Słabe miejsce w rankingu finansowym samorządów

Gmina Mosina wypadła najsłabiej ze wszystkich gmin powiatu poznańskiego w Rankingu Finansowym Samorządów Terytorialnych.  Zajęła dopiero 426 miejsce  wśród 616 gmin miejsko-wiejskich.
Na 26 miejscu sklasyfikowano Kórnik, na 70 – Swarzędz, na 106 – Buk, na 124 – Stęszew, na 196 – Pobiedziska, na 272 – Kostrzyn, na 288 – Murowaną Goślinę.

Ranking został przygotowany na IV Europejski Kongres Samorządów przez ekspertów z krakowskiej Regionalnej Izby Obrachunkowej, Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Opracowany został w podziale na 5 kategorii: gminy wiejskie, gminy miejsko-wiejskie, gminy miejskie, miasta na prawach powiatu i powiaty ziemskie.

Przy ich ocenie wzięto pod uwagę następujące wskaźniki (według danych za 2016 r.):

 1. Udział dochodów własnych w dochodach ogółem – wskaźnik samodzielności finansowej W1
 2. Relacja nadwyżki operacyjnej do dochodów ogółem W2
 3. Udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem –W3
 4. Obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – Wysoki udział wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń negatywnie wpływa na zarządzania finansami jst. Są to bowiem wydatki sztywne, bardzo trudne do restrukturyzacji i ograniczenia ze względu na prawną ochronę pracowników i ich warunków pracy i płacy. W4
 5. Udział środków europejskich w wydatkach ogółem – bez poręczeń W5
 6. Relacja zobowiązań do dochodów ogółem – W6
 7. Udział podatku dochodowego od osób fizycznych w dochodach bieżących. W7

W grupie 1559 gmin wiejskich wysokie miejsca w rankingu zajęły gminy wchodzące w skład powiatu poznańskiego:

9. Komorniki,
10. Tarnowo Podgórne,
12. Suchy Las,
18. Dopiewo,
29. Rokietnica,
49. Czerwonak,
109. Kleszczewo

Wśród 237 gmin miejskich: na 6 miejscu znalazło się Puszczykowo, a na 32 -Luboń.

Spośród innych jednostek samorządu terytorialnego z terenu Województwa Wielkopolskiego wysoko sklasyfikowano: Miasto Poznań,  które w grupie 66 „miast na prawach powiatu” zajęło 2 miejsce, za Gliwicami, z kolei Powiat Poznański uplasował się na 3 pozycji wśród 314 „powiatów” w Polsce.

 Pełen ranking

 


 

Wskaźnik G – podstawowe dochody podatkowe na 1 mieszkańca w gminach powiatu poznańskiego w latach 2013 – 2018

źródło: Ministerstwo Finansów

9 Komentarze

 1. Ministerstwo Finansów co roku publikuje wskaźniki dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca dla poszczególnych gmin, nazywany potocznie wskaźnikiem zamożności.
  Jest to tzw. wskaźnik G. Na dochody podatkowe gmin składają się m.in. wpływy z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, leśnego, od środków transportowych, podatku od osób fizycznych, wpływy z opłaty skarbowej, z opłaty eksploatacyjnej, udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z podatku dochodowego od osób prawnych. O tym jak duże dochody ma gmina decyduje w ogromnej mierze jej rozwój. Im więcej przedsiębiorców, tym większe wpływy z podatków.
  Warto sprawdzić na stronie Ministerstwa Finansów, jak wskaźnik ten kształtuje się dla naszej gminy na lata 2015, 2016, 2017 i 2018. Warto także popatrzeć, które miejsce w rankingu gmin zajmuje Gmina Mosina pod względem wysokości ww. wskaźnika.
  Wskaźnik na konkretny rok wyznacza się na podstawie dochodów podatkowych osiągniętych w roku poprzedzającym.
  Wskaźnik G wyznaczony na rok 2018 dla naszej gminy plasuje daje nam 319 miejsce wśród 2478 gmin polskich, a jego wysokość wyrażona w dochodach z podatków, przeliczona na 1 mieszkańca wynosi 1814,20 zł.

