Skomplikowane układy drogowe

We wtorek, 21 lutego 2017 r.  odbyło się wspólne posiedzenie dwóch komisji:

  • Inwestycji, Mienia Komunalnego i Ładu Przestrzennego,
  • Budżetu i Finansów.

W posiedzeniu wzięło udział 17 radnych, Burmistrz Gminy Mosina Jerzy Ryś, Zastępca Burmistrza Przemysław Mieloch, Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego i Budownictwa Michalina Szeliga oraz Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Gminy Wojciech Górny.

Trzy godziny dyskutowano o planach inwestycyjnych dotyczących dróg wojewódzkich oraz Czerwonki.

Marszałek Województwa planuje zmodernizować do 2020 r. drogę wojewódzką 431 Kórnik  po obecnym śladzie. Nie są znane jeszcze szczegóły tej modernizacji. Pewne jest zbudowanie nowego mostu przez Wartę w Rogalinku (na północ od istniejącego). Budowa ma rozpocząć się we wrześniu tego roku i zakończyć w 2019 r. Wiadomym jest też, że wzdłuż całej obecnej drogi miałaby powstać ścieżka rowerowa.
Utraciła ważność decyzja środowiskowa wydana dla tej inwestycji. Burmistrz uważa, że  jest to okazja do przekonania Marszałka do budowy obwodnicy wschodniej Mosiny, czyli do wytyczenia nowego przebiegu drogi wojewódzkiej 431. Gdyby to się powiodło, odcinek drogi 431 biegnący przez miasto stałby się droga powiatową.
Zaistnienie nowej drogi wojewódzkiej rozładowałoby korki przy wjeździe do Mosiny. Powstałby nowy most na Kanale. Nowy przebieg tej drogi uruchomiłby tereny inwestycyjne w Krośnie (za torami).

Na mapie poniżej przebieg obwodnicy wschodniej zaznaczono kolorem zielonym od ul. Mocka do Drużyny – etap I i  kolorem fioletowym – etap II.  kolorem niebieskim zaznaczono obecny przebieg drogi 431 od ronda do granicy gminy Mosina i gminy Stęszew.


Z uwagi na znaczną różnicę w kosztach budowy nowej drogi w porównaniu do modernizacji istniejącej należy się liczyć z tym, że obwodnica będzie musiała jeszcze długo poczekać na realizację.

Radny Łukasz Kasprowicz złożył wniosek, żeby spisać wszystkie oczekiwania co do planowanej modernizacji i pilnować, by zostały uwzględnione w projekcie. Wniosek ten został przyjęty.
Możecie Państwo swoje uwagi również zgłaszać.

Z tego co zrozumiałam Gmina zamierza budować obwodnicę etapami. Pierwszy odcinek łączyłby ul. Mocka z ul. Targową. Burmistrz ma nadzieję, że skłoni to władze wojewódzkie do partycypowania w kosztach budowy.
Kolejny odcinek połączyłby ul. Targową z Sowiniecką (za Stacją Uzdatniania Wody w kierunku na Sowiniec), następny biegłby do ul. Śremskiej – linia zielona.

Radny Arkadiusz Cebulski złożył wniosek, by rozważyć budowę mostu na Kanale na wysokości ul. Sowińskiego – linia niebieska.
Uważa, że byłoby to tańsze rozwiązanie niż budowa mostu na trasie planowanej obwodnicy.

Radni chcą poznać koszty obu tych wariantów.

Niestety nie ma dobrych wiadomości jeżeli chodzi o budowę Czerwonki. Z uwagi na wymagania postawione przez Starostwo projekt, który posiada Gmina musi być zmieniony. Starostwo wydanie pozwolenia na budowę uzależnia od spełnienia  postawionych warunków – szeroki chodnik i rondo.


Czerwonka według aktualnego projektu za torami kończyłaby się rondem, dalej trzeba będzie jechać ul. Kołłątaja wzdłuż torów do ul. Budzyńskiej i na istniejących światłach w prawo w kierunku Krosinka.
Światła te będą powodowały korkowanie się ruchu w tym rejonie.

Dopiero wybudowanie drogi wychodzącej przy Jeziorze Budzyńskim spowoduje znaczącą poprawę.
To jednak znów z uwagi na koszty i brak dostępu do części trasy (teren Prefabetu) sprawa wielu lat.

Radny Waldemar Wiązek złożył wniosek, by przejąć od kolei tory do Osowej Góry i na nich zbudować kontynuację Czerwonki.
W obowiązujących miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego zabezpieczono przebieg drogi 431 od skrzyżowania ul. Mocka z Szosą Poznańską poprzez Prefabet do Jeziora Budzyńskiego.

 

 

12 Comments
karp 17/01/2018
| |

Pewne jest, że nadchodzą wybory. Ja doceniam to, że politycy w młodości też czytali Lema i Verna.
” Burmistrz uważa, że jest to okazja do przekonania Marszałka do budowy obwodnicy wschodniej Mosiny, czyli do wytyczenia nowego przebiegu drogi wojewódzkiej 431. Gdyby to się powiodło, odcinek drogi 431 biegnący przez miasto stałby się droga powiatową.”
Marszałek spyta dlaczego tak mało ambitnie, bo wolałby obiecac 4 obwodnice.
Potem ci jedni powiedzą, że chcieli, ale ci drudzy zablokowali. We wrześniu tego roku można puścic prom zamiast mostu.

karp 16/01/2018
| |

“Pewne jest zbudowanie nowego mostu przez Wartę w Rogalinku (na północ od istniejącego). Budowa ma rozpocząć się we wrześniu tego roku i zakończyć w 2019 r. Wiadomym jest też, że wzdłuż całej obecnej drogi miałaby powstać ścieżka rowerowa.
Utraciła ważność decyzja środowiskowa wydana dla tej inwestycji.”
Nie ma decyzji środowiskowej, a trwają prace nad pozwoleniem wodno-prawnym?
Doszedłem do końca mózgu i nie znalazłem wytłumaczenia dla takiej kolejności.

karp 16/01/2018
| |

Pewnie nawet Burmistrz nie wie, że należycie do Województwa Lubuskiego.
KZGW(obecnie Wody Polskie)coś pokręcił” Zainteresowane przedmiotem postępowania strony mogą zapoznać się ze zgromadzonymi dowodami oraz składać w tej sprawie swoje uwagi, wnioski i zastrzeżenia w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, pok. 326 / III piętro w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowych.” To dotyczy mostu na Warcie.
http://bip.lubuskie.pl/390/2386/Wszczecie_postepowania_administracyjnego_w_sprawie_udzielenia_pozwolenia_wodnoprawnego_dla_Wielkopolskiego_Zarzadu_Drog_na_rozbiorke_istniejacego_mostu_nad_rzeka_Warta_i_budowe_nowego_mostu_wraz_z_dojazdami_w_ciagu_drogi_wojewodzkiej_nr_431_w_miejscowosci_Rogalinek/

paw 28/02/2017
| |

Ciągle uparte brniecie w nowe km asfaltu.
Zamiast sprawnego transportu publicznego + rozsądnej modernizacji tego co jest.
Czyli ronda, ronda….
Tor do Osowej i jego utrata dla komunikacji zbiorowej to cieżka strata dla Mosiny.

Rafał 28/02/2017
| |

Leszczyńska i Wawrzyniaka dziura obok dziury. Z tym trzeba coś zrobić. Łata na łacie i obok łaty kolejna dziura. Mistrzostwa świata w slalomie.

Paweł 24/02/2017
| |

Nasze ulice to koszmar. Ludzie omijajcie Mosinę dużym łukiem. Miał być ranking dróg, dlatego głosowałem na waszego kandydata. Czy ten ranking powstał? Czy mogę gdzieś sprawdzić, kiedy się ten koszmar skończy?

Iza 23/02/2017
| |

Nie wygląda to najlepiej. Mosina ma kiepskie drogi dojazdowe i błotniste dziurawe ulice gminne. Roztopy i większe deszcze – tragedia!

Pitbull 23/02/2017
| |

Jeżeli utraciła ważność decyzja środowiskowa to jaka gwarancja że planowany termin modernizacji mostu w Rogalinku na wrzesień 2017 zostanie dotrzymany ? Czy Burmistrz chcąc zmusić Marszałka do zmian nie wstrzyma przez działania administracyjne tej inwestycji ?