Samochodów coraz więcej, a miejsc postojowych jak na lekarstwo

Na sesji w dniu 29 marca Rada Miejska uchwali miejscowy plan zagospodarowania dla w centrum Mosiny między Kanałem Mosińskim a ulicą Wawrzyniaka, między ul. Łazienną, a ul. Niezłomnych. To obszar o powierzchni 7,4 ha.
Do sporządzania tego planu przystąpiono po podjęciu uchwały przez Radę Miejską w Mosinie  29 kwietnia 2014 r. Plan został trzykrotnie wyłożony do publicznego wglądu.
W uzasadnieniu podano, że celem opracowania niniejszego planu jest uregulowanie obsługi komunikacyjnej obszaru, zwłaszcza w zakresie ciągów spacerowych wzdłuż Kanału Mosińskiego.

Rozwiązania przyjęte w projekcie planu dają jednak możliwość wybudowania w centrum miasta dużego obiektu do 350 m2 zabudowy. Przy założeniu, że można wybudować  obiekt dwukondygnacyjny powierzchnia obiektu na jednej działce może wynieść 700 m2. Plan dopuszcza także powstanie obiektu handlowego do 300 m2. Pozwala także na zbudowanie podziemnych hal garażowych pod budynkami.

Burmistrz odrzucił uwagę do planu dot. doprecyzowania wymogów w zakresie miejsc postojowych.


Uwaga dotyczyła terenu 2MN/U – zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub usługowej.

Wnoszę o rozbicie wskaźnika minimalnej liczby miejsc parkingowych w zależności od rodzaju usługi, ustalając ten minimalny wskaźnik np. w ten sposób:

  •  na każde 1000 m2 powierzchni użytkowej biur: 35 stanowisk postojowych, w tym 3 dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingowa;
  • na każde 1000 m2 powierzchni użytkowej w obiektach handlowych: 45 stanowisk postojowych, w tym 6 dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingowa:
  • na każde 1000 m2 powierzchni użytkowej w obiektach oświatowych: 35 stanowisk postojowych, w tym 1 dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingowa;
  • na każde 100 miejsc w obiektach gastronomicznych: 36 stanowisk postojowych, w tym 6 dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingowa.

Uzasadnienie odrzucenia uwagi jest następujące:
Nie przewiduje się zmiany normatyw parkingowego określonego w projekcie planu. Ustalony normatyw parkingowy jest zgodny ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mosina i nie wymaga dalszego uszczegóławiania w planie. Przyjęcie normatywu parkingowego o charakterze uniwersalnym jest korzystne w przypadku ewentualnych zmian sposobu użytkowania poszczególnych lokali usługowych.

W treści planu zawarto takie ustalenia:

Czy to wystarczy?

Mieszkańcy gminy Mosina posiadają 29 tysięcy samochodów. Coraz częściej  dostrzegamy nie tylko zwiększenie natężenia ruchu drogowego ale utrudniający życie brak miejsc postojowych.
Nabywcy  mieszkań, po wprowadzeniu się do nowego lokum zaczynają dostrzegać pewne mankamenty, które przeoczyli przed zakupem. Najczęściej jest to brak miejsc postojowych. Każdy deweloper stara się zmieścić na działce jak najwięcej mieszkań. Ostatnio coraz częściej rezygnuje się z tradycyjnych miejsc na rzecz parkingów podziemnych. W pierwszym budynku w Mosinie z takim rozwiązaniem oddanym do użytku latem 2010 r. wykupiono tylko 8 z 16 garaży. Dzieje się tak dlatego, że miejsce postojowe  w podziemnej hali garażowej to dodatkowy wydatek. Sprawdź TUTAJ
Przy ul. Strzeleckiej naprzeciw siebie wyrosły dwa osiedla z garażami podziemnymi – 1 garaż na mieszkanie. To zdecydowanie za mało.
Na działce o powierzchni ok. 4150 m2 są budowane 4 bloki z 57 mieszkaniami, na działce naprzeciwko ( 1,1 ha) powstało 68 domów w zabudowie szeregowej z 1 miejscem w  garażu podziemnym.
Jeżeli wszyscy w tej okolicy otrzymają takie same warunki zabudowy (a wymagałaby tego zasada równego traktowania) to niedobór miejsc postojowych będzie miał wpływ na komfort wszystkich mieszkańców.

Czy plan dla centrum miasta, który wchodzi pod obrady na marcowej sesji dostatecznie reguluje ilość miejsc postojowych?

13 Comments
paw 21/03/2017
| |

Dzisiejsza obserwacja parking przy kanale darmowy “pęka” w szwach ludzie parkują na klepisku za kogutkiem, zablokowana brama wjazdu do stacji energetycznej. Objęty strefą parking przy rondzie zajętych 5 miejsc, tam jest fajna sytuacja przy kanale mogą ustawić się 3 auta nie ma zakazu, nie ma strefy – zajętość 100%.
Wnioski nawet dziecko potrafi wysnuć.
Przed chwilą w trójce audycja o strefie parkowania – o projekcie by w miastach powyżej 200tys mieszka godzina parkowania mogla kosztować 9 złotych – wynik sondażu zdroworozsądkowy ponad 60% słuchaczy przeciw strefie.

JN 19/03/2017
| |

Słyszałam, że na obszarze MN2 ma powstać przychodnia jednej z prywatnych spółek. Ważne żeby była tam odpowiednia ilość miejsc parkingowych. Ul. Wawrzyniaka jest odgrywa znaczącą rolę dla komunikacji w centrum, dlatego słusznie ten temat jest podnoszony. Od kiedy Vis Medica ma siedzibę na rynku trudno tam zaparkować. Czasem jeżdżę 3,4 razy dookoła zanim coś znajdę. Szkoda, że mieszkańcy nie mogą tak jak kiedyś korzystać z usług medycznych na ul. Dworcowej. Teraz tamten parking jest pusty, a ten na rynku przepełniony.

Nina 18/03/2017
| |

Normą powinny być dwa miejsca postojowe na mieszkanie. Jednak najgłośniej zaczną krzyczeć deweloperzy, także ci mali budujący kilka domów. Inna sprawa, że mieszkańcy domów jednorodzinnych mają miejsce do parkowania na swoich posesjach, ale tego nie wykorzystują. Czy to się zmieni? Nie wiadomo – wiele zależy od nas samych. Nie wiem jakie są problemy w mieście, ale z tego co mówią tamci mieszkańcy wynika, że przez lata możliwe do wykorzystania miejsca do parkowania były przeznaczane na inne cele.

RN 18/03/2017
| |

Cy komisja Inwestycji będzie opiniowała plan dla ul. Wawrzyniaka i Łaziennej na posiedzeniu w środę?

Jestem ze wsi 18/03/2017
| |

Norbert – jesteś naiwny czy prowokujesz ? Warunki zabudowy zostały precyzyjnie przemyślane. Szkoda że kupując mieszkanie nie zastanowiłeś się nad otoczeniem. Ale to nie tylko Twoja przypadłość.

Michał_Kleiber 18/03/2017
| |

Nie ktoś, a urzędnicy za zgodą poprzenich burmistrzów. Mimo wiadomych problemów w przyszłości nabywcy jednak uznali, że kupując taką nieruchomość potencjalny zysk przewyższa niedogodności (choć pewnie, gdyby ich zapytać, to pewnie nie spodziewali się takiego tłoku).

Norbert 17/03/2017
| |

Trudno mi się wypowiadać na temat Mosiny, bo mieszkam na Leśnym w Czapurach. U nas najgorzej jest na Morelowej. Brak miejsc postojowych powoduje, że ludzie parkują gdzie się da, nawet na zakrętach, a to stwarza zagrożenie. Ulice zapchane samochodami i tak są za wąskie. Strach pomyśleć, gdyby potrzebna była Straż Pożarna. Duże samochody nie mają jak zawrócić. Szambowozy muszą wycofywać, bo nie ma innej możliwości. Teraz już niewiele da się zrobić, bo od początku ktoś nie pomyślał i dał takie warunki i takie pozwolenia.