Zapowiada się ciekawie

 • Jutrzejsza sesja rozpocznie się o godz. 16.00 od wręczenia Stypendiów Gminy Mosina. Otrzyma je 15 uczniów klas VII i VIII szkól podstawowych. Następnie zostaną wręczone Nagrody Burmistrza dla nauczycieli i dyrektorów.
 • Pierwszym punktem po przerwie będzie rozpatrzenie pierwszego w dziejach mosińskiego samorządu projektu uchwały w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. Dotyczy on prawidłowego spalania. Pod projektem złożonym w Biurze Rady podpisało się 708 mieszkańców. Zbieranie podpisów trwało jednak dalej i jutro na sesje mieszkańcy przyniosą kolejne listy. Łącznie będzie więc około tysiąc głosów poparcia.
  We wtorek na posiedzeniu Komisji Inwestycji, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa odbyła się burzliwa dyskusja w tej sprawie. Liczba radnych popierających projekt była taka sama jak liczba przeciwników.
  Adam Moskal – pełnomocnik Komitetu Obywatelskiej Inicjatywy Uchwałodawczej – nakręcił dziś film i zadedykował go radnym. Pokazał, jak rozpala w swoim piecu.

  https://www.youtube.com/watch?v=BaIy-9pEbys&feature=youtu.be

 • Po podjęciu decyzji w tej sprawie Rada zajmie się Programem Ochrony Środowiska dla Gminy Mosina na lata 2019-2022 z perspektywą na lata 2023 – 2026.
 • Rada wybierze także ławników do Sądu Okręgowego i Sądu Rejonowego w Poznaniu
 • Kolejnym ciekawym punktem obrad będzie ustalenie wysokości podatków. Radni – członkowie Komisji Budżetu i Finansów wnieśli do burmistrzowskiego projektu poprawki.
  Prawdopodobnie dojdzie do niewielkiego podwyższenia stawek podatku od nieruchomości.
  Nie zmieni się najpewniej opłata targowa i podatek od środków transportowych.
 • Rada ustali także zasady korzystania ze świetlic wiejskich.
 • Burmistrz przedstawi Radzie harmonogram sporządzania aktów planistycznych.
 • Zapewne dłuższa dyskusję wywoła protokół pokontrolny Komisji Rewizyjnej w kompleksowej kontroli gospodarki odpadami komunalnymi.

porządek obrad wraz z projektami uchwał i innymi materiałami

komentarze:

62 Comments
jacenty 29/10/2019
| |

Szczyt obłudy naszej władzy: https://www.mosina.pl/aktualnosci/mosina-walczy-ze-smogiem
Z tego co się dowiedziałem oglądając transmisję z sesji to walczy grupa mieszkańców. Retoryka tego artykuliku z oficjalnej strony jest taka, że przeciętny Kowalski może mieć złudzenie, że robi to przede wszystkim burgmajster, a w drugiej kolejności radni. Chyba za dużo TVP nasz włodarz ogląda i mu się metody Kurskiego spodobały.

karp 29/10/2019
| |

Myślę, że p. Jerzy Ryś by się nadawał do tej RN spółki basenowej. Już raz źle pilnował p.Mielocha i pewnie wyciągnął wnioski. Po wyborach ma spojrzenie krytyczne. Na pewno wytępi błędy ortograficzne w protokołach.

karp 28/10/2019
| |

Ile można się nauczyć w ciągu jednej sesji… Sesja będzie kontynuowana , ale już nikt nie będzie kwestionował że wszystko można robić na 2 sposoby. Trochę zacząłem martwić się o wynik głosowania, bo niektórzy radni zaczęli przedstawiać inicjatywę obywatelska jako chęć pozbawienia staruszków źródła ogrzewania i skazania na śmierć z wyziębienia. Na szczęście niektórzy co innego mówią, a inaczej głosują, co można było już zaobserwować przy powołaniu spółki basenowej, Czasami to działa nawet na plus. Ja nie wiem czy to wywoła jakieś skutki i czy do końca zgodne z prawem. To pierwsza inicjatywa w Mosinie i prawdopodobnie pierwsza w kraju. Warto było zaryzykować i za to gratulacje dla całej RM Mosina. Najważniejszy jest azymut.

MP 27/10/2019
| |

W fotokopiach nie ma wszystkich usuniętych komentarzy…

Małgorzata Kaptur 27/10/2019
| |

Na skutek problemów technicznych musiałam zrestartować wtyczkę odpowiadającą za komentarze. W czasie tego procesu zniknęło kilka komentarzy. Jedyne co mogę w tej chwili zrobić, to przeprosić autorów i osoby zainteresowane oraz zamieścić pod tekstem artykułu fotokopie komentarzy, które są niedostępne.

karp 26/10/2019
| |

Zuch radny Kolankiewicz. Jeden z kolegów z “prawicy” myślał, że bez wejścia na dach, od góry się nie da.