MPZP Czapury: Mapa zasadnicza?

Dzisiejszy wpis zainteresuje zapewne niewiele osób. Liczę jednak, że zapoznają się z nim przynajmniej niektórzy radni.
Wielokrotnie pisałam i po raz kolejny powtarzam, że mosińskie planowanie przestrzenne budzi wiele wątpliwości, nie tylko moich.
Dowodem na to jest chociażby odstąpienie od procedowania dwóch mpzp – dla części Czapur i części wsi Sasinowo i Rogalinek. Gdyby procedura planistyczna była prowadzona właściwie, do takiej sytuacji by nie doszło.

Jeden z mieszkańców w swoich skargach porusza kwestię niewykorzystania w procedurze planistycznej mapy zasadniczej. Czy ma rację?

Art. 16. 1. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym stanowi:
Plan miejscowy sporządza się w skali 1:1000, z wykorzystaniem urzędowych kopii map zasadniczych albo w przypadku ich braku map katastralnych, gromadzonych w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym.

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne:

Mapa zasadnicza – jest to wielkoskalowe opracowanie kartograficzne, zawierające aktualne informacje o przestrzennym rozmieszczeniu obiektów ogólnogeograficznych oraz elementach ewidencji gruntów i budynków, a także sieci uzbrojenia terenu: nadziemnych, naziemnych i podziemnych.

Kwestionowany rysunek z IV wyłożenia mpzp dla części wsi Czapury między ul. Spokojną, Poznańską i Gromadzką – TUTAJ
Poniżej fragment całości:
IV wyłożenieNa mapie nie zaznaczono przebiegu magistrali wodociągowej 1200, która widnieje na uchwalonym w kwietniu 2008 r. mpzp części tego samego obszaru wsi Czapury.

mpzp czapury poznańska
Poniżej fragment rysunku mpzp z 8.02.2012 r. dla północno-wsch. części Czapur z zaznaczoną magistralą wodociągową.
Cały rysunek TUTAJ
Czapury Debowa

Porównajmy kwestionowany rysunek planu z rysunkami z innych gmin:

Gmina Swarzędz – Łowęcin – rysunek III wyłożenie – marzec 2016

Łowęcin
Gmina Pobiedziska – obręb Bugaj – rysunek z wyłożenia planu w marcu 2016 r. – TUTAJ

bugaj
Wnioski z analizy porównawczej przedstawionych map jak sądzę, każdy wyciągnie sam.

 


 

Na marginesie:

Tak swoje plany miejscowe prezentuje Tarnowo Podgórne – TUTAJ

0 Comments

No Comment.