  • Ranking, o którym piszę, sporządzony jest w oparciu o 7 wskaźników. To, o czym Pan pisze, Panie Burmistrzu, to jeden tylko aspekt gminnych finansów. Rzeczywiście, jeśli chodzi o Wskaźnik G – podstawowe dochody podatkowe na 1 mieszkańca gminy obserwujemy wzrost naszej pozycji. W 2016 gmina Mosina była na 428 miejscu, w 2017 na 383, a w 2018 r. na 319 miejscu wśród wszystkich gmin w Polsce. Jest widoczna tendencja rosnąca. Wiemy jednak, że Wielkopolska, a szczególnie powiat poznański rozwija się szybciej niż inne obszary kraju. Ja zawsze wszystko porównuję do pozostałych gmin w naszym powiecie. Powyżej wstawiłam wykres i tabelę pokazującą dochody z podatków gmin powiatu poznańskiego.
   We wszystkich gminach obserwujemy podobne zjawisko w różnej skali. Z roku na rok wszystkim gminom w powiecie rosną dochody z podatków. W okresie od 2013 do 2018 r. dochód z podatków w przeliczeniu na 1 mieszkańca wzrósł w naszej gminie o 460 zł. W sąsiednim Puszczykowie o 518 zł, w Dopiewie o 581, a w Luboniu o 391 zł, a w Tarnowie Podgórnym aż o 1 125 zł (ich stać, by do śmieci dokładać).
   Wpływy z podatków stanowią główne źródło dochodów, ale na stan finansów gminy składają się jeszcze inne czynniki. O tym właśnie jest Ranking finansowy samorządu terytorialnego.
   Metodologia tego rankingu jest objaśniona na str. 14 – 29 https://www.dopiewo.pl/ff/media/2018-05/ranking-finansowy-jst.pdf
   Zdarza się, że lepiej prosperuje gmina/osoba, która ma mniejsze dochody, ale racjonalnie nimi gospodaruje.

   • Analiza wskaźnika G w grupie gmin powiatu Poznańskiego wyraźnie wskazuje na to, że istnieje tutaj ścisły związek jego wartości z lokalizacją gminy na mapie powiatu ze szczególnym uwzględnieniem lokalizacji tych gmin w stosunku do dróg wyższej kategorii, a także bliskość Poznania. Są i inne czynniki jak te, powiązane z wzajemnymi relacjami pomiędzy inwestowaniem w obszary gospodarcze i mieszkaniowe. Lokalizacja gminy i polityka rozwojowa oparta na dobrym stosunku inwestowania pomiędzy obszarami gospodarczymi i mieszkaniowymi mają decydujący wpływ na wartość wskaźnika G. Inne zaś decydują o dynamice jego wzrostu pomiędzy 2013, a 2018 rokiem. co ciekawe, dynamika wzrostu wskaźnika G poza gminą Tarnowo Podgórne jest zbliżona dla pozostałych gmin. Warto by zastanowić się nad tym, co jest powodem takiego stanu rzeczy. Podsumowując, 319 miejsce w skali kraju jest miejscem bardzo wysokim dla gminy, której szanse rozwojowe są stosunkowo niewielkie w oparciu o działalności gospodarcze, tak bardzo zależne od lokalizacji.

    • Panie Burmistrzu po 4 latach próby zarządzania tą Gminą nadal nie zrozumiał Pan prostych mechanizmów finansowych rządzących samorządem. Wskaźnik G który Pan prezentuje to efekt ciężkiej pracy Pana wyborców. Ranking który prezentuje natomiast Pani Przewodnicząca to w dużej mierze efekt spożytkowania przez Samorząd wypracowanych przez Nas środków z czego niekoniecznie musimy się cieszyć. I wypada przypomnieć że pełni Pan w tej Gminie rolę usługodawcy w stosunku do wyborcy, a nie na odwrót.

 2. Nagłe bogactwo Lubonia spadło na mnie jak grom z jasnego nieba. Pani Burmistrz musiała trafic w Eurocośtam i jako osoba szlachetna podzieliła się z budżetem.
  Te przepisy dotyczące oświadczeń są jakieś dziwne. Oświadczenia radnych to rozumiem, ale dyrektorzy przedszkoli? Przedszkolaki nie umieją jeszcze wręczac łapówek. Natomiast kierownicy referatów zagospodarownania nie muszą. Nie piję do Mosiny, ale są gminy gdzie mpzp pod zabudowę idą taśmowo i tylko głupi by się nie kapnął, że to ustawki pod klienta.Warunki zabudowy też są dosyc uznaniowe.
  Tak jednak nikt łapówek do oświadczeń nie wpisuje, bo nie ma takiej rubryki.

  • Całkowicie się zgadzam z tymi przemyśleniami. Kierownicy wszystkich referatów, a szczególnie Inwestycji, Planowania Przestrzennego, Mienia Komunalnego i Ochrony Środowiska powinni składać oświadczenia majątkowe, bo od decyzji, które przygotowują, czy zamówień, których udzielają zależy zysk podmiotów gospodarczych i osób fizycznych.
   Wyznaczenie 1 miejsca parkingowego zamiast 2, jak nakazywałaby logika, to konkretny zysk dla dewelopera. Obecnie obowiązujące wymiary miejsca parkingowego to w przypadku samochodów osobowych szerokość 2,5 m i długość 5 m. Dla 60 mieszkań to różnica 750 m2. Tyle może zyskać inwestor przy przychylności wydających decyzję.
   Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach może zobowiązać inwestora np. do zbudowania ekranów akustycznych lub usypania mizernego wału ziemnego.
   W 2012 r. porównałam 2 decyzje – Mosiny i Komornik http://czasmosiny.e-samorzadowiec.pl/tresc2/wyswietl/4505/czy-przy-ulicy-galczynskiego-powstana-ekrany-akustyczne.
   Różnica w wymaganiach obu gmin ogromna, niewyobrażalna. A mieszkaniec w sąsiedztwie? Może sobie skargi pisać. Jest decyzja i inwestor niczego więcej, niż w niej napisane nie zrobi.
   A inwestycje? Przy zamówieniach poniżej 30 000 Euro jest duża dowolność w wyborze wykonawcy.
   W tych sytuacjach dla transparentności oświadczenie majątkowe by się przydało.
   Trzeba mieć jednak świadomość, że samo oświadczenie nie jest doskonałym narzędziem, bo np. jeżeli samorządowiec ma męża/żonę, to patrząc na oświadczenie trudno ocenić, co ze wspólnego majątku jest wypracowane przez radnego/burmistrza/posła.

   • Idąc dalej, proszę sobie wyobrazic sytuację, w której Burmistrz Mosiny podkłada pani i Radzie hurtowo plany miejscowe, bez uzasadnień,w celu przyśpieszenia wałkowania . Myślę, że jest to niemożliwe, zarówno ze strony Burmistrza, a pani by kilkunastu takich mpzp też nie puściła pod głosowanie.
    W Luboniu też by takie coś raczej nie przeszło. W gminie w której zaprzyjaźnieni deweloperzy całkowicie decydują o kształtach planów i o takich szczegółach, czy chcą miec stanowisko archeologiczne w mpzp, czy wolą
    je zabudowac szeregowcami, zawsze przejdzie to z 21 głosami za . W gminie 100% ustawek Przewodniczący puści do narodu komunikat” Projekty uchwał przygotowują wspaniali fachowcy, następnie przechodzą one wielostopniowy system weryfakacji…” itp, itd.
    Mieszkańcy takiej gminy z czasem przywykają do kłamstw. Ja nie nawykłem i powiedziałem sprawdzam, ręce na kołderkę. Okazało się, że ani fachowcy nie tacy wspaniali,a aystem weryfikacji to całkowita lipa. Na koniec dochodzę do wniosku, że nasze samorządy nie funkcjonują tak źle i zawsze może byc gorzej. Jako szary obywatel wolę mieszkac w miejscu, gdzie w samorządzie delikatnie iskrzy i radni zadają pytania. Pełna zgodnośc we wszystkim to patologia.

 3. A tak zupełnie z innej beczki. Dlaczego na BIP MOSINA nie ma jeszcze oświadczeń majątkowych za 2017 rok wszystkich osób których to dotyczy???

  • W przyszłym tygodniu oświadczenia radnych będą wstawione na BIP. Zgodnie z art. 24h ust. 6 i 8 ustawy o samorządzie gminnym po złożeniu oświadczenia podlegają kontroli przewodniczącego rady. Ta kontrola się już zakończyła. Radni mają teraz kilka dni na wprowadzenie korekty. Nie ma jeszcze udostępnionych oświadczeń w Puszczykowie, Luboniu, Kórniku. Powiat Poznań już wstawił.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.