Różne sprawy – część II

W I części z 25 lutego, czyli w ciągu 2 miesięcy nasi czytelnicy wpisali 155 komentarzy.
Miejsce na inne tematy… Tu można zgłaszać propozycje, zadawać pytania, dzielić się spostrzeżeniami i opiniami. Można napisać o wszystkim, ale należy pamiętać o tym, że tutaj także regulamin obowiązuje.

Będą usuwane wpisy:

  1. wulgarne,
  2. zawierające groźby karalne,
  3. epitety, których celem jest obrażenie czy sprowokowanie innej osoby,
  4. bezsensowne, itp.

246 Comments
karp 21/06/2021
| |

Zarówno pantofelki jak i egleny zielone wiedzą, że projekty mpzp powinny być co najmniej niesprzeczne ze Studium. Jeśli wyżej wymieni przeczytają mój wpis, to proszę o potwierdzenie. Ja nawet leszczy nie podejrzewam o to, że mogą tego nie wiedzieć. Ostatnimi gatunkami na planecie, których wiedza tajemna ominęła są więc osoby odpowiedzialne za planowanie przestrzenne: wójtowie, burmistrzowie i niektórzy pracownicy referatów planowania. To cud niepamięci. https://www.youtube.com/watch?v=ivURAVaj1q8

karp 21/06/2021
| |

Zawsze mi się wydawało, że człowiek rozumny (homo-sapiens) po to nadaje numery poszczególnym etapom, by w tej kolejności je realizować.Gdybym miał na to wpływ i niecne zamiary, to pakowałbym projekty zgodne ze Studium, którego nie ma w pakietach po 10 i przekazałbym to poprzez mecenasa ZUK do Dopiewa, żeby tamtejsza rada narodowa to przegłosowała. Tam nie takie rzeczy już przechodziły i im nie zrobi większej różnicy, że projekty są z Mosiny. Następnego dnia wrócą przegłosowane. Można im włożyć do przesyłki czyste kartki, też je w mig przegłosują.

karp 20/06/2021
| |

Proszę mnie śmiało poprawić, jeśli źle myślę.
Tuż przed sesją absolutoryjną burmistrz każe posprzątać radzie syf, który narobił. Rada ma mu uchwalić etap II planu miejscowego, a tuż po tym ma mu podzielić etap I na I i III.
http://www.mosina.esesja.pl/zalaczniki/135765/projekt-uchwaly-dotyczacy-zmiany-uchwaly-w-sprawie-przystapienia-do-sporzadzenia-mpzp-dla-terenow-czesci-miasta-mosina-oraz-czesci-wsi-sowiniecpdf_1287777.pdf
Do opinii publicznej przeniknęły wiadomości o jednym przekręcie, więc przybywa jeden etap. Gdyby zostało wyłapanych 100 przekrętów, to przybyłoby co najmniej 100 etapów. To jeden z niewielu przypadków w których należy żałować, że ustawa o planowaniu narzuca finansowanie planów miejscowych przez gminy. Brakuje takiego zapisu, że jeśli plan służy przemyceniu lewizny, to koszty ponosi dany Przemysław, który dany wałek kazał planistom zrobić.
Jeśli związać razem sznurowadła od lewego i prawego buta, to trudno zrobić krok i w mojej ocenie to jest właśnie taka sytuacja.

karp 19/06/2021
| |

Znowu mam problem matematyczny związany z projektem, który stanie na następnej sesji-mpzp dla części Mosiny i części wsi Sowiniec.
http://www.mosina.esesja.pl/zalaczniki/135765/projekt-uchwaly-w-sprawie-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-dla-terenow-czesci-miasta-mosina-oraz-czesci-wsi-sowiniec-etap-ii-bez-zalacznika-nr-1pdf_1287764.pdf
Kiedy etap II wciska się przed etap I , to burzy to całą niewielką moją wiedzę z matematyki. Jestem bardzo przywiązany do tego, że w ciągu liczby jedynka jest przed dwójką i prosiłbym by tego nie burzyć, bo będę musiał od nowa zasuwać do podstawówki. Ja tam głęboko nie wnikam co jest tego przyczyną, ale podskórnie czuję, że jest to związane z tym, że ktoś komuś coś kiedyś obiecał, a to coś było niezgodne ze Studium i stąd to całe rzeźbienie. W uzasadnieniu wspomniano o niekonsekwencji Rozporządzenia Dyrektora RZGW z 2012 roku, ale o tym że burmistrz wystąpił w niezgodzie ze Studium o odlesienie działki 103 już cichosza. Studium z 2010 roku się już nie zmieni i teraz już chyba jest żeglowanie w kierunku tego by jeden plan miejscowy został oparty na 2 studiach. Samo odlesienie to koronny dowód na to, że głupota ma charakter ponadpolityczny.

karp 12/06/2021
| |

Program obrad Komisji Inwestycji i Mienia Komunalnego na e-sesji trzeba podmienić.

karp 11/06/2021
| |

@Psotny Waldemar
Chyba nie chcesz odwoływać burmistrza, który pociągnął ci rurę.
Czy uprawiasz ziemię na którą dostajesz dopłaty bezpośrednie?
Czyż nie byłoby dobrze uzupełnić oświadczenie majątkowe?
Na powyższe pytania odpowie Psotny Waldemar.

karp 01/06/2021
| |

Chyłka ich rozwali.

karp 01/06/2021
| |

Wojewoda unieważnił uchwałę o dodatku mieszkaniowym w gminie Brodnica. Zarzuty dotyczyły między innymi :
“W ustalonym wzorze wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego rada wprowadziła obowiązek złożenia oświadczenia o następującej treści: „Jestem świadomy(a) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”, zastrzegając w odnośniku nr 5, że oświadczenie to „dotyczy pkt. 5, 7, 8, 9 wniosku”. We wskazanych punktach wniosku należy podać dane w zakresie: powierzchni użytkowej lokalu (pkt 5), sposobu ogrzewania lokalu – tj. istnienia lub braku centralnego ogrzewania (pkt 7), sposobu ogrzewania wody – tj. czy istnieje czy też nie centralnie ciepła woda (pkt 8) oraz wyposażenia w instalację gazu przewodowego (pkt 9).
W ocenie organu nadzoru, zamieszczenie we wzorze wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego powyższego oświadczenia nie znajduje uzasadnienia prawnego.”
Jeśli mosińska uchwała nie trafi na Stewie Wondera, to pewnie czeka ją podobny los.
http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2021/4395/akt.pdf

karp 31/05/2021
| |

Pani Przewodnicząca mówiła, że burmistrz nie chce udzielić jej informacji publicznej.
Może burmistrz nie zna maila do wniokodawcy?
Też tak kiedyś miałem. Organ przesłał mi wiadomość mailową, że nie może mi udzielić informacji, bo nie podałem adresu mailowego. Bardzo kulturalnym będąc, odpowiedziałem, że mogę pomóc tylko w taki sposób, że załączę wydruk ich maila do skargi na bezczynność.
Być może WSA w Poznaniu jakoś ustali mój adres mailowy. Bystrzaki jednak sami ustalili adres mailowy i mi odpowiedzieli. Mam nadzieję, że nie narażę się na odpowiedzialność karną jeśli uchylę rąbek tajemnicy:
m.kaptur@wp.pl
Prawnik pana burmistrza mógł też źle zinterpretować zapisy ustawowe, co nie jest mu obce (patrz ostatnia sesja) i powiedzieć mu, że termin na odpowiedź to 14 lat.
Burmistrz może tkwić w niewiedzy i dopiero za 13 lat zacznie się zabierać za odpowiedź.
Prostuję: termin to 14 dni.

karp 29/05/2021
| |

W ramach akcji na pohybel ściemie chciałbym zamieścić Kodeks Etyki Radcy Prawnego.
https://kirp.pl/etyka-i-wykonywanie-zawodu/etyka/kodeks-etyki-radcy-prawnego/
Nic nie przeszkadza radcy prawnemu w wygłoszeniu innej opinii niż inny radca.
W moim rozumieniu uchybieniem kodeksu etyki jest branie pieniędzy za własną niewiedzę
(zwłaszcza publicznych) oraz podpisywanie się pod byle badziewiem , bez czytania.
Ktoś napisał, że sesja nie miała obsługi prawnej i niestety miał rację.

karp 29/05/2021
| |

Regulamin dostarczania wody. Szacunek dla radnego Marciniaka za przygotowanie do tematu. Szkoda, że nie mogę tego samego napisać o przesławnej KOŚ.
Byłoby sprawiedliwiej gdyby członkowie tej komisji dietę za udział w komisji przelali na konto radnego Marciniaka. Wydaje mi się, że recytacja “komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały” nie powinna mieć miejsca, bo ustawodawca wskazuję Radę jako autora projektu. To co trafiło pod obrady jest żywcem zdjęte ze strony Aquanetu i różni się tylko dziennikiem ustaw. Komisja nie powinna opiniować, ale przygotować projekt i przedstawić go Radzie. Przyznam, że każdorazowo kiedy słyszę recytacje przewodniczących komisji (bez żadnych uwag) to dostaje febry i mną telepie, bo mam podejrzenie, że nikt nie czytał projektu.

karp 28/05/2021
| |

Wpisać dopłaty bezpośrednie do oświadczenia majątkowego, czy nie wpisać-oto szekspirowskie jest pytanie.
http://beneficjenciwpr.minrol.gov.pl/search/export/pdf/year:2020/firstname:Waldemar/surname:Wi%C4%85zek

karp 27/05/2021
| |

Radni omawiają wzór wniosku dotyczący dodatku mieszkaniowego.
Jaka ustawa każe straszyć odpowiedzialnością karną?
Podstawa prawna do strachów na Lachy?

karp 27/05/2021
| |

Rada będzie decydować o sprzedaży działki w Krosinku.
http://www.mosina.esesja.pl/zalaczniki/131719/projekt-uchwaly-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-odplatne-zbycie-nieruchomosci-stanowiacej-wlasnosc-gminy-mosina-polozonej-w-krosinkupdf_1245305.pdf
Mam tylko jedno pytanie: dlaczego w tekście jest ulica Malinowa, a na mapce Piaskowa?

karp 26/05/2021
| |

Spółki komunalne z większościowym udziałem gminy nie muszą mieć strony BIP-taką tezę wysunął prezes Jan Gurgun. Ja już nawet nie będę się silił na wskazywanie podstawy prawnej-niech szanowny prezes sobie wygugla. Jakiś następny wyznawca prawa dopiewskiego się objawił, bo tam cała gmina jest wyjęta spod sprawa polskiego.Fotel po prezesie Złomku wysyła złe fluidy.
Jednak w takim Słupsku w PGK już ktoś założył BIP. Może Biedroń?
http://www.bip.pgkslupsk.pl/?mid=168
Trudno będzie czymś zapełnić zakładkę- kontrole w spółce, bo w Mosinie nigdy ich nie było i dlatego zakupy złomu mogły trwać w najlepsze.
Nawet prezesowi Złomkowi we Wronkach założyli, zanim tam poszedł i dzięki temu dowiedział się co to są zapytania ofertowe. Jak się zatrudnia członka RN ZUK Dopiewo, to różne głupoty mogą przyjść do głowy, ale bez przesady. Nawet tam ostatnio cywilizacja zaczyna docierać:
http://bip.zukdopiewo.nv.pl/
Byś może prezes Jan Gurgun jest fachowcem od spraw komunalnych, ale w dziedzinie informacji publicznej dopiero raczkuje, więc powinien ograniczyć swoje wypowiedzi na ten temat, lub zatrudnić jakiegoś prawnika. Prawdziwego.

karp 23/05/2021
| |

Delegacja ustawowa dla Rady rzeczywiście jest.
Przedziwny zapis Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków brzmi:
” 19.1.
Rada gminy, na podstawie projektów regulaminów dostarczania wody i odprowadzania ścieków opracowanych przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne, przygotowuje projekt regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz przekazuje go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu, zawiadamiając o tym przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne.”https://lexlege.pl/ustawa-o-zbiorowym-zaopatrzeniu-w-wode-i-zbiorowym-odprowadzaniu-sciekow/art-19/
Wydaje mi się to knotem na poziomie legislacji sejmowej. Jeśli na terenie gminy X działa n
przedsiębiorstw dostarczających wodę, to co ma zrobić Rada? Wrzucić do miksera kilka projektów regulaminów i powstałą papkę uchwalić? Kto właściwie jest autorem projektu?
Burmistrz, Rada, czy przedsiębiorstwa wod-kan?

karp 22/05/2021
| |

Mam też wątpliwości czy Rada może przyjmować jakikolwiek projekt celem zaopiniowania i podejmować w tym celu uchwałę. Wedle mojej wiedzy Rada rozpatruje projekty po zaopiniowaniu przez inne ustawowo upoważnione organy. To trochę tak, jakby Rada przed uchwaleniem każdego projektu mpzp podejmowała kolejno uchwały z osobna do każdego organu, który powinien zaopiniować lub uzgodnić. Dziwne.
http://www.mosina.esesja.pl/zalaczniki/131719/projekt-uchwaly-w-sprawie-przyjecia-projektu-regulaminu-dostarczania-wody-i-odprowadzania-sciekow-na-terenie-gminy-mosina-i-przekazania-go-do-zaopiniowaniapdf_1245224.pdf

karp 22/05/2021
| |

Na następnej sesji będzie rozpatrywany Regulamin dostarczania wody i odprowadzanie ścieków. Niekumaty karp ma nadzieję na wyjaśnienie, co znaczy zapis:
“§5.2 Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne udostępnia na swojej stronie internetowej aktualnie obowiązujące warunki umów, o ile się nimi posługuje.”
Jeśli przedsiębiorstwo nie posługuje się umowami, to czym ono się właściwie posługuje?
To się kłóci z podstawową zasadą karpi- nie wchodzi się do wody, której się nie zna.

karp 21/05/2021
| |

Wysypało wczoraj obwieszczeniami środowiskowymi na bipie. Trochę niechronologicznie, ale lepszy rydz niż nic. Następca Family House-Yellow Point chce zmiany decyzji środowiskowej z
2014. Ciekawe czy skarpa była w jakiejś decyzji środowiskowej?
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/ref_os/2021/obwieszczenia/os.6220.32.2020.nr_zabudowa_w_czapurach_obwieszczenie_o_wszczeciu_postepowania_podpisane.pdf
Natomiast spółka Żwirex rozsławiona przez radnego, ale nie należąca do radnego,od której radny ma pełnomocnictwo, ale niewłaściwe, dostała uzgodnienie Wód Polskich w postępowaniu na dalszą eksploatację kruszywa.
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/ref_os/2021/obwieszczenia/os_6220_4_2020_nr_kopalnia_dymaczewo_bw_obw__uzgodnienie_wp.pdf

wiórecki 15/05/2021
| |

Budowa domu bez pozwolenia – no to spokojne dotąd wioski mają przerąbane. Ta zmiana dla Gminy Mosina będzie prawdopodobnie katastrofą środowiskową. W tym zwodociągowanym lesie życie zakwitnie a Wiązek w tej chwili śmieje się i pląsa z radości.

karp 13/05/2021
| |

Jeszcze treść art.14.5 Ustawy o planowaniu:
“5.Przed podjęciem uchwały, o której mowa w ust.1, wójt, burmistrz albo prezydent miasta wykonuje analizy dotyczące zasadności przystąpienia do sporządzenia planu i stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami studium, przygotowuje materiały geodezyjne do opracowania planu oraz ustala niezbędny zakres prac planistycznych.”
Jakie analizy prowadził burmistrz Mieloch w przypadku tego mpzp?
Moim zdaniem już projekt powinien być zgodny z obecnym Studium, co potwierdza treść art.15.1 ” Wójt, burmistrz albo prezydent miasta sporządza projekt planu miejscowego, zawierający część tekstową i graficzną, zgodnie z zapisami studium oraz z przepisami odrębnymi, odnoszącymi się do obszaru objętego planem, wraz z uzasadnieniem”.
Ta dziwna procedura chyba bardzo przypomina dopiewską, ale na pewno nie ustawową.

karp 13/05/2021
| |

Ja nie mam nic do przedszkoli, ale jeśli dobrze rozumiem najpierw konieczna jest zmiana studium. Jeśli tak jest, to kolejny plan który antycypuje przyszłe Studium. Może się znowu zdarzyć że trafi na sesję RM, jak plan wycofany z ostatniej sesji, który przewidział odlesienia w Studium. Tak sobie głośno myślę czy te projekty zgodne z przyszłym Studium, to nie próba wymuszenia określonego kształtu tego dokumentu. Wówczas radnym pozostanie tylko wszystko przyklepać, bo zostały wydane publiczne środki na plany zgodne z czymś niepewnym. Mam wątpliwości do takiej procedury planistycznej w której Studium musi być zgodne z wcześniej przygotowanymi planami. Czy kot ogonem nie został odwrócony?

karp 13/05/2021
| |

Widzę na waszym bip obwieszczenie o wyłożeniu mpzp dla działki 468/4 obręb Radzewice.
http://bip.mosina.pl/bip/organy-gminy/burmistrz/obwieszczenia-planistyczne/plany-miejscowe/obwieszczenie-o-drugim-wyoeniu-do-publicznego-wgldu-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-obejmujcego-cz-dziaki-o-nr-ewid.-4684-obrb-radzewice.html
Panie burmistrzu Łukowiak, przy nieaktywnych odnośnikach do projektu, pies z kulawą nogą się z tym nie zapozna.

karp 27/04/2021
| |

Pan burmistrz powołał Komisję Mieszkaniową i teraz macie dwie.
http://bip.mosina.pl/bip/organy-gminy/burmistrz/rejestr-zarzadzen/zarzdzenia-2021/zarzdzenie-nr-mk-782021-burmistrza-gminy-mosina-z-dnia-26-kwietnia-2021-r.-w-sprawie-powoania-komisji-mieszkaniowej.html
Kiedy liczba komisji przekroczy ilość mieszkań, powinniście zacząć się niepokoić.

karp 24/04/2021
| |

Chciałbym pogratulować radnemu Kasprowiczowi ostatecznego zwycięstwa w sprawie tzw. blogera z Mosiny. Mecenasie Zwisło, poza Poznaniem nie jest pan tak mocny…
Czy pieniądze na długoletnie ściganie Kasprowicza pochodziły ze sprzedaży tanio gminnej działki w Czapurach poznańskiemu gangsterowi?
Jednocześnie chciałbym życzyć tym, którzy okradali gminę Mosina, by zasiedli na ławie oskarżonych, a mecenasowi żeby musiał oddać 5 mln, które dostał na budowę siedziby od Marszałka.
https://www.wardynski.com.pl/pro-bