Skonsultuj Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej

Jest jeszcze tydzień czasu na zapoznanie się projektem Planu Mobilności Miejskiej dla Metropolii Poznań. Zachęcam do przejrzenia części opisowej i 8 Kart Projektu dotyczących naszej gminy. Są one oznaczone symbolami od  MO_01 do MO_8 i znajdują się na str. 97-119 załącznika 1 do części opisowej PZMM.
Swoje uwagi można przesłać elektronicznie.

FORMULARZ UWAG

Stowarzyszenie Metropolia Poznań przystąpiło do opracowywania projektu Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania na lata 2016-2025 wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko. Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z treścią wyżej wymienionych projektów dokumentów w terminie od dnia 11.10.2016 r. do dnia 31.10.2016 r.

Wybrane fragmenty dot. Mosiny (cz. opisowa)
str. 89 -91
i h g

str. 97

f

str. 98

e

str. 127

d

str. 129

c
pzmm-3
str. 157

pzmm-strefy

str. 172

W obrębie MOF Poznań promocja ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów realizowana jest również na terenie Gminy Mosina, która zakłada wzmocnienie potencjału środków transportu publicznego. Dzięki temu wzrośnie poziom wykorzystania komunikacji zbiorowej. Mieszkańcy Gminy chętniej będą wybierali poruszanie się środkami transportu publicznego w miejsce prywatnych samochodów. Zakład Usług Komunalnych w Mosinie realizując działania związane z komunikacją autobusową na obszarze Gminy kieruje się zasadami zrównoważonego rozwoju. Funkcjonujące w Mosinie szkoły nauki jazdy przygotowujące do egzaminów na prawo jazdy np. kategorii B, również w swoim programie zajęć uwzględniają aspekty związane z ecodrivingiem. Na obszarze Gminy nie funkcjonuje usystematyzowany program carpoolingu. Jednakże mieszkańcy w ramach własnej inicjatywy korzystają z portali społecznościowych (np. www.blablacar.pl) świadczących ogólnodostępne usługi zwiększenia liczby pasażerów i zbiorowej jazdy samochodem osobowym. Zakłada się promocje tego typu rozwiązań sprzyjających efektywnemu wykorzystaniu zasobów, co przekłada się na hamowanie rozwoju niskiej emisji.263
Ponadto, Gmina Mosina od kilku lat cyklicznie przeprowadza projekty mające na celu podnoszenie świadomości mieszkańców nt. zrównoważonego rozwoju, ekologicznego trybu życia, w tym również dot. mobilności miejskiej:
 2013 – Kształtowanie świadomości i zachowań ekologicznych poprzez warsztaty i zajęcia ekologiczne dla dzieci i młodzieży Przyrodnicze Skarby Mikroregionu WPN – zajęcia terenowe warsztaty ekologiczne dla dzieci i młodzieży oraz zakup tablic edukacyjnych przy miejscu wyznaczonym do kąpieli na Gliniankach.
 2014 – Kształtowanie świadomości i zachowań ekologicznych – zajęcia terenowe dla dzieci i młodzieży Przyrodnicze Skarby Mikroregionu WPN – etap II oraz aktywna ekologiczna kampania informacyjno-edukacyjna
 2015 – Ekologiczna kampania edukacyjna oraz ekologiczne zajęcia terenowe Przyrodnicze Skarby Mikroregionu WPN – etap III
Dla potencjalnych użytkowników środków transportu publicznego są do dyspozycji materiały promocyjne i informacyjne dotyczące mobilności. W Informatorze Mosińskim – darmowej lokalnej gazecie o zasięgu gminnym, nakład: ok. 8500 egzemplarzy, cyklicznie ukazują się obwieszczenia informujące mieszkańców o zmianach np. w rozkładach jazdy autobusów kursujących w obrębie Gminy, o nowych liniach autobusowych itp. Ponadto w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego w Mosinie są do pobrania bezpłatne książeczki z rozkładem jazdy autobusu. Wiadomości dotyczące mobilności znajdują się na oficjalnej stronie internetowej Gminy: mosina.pl. W Urzędzie Miejskim w Mosinie oraz podczas imprez lokalnych (zwłaszcza o charakterze masowym) dystrybuowane są mapki i ulotki dotyczące ekologicznych aktywności, w tym również dostępności ścieżek rowerowych.

str. 203

pzmm-1

str. 210

pzmm-2

str. 224

a

KARTY PROJEKTU – fragm. całości

 1. Modernizacja źródeł światła na rzecz wzmocnienia potencjału mobilności miejskiej ZWP Mosina Dworzec Kolejowy, ZWP Pecna, ZWP Drużyna Poznańska, wzdłuż linii autobusowych, ścieżki rowerowe).
  Szacowany okres realizacji od 2017 – do 2020 Szacunkowy koszt realizacji projektu  1.500.000,00 zł.
 2. Organizacja komunikacji miejskiej oraz zakup autobusów niskoemisyjnych w gminie Mosina.
  Szacowany okres realizacji od 2017- do 2018. Szacunkowy koszt realizacji projektu 5.700.000,00 zł.
 3. Rozwój linii komunikacji autobusowej i infrastruktury dla transportu zbiorowego w Gminie Mosina
  Szacowany okres realizacji 2016-2020 Szacunkowy koszt realizacji projektu 3.000.000,00 zł.
 4. Modernizacja i budowa ścieżek rowerowych oraz ścieżek dla pieszych.
  Szacowany okres realizacji 2017-2020. Szacunkowy koszt realizacji projektu 1.000.000,00 zł
  W nadchodzących latach planowana jest rozbudowa sieci dróg rowerowych o około 22 km, która ma na celu stworzenie spójnej i bezpiecznej sieci tras rowerowych na terenie gminy oraz tras łączących gminę z sąsiednimi miejscowościami. Działanie zawiera zadania takie jak budowę, przebudowę i modernizację dróg dla rowerów oraz uzupełnienie infrastruktury rowerowej o publiczne parkingi rowerowe, kładki rowerowe i pieszo-rowerowe zlokalizowane w ciągach ścieżek rowerowych oraz systemy rowerów publicznych, w tym m.in.
  a) ul. Skryta w Mosinie – ścieżka rowerowa dwukierunkowa o szer. 2,0 m i o dł. ok. 469 mb., łącząca ścieżkę rowerową zlokalizowaną w ul. Strzeleckiej (która prowadzi do ciągu rowerowego ul. Piaskowa – ul. Lipowa łączącego Krosno z Krosinkiem bezpośrednio ) ze ścieżką rowerową w drodze powiatowej ul. Leszczyńska (która prowadzi przez Krosno w ciągu ul. Głównej do Przystanku osobowego PKP Drużyna Poznańska)
  b) ścieżka rowerowa ul. Wawrzyniaka w Mosinie do ronda Pestka – 300 mb
  c) ścieżka rowerowa od ul. Śremskiej w ciągu ul. Leśmiana (projektowana) przez Gałczyńskiego (istniejąca)
  dalej ul. Brzechwy, ul. Żeromskiego do drogi powiatowej nr 2466 P (Mosina (ul. Wawrzyniaka, Sowiniecka)-Sowiniec-Baranowo-gr.powiatu-Żabno) – ok. 1550 mb.
  d) ścieżka rowerowa w ul. Kolejowej lub pas dla rowerów wytyczony na drodze – bezpośredni dostęp do ZWP Mosina Dworzec Kolejowy – 350 mb.
  e) Połączenie ul. Wawrzyniaka z Kolejową poprzez ul. Dworcową do dworca PKP – pas dla ruchu rowerowego w ul. Dworcowej.
  f) Połączenie północnej części Mosiny (osiedle Czarnokurz) – poprzez ciąg rowerowy w ul. Rzeczypospolitej Mosińskiej przez Plac 20 Października do ul. Wawrzyniaka – do rozważenia wydzielony pas na jezdni dla ruchu rowerowego – 950 mb.
  g) ścieżki rowerowe w partnerstwie z powiatem poznańskim tj.: m.in. :
  a. 2463 P – Mosina (ul. Mostowa, Śremska)-Żabinko-gr. powiatu-Żabno-Grabianowo:
  1) Ścieżka rowerowa w ul. Mostowej w Mosinie od Ronda – ok. 400 mb.
  2) Ścieżka pieszo-rowerowa w ul. Śremskiej – uzupełnienie na odcinku od przejazdu kolejowego do skrzyżowania Leszczyńska-Mostowa- Wawrzyniaka – ok.400 mb.
  3) Ścieżka rowerowa Żabinko-Żabno – 900 mb.
  4) Ścieżka rowerowa Żabinko-Mosina do ul. Śremskiej – 4,2 km
  b. 2465 P Mosina ul. Leszczyńska – Krosno-Drużyna-Nowinki-gr. powiatu-Iłowiec-Czempiń
  1) Ścieżka rowerowa z Krosna do przystanku osobowego PKP Drużyna Poznańska – ok. 550 mb
  2) Ścieżka rowerowa w ciągu drogi powiatowej przez m. Drużyna-Nowinki do Pecna – ok. 3,3 km
  c. 2466 P Mosina (ul. Wawrzyniaka, Sowiniecka)-Sowiniec-Baranowo-gr.powiatu-Żabno).
  1) Pas dla rowerów w ciągu ul. Sowinieckiej od ronda Pestka do istniejącej ścieżki rowerowej od granicy Miasta Mosina do Sowińca.
  d. 3911 P granica powiatu – Pecna
  1) budowa ścieżki rowerowej w ul. Głównej od Dworca kolejowego w Pecnej (PKP Iłowiec) do drogi powiatowej nr 2465 P (Mosina – Czempiń) do istniejącej ścieżki rowerowej do Czempinia – ok. 550 mb.
  e. 2469P Dymaczewo-Borkowice-Drużyna
  1) ścieżka rowerowa w ciągu drogi powiatowej z Dymaczewa Starego przez Bolesławiec – Borkowice do ZWP Drużyna Poznańska – dowiązanie do ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 2465 P. – ok. 5,3 km.
 5. Budowa i modernizacja dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
  Szacowany okres realizacji 2017 – 2020. Szacunkowy koszt realizacji projektu 30 000 000,00 zł.
 6. Budowa Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych na terenie Gminy Mosina – Mosina, Drużyna Poznańska, Pecna/Iłowiec. Szacowany okres realizacji 2017-2018. Szacunkowy koszt realizacji projektu 4.000.000,00 zł
 7. Zielone zamówienia publiczne – okres realizacji 2016-2020. Zadanie nieinwestycyjne, zadanie organizacyjne.
 8. Koordynacja planowania przestrzennego – okres realizacji 2016-2020. Zadanie nieinwestycyjne, zadanie organizacyjne.
7 Comments
Hanna 28/02/2017
| |

Bezpieczne ścieżki rowerowe i tereny zieleni i rekreacji w Mosinie, są chyba jak najbardziej pożądane i wszelkie działania w tym kierunku są godne uwagi. Jestem mieszkanką Osiedla Sportowego w Mosinie, przy ul. Konopnickiej i zauważam duży problem bezpiecznego przejścia, (szczególnie z uwagi na dzieci,)z naszego Osiedla na drugą stronę ulicy (np. na wysokości ulicy Orzeszkowej),idąc czy to w stronę Mosiny (np. szkoły SP1),czy w stronę Krosinka, gdzie znajduje się dla nas najbliższy plac zabaw i boisko sportowe. Bezpośrednia bliskość chodnika w stosunku do szosy przy ul. Konopnickiej, udając się w stronę Krosinka, uwzględniając szybkość poruszających się tam samochodów zniechęca, ze względu na bezpieczeństwo (jego bark), hałas, czyli ogólnie rzecz ujmując dyskomfort tego miejsca, do wybierania pieszej czy rowerowej formy przemieszczania się, która jest nam generalnie najbliższa – najczęściej wsiadamy w samochód i podjeżdzamy do pożądanego miejsca… Coraz częściej rozmawiając z mieszkańcami Osiedla, zastanawiamy się nad możliwością utworzenia boiska i placu zabaw na naszym osiedlu oraz w kontekście ścieżek rowerowych, utworzenia takiego połączenia nie tylko dla naszego osiedla ale również Krosinka, czy Rio Grande, może i dalszych miejscowości, poprzez utworzenie ścieżki dla pieszych i rowerzystów wzdłuż Kanału Mosińskiego, która ułatwiałaby nam bezpieczne i bezsamochodowe dotarcie do Centrum Mosiny, łącząc nasze osiedle z promenadą. Taka trasa, odpowiednio oczywiście pod tym kątem przygotowana, położona w bezpośredniej bliskości Kanału Mosińskiego, w otoczeniu naturalnej zieleni, z dala od zgiełku, mogła by stanowić miejsce bardzo fajne dla biegaczy, “rolkarzy”, rowerzystów, spacerujących, etc. – takich miejsc w Mosinie bardzo brakuje. Czy ten teren (za Lidlem, TESCO, Stadionem, Osiedlem Sportowym,itd.) był brany kiedykolwiek pod uwagę pod kątem utworzenia takiej infrastruktury a jeżeli nie, to jakie działania należało by podjąć aby to chociaż zainicjować? Pożądanym też wydawałoby się oddzielenie Osiedla Sportowego od uciążliwej pod wieloma względami drogi 431, ciągłym i możliwie wysokim i szerokim pasem zieleni, poprzez nasadzenie np. krzewów zimozielonych, który stanowiłby naturalny ekran, być może choć trochę zmniejszający hałas, kurz, zanieczyszczenie ale i też poprawę komfortu mieszkania tutaj – wydaje się, że osiedla mieszkaniowe po prostu powinny być w jakiś sposób oddzielone od uciążliwej komunikacji, a jest to chyba jeden z najprostszych i najtańszych sposobów realizacji tego celu.

Pitbull 05/11/2016
| |

Mam wrażenie że Urząd jest bardziej Miasta Mosiny niż Gminy Mosina. Jak to jest z działaniem proekologicznym. Urząd je finansuje, uczy dzieci, materiały można odebrać itd. Ale jak mieszkańcy chcą porzucić samochody na rzecz ekologii to nie ma transportu kt ich przewiezie np Sasinowo, Radzewice, Rogalin. Po co tam robic drogę jak i tak nie ma tam transportu gminnego. Raczej chodzi o puszczenie z Poznania przez nowy most w Rogalinku do Kórnika transportu ciężkiego. Tak tamte okolice potrzebują więcej spalin. Są zdecydowanie zbyt pro ekologiczne. Ekologiczna gmina szuka pieniędzy przez oddanie swoich terenów pod władanie ciężarówek i centrów logistycznych ? Jakie są długofalowe plany rozwoju tej części gminy ?
Podane informacje niby tek ekologicznie opracowane, ale przemycają wiele punktów do przemyśleń.
1. Rozbudowa transportu w mieście Mosina w ciągu roku wydatki rzędu 5700000zł
2. Rozbudowa transportu w Gminie wydatki 3000000 na 4 lata
Jak wypada porównanie ?
Ściezki rowerowe. Jakie ścieżki połączą Sasinowo, Rogalin (pałac) z WPN ?
Węzły przesiadkowe. Gdzie są zaplanowane i w jakim standarcie (infrastruktura)?

I na koniec czy istnieje długofalowy zintegrowany plan rozwoju gminy? Czyli jaka część gminy na co przeznaczona (ekologia, logistyka, drobna produkcja, usługi) z dostosowaniem do tego budownictwa mieszkaniowego, transportu, infrastruktury, usług no i żródeł i wysokości finansowania ? Ale tak konkretnie do bólu nie żadne bla bla bla że ekologia nas utrzyma i inne cuda. Ile i jaki rozkład mieszkańców będzie w gminie za 20 lat ? Z czego będą żyli ? Ile terenów leśnych/ rolniczych/ gospodarczych ?
Jak nie ma takiej wizji to trudno ocenić racjonalność przedstawionych planów.

JN 29/10/2016
| |

Z informacji zawartych w tym dokumencie wynika, że obwodnica Mosiny jest wyceniona na zawrotną kwotę 105 mln zł i termin realizacji nie jest znany.
Za to przebudowa drogi wojewódzkiej Kórnik – Rogalinek ma jakieś widoki – w planach jest termin do 2018 r.