Sesja nadzwyczajna

W czwartek 9 lipca o godz. 17.00 rozpocznie się sesja nadzwyczajna zwołania na wniosek burmistrza. Będzie się odbywała w trybie zdalnym. W porządku obrad sesji znajdują się dwa projekty uchwał:

  1. Uchwała w sprawie udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

    28 maja Rada podjęła uchwałę w sprawie udzielania dotacji do wymiany pieców. Rozpoczął się juz nabór wniosków. Okazało się jednak, że Regionalna Izba Obrachunkowa unieważniła uchwałę w całości. Z tego powodu Burmistrz wstrzymał przyjmowanie wniosków od mieszkańców i przygotował nowy projekt uchwały.
  2. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Puszczykowo.

29 kwietnia Rada wyraziła zgodę na udzielenie pomocy finansowej w wysokości 70 865,83 zł (50% kosztów) Miastu Puszczykowu na remont drewnianego mostu przez Kanał Mosiński, który znajduje się na przedłużeniu ulicy Nadwarciańskiej na terenie należącym do Puszczykowa. Most ten został zbudowany, by rolnicy z Rogalinka, którzy posiadają łąki po mosińskiej stronie Warty nie musieli dojeżdżać przez centrum miasta.
Po otwarciu ofert okazało się, że łączny koszt remontu mostu wynosi 173 598,51 zł i udział naszej gminy wzrósł do 86 799,26 zł.

W uzasadnieniu czytamy, że most służy mieszkańcom gminy Mosina ułatwiając komunikację z południowo-wschodniej części Mosiny w kierunku gminy Kórnik.

W tym zdaniu wątpliwości moje budzi to, że:

  • Ruch samochodowy przez most odbywa się głownie w odwrotnym kierunku. Kiedy na drodze 431 w popołudniowych godzinach tworzy się korek mieszkańcy Osiedla nr 4 skręcają na mostek i polnymi drogami próbują szybciej dotrzeć do domu.
  • Osiedle nr 4 to raczej północno-wschodnia część miasta. Południowo-wschodnia część miasta to Osiedle nr 5.
  • Autor sugeruje, że mieszkańcy będą mogli nadal tamtędy przejeżdżać. Z przedmiaru robót, będącego załącznikiem do ogłoszenia zamówienia wynika, że most ten będzie wyłączony z ruchu samochodowego. Będzie tam stał znak – zakaz wjazdu B2 z tabliczką nie dotyczy ciągników. Dodatkowo będzie tam barierka z kłódką uniemożliwiająca przejazd. Władze Puszczykowa widocznie założyły, że most ma służyć tylko pieszym, rowerzystom i rolnikom.
17 Comments
karp 20/08/2020
| |

Ktoś zarzucił, że spółka basenowa nie ma biznes planu. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej go nie ma?
Spytam niedelikatnie na jakiej podstawie przewidział zyski?

wirus mosiński 18/08/2020
| |

Kilka słów o sesji nadzwyczajnej, ale tej z raportem o stanie gminy i absolutorium za wykonanie planu budżetowego. Mam szklaną kulę w szafie i dużo fusów po kawie to powróżę. Widzę na dwa dni przed sesją wynik głosowania! Cała partia Czas Ziemi Mosińskiej oczywiście jest przeciw, tu sprawa oczywista. 6 głosów. Partia rządząca też bez niespodzianek, głosy kupione, świetlice odmalowane, siłownie zewnętrzne zainstalowane. Wyjątek to jeden radny co ma zaparcia i wstrzymuje się od głosu zawsze, czyli 7 za, 1 wstrzymał się. Bez emocji na razie, ale teraz będą wisienki na torcie. Nowoczesna Rzeczypospolita Gmina pod wezwaniem Waldemarów. Na pewno będzie długa ruga burmistrza po czym nieoczekiwanie Waldemary oraz ekonomista zagłosują za udzieleniem absolutorium. Takie to spryciarze. Są przeciw, a nawet za. Szczekanie, warczenie, a ręce wyciągamy po wodociąg w lesie w Pecnach. 4 głosy za: od Waldemarów, ekonomisty oraz pani z Żabinka. 3 głosy przeciw. Raport przyjęty, absolutorium kupione.

karp 06/07/2020
| |

Co do uchwały z maja uważam, że RIO czepiło się słusznie. Człowiek, który składa wniosek i spełni wymogi powinien wiedzieć ile dostanie. Jednak to co RIO uznało za niezgodne z prawem, jest obecne w rządowym programie Moja woda. Tam też dotację określono “do 80%”. Zero procent dotacji mieści się w tym do 80 %.Podobno prawo powinno być równe dla wszystkich.
“Dotacjido 80% kosztów kwalifikowanychinstalacji wchodzących w skład zadania, nie więcej niż 5000,00zł na jedno przedsięwzięcie”
https://www.wfosgw.poznan.pl/wp-content/uploads/2020/06/Regulamin-Moja-Woda-2020_06_20.pdf

karp 06/07/2020
| |

“28 maja Rada podjęła uchwałę w sprawie udzielania dotacji do wymiany pieców. Rozpoczął się juz nabór wniosków. Okazało się jednak, że Regionalna Izba Obrachunkowa unieważniła uchwałę w całości.”
Skoro RIO unieważniła, a Mosina się nie odwołała, to uchwały nie ma.
Jeśli nie ma, to nie powinna być przywoływana w treści nowej uchwały.
http://www.mosina.esesja.pl/zalaczniki/93087/projekt-uchwaly-w-sprawie-udzielania-dotacji-celowej-na-dofinansowanie-kosztow-inwestycji-w-zakresie-ochrony-srodowiska-i-gospodarki-wodnej_851472.pdf
Podstawa:logiczne myślenie.