zarządzania finansami jst. Są to bowiem wydatki sztywne, bardzo trudne do restrukturyzacji i ograniczenia ze względu na prawną ochronę pracowników i ich warunków pracy i płacy. W4
  5. Udział środków europejskich w wydatkach ogółem – bez poręczeń W5
  6. Relacja zobowiązań do dochodów ogółem – W6
  7. Udział podatku dochodowego od osób fizycznych w dochodach bieżących. W7

W grupie 1559 gmin wiejskich wysokie miejsca w rankingu zajęły gminy wchodzące w skład powiatu poznańskiego:

9. Komorniki,
10. Tarnowo Podgórne,
12. Suchy Las,
18. Dopiewo,
29. Rokietnica,
49. Czerwonak,
109. Kleszczewo

Wśród 237 gmin miejskich: na 6 miejscu znalazło się Puszczykowo, a na 32 -Luboń.

Spośród innych jednostek samorządu terytorialnego z terenu Województwa Wielkopolskiego wysoko sklasyfikowano: Miasto Poznań,  które w grupie 66 „miast na prawach powiatu” zajęło 2 miejsce, za Gliwicami, z kolei Powiat Poznański uplasował się na 3 pozycji wśród 314 „powiatów” w Polsce.

 Pełen ranking

 


 

Wskaźnik G – podstawowe dochody podatkowe na 1 mieszkańca w gminach powiatu poznańskiego w latach 2013 – 2018

źródło: Ministerstwo Finansów

9 Comments
Jerzy Ryś 19/05/2018
| |

Ministerstwo Finansów co roku publikuje wskaźniki dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca dla poszczególnych gmin, nazywany potocznie wskaźnikiem zamożności.
Jest to tzw. wskaźnik G. Na dochody podatkowe gmin składają się m.in. wpływy z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, leśnego, od środków transportowych, podatku od osób fizycznych, wpływy z opłaty skarbowej, z opłaty eksploatacyjnej, udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z podatku dochodowego od osób prawnych. O tym jak duże dochody ma gmina decyduje w ogromnej mierze jej rozwój. Im więcej przedsiębiorców, tym większe wpływy z podatków.
Warto sprawdzić na stronie Ministerstwa Finansów, jak wskaźnik ten kształtuje się dla naszej gminy na lata 2015, 2016, 2017 i 2018. Warto także popatrzeć, które miejsce w rankingu gmin zajmuje Gmina Mosina pod względem wysokości ww. wskaźnika.
Wskaźnik na konkretny rok wyznacza się na podstawie dochodów podatkowych osiągniętych w roku poprzedzającym.
Wskaźnik G wyznaczony na rok 2018 dla naszej gminy plasuje daje nam 319 miejsce wśród 2478 gmin polskich, a jego wysokość wyrażona w dochodach z podatków, przeliczona na 1 mieszkańca wynosi 1814,20 zł.

karp 19/05/2018
| |

Nagłe bogactwo Lubonia spadło na mnie jak grom z jasnego nieba. Pani Burmistrz musiała trafic w Eurocośtam i jako osoba szlachetna podzieliła się z budżetem.
Te przepisy dotyczące oświadczeń są jakieś dziwne. Oświadczenia radnych to rozumiem, ale dyrektorzy przedszkoli? Przedszkolaki nie umieją jeszcze wręczac łapówek. Natomiast kierownicy referatów zagospodarownania nie muszą. Nie piję do Mosiny, ale są gminy gdzie mpzp pod zabudowę idą taśmowo i tylko głupi by się nie kapnął, że to ustawki pod klienta.Warunki zabudowy też są dosyc uznaniowe.
Tak jednak nikt łapówek do oświadczeń nie wpisuje, bo nie ma takiej rubryki.

mistrz888 18/05/2018
| |

A tak zupełnie z innej beczki. Dlaczego na BIP MOSINA nie ma jeszcze oświadczeń majątkowych za 2017 rok wszystkich osób których to dotyczy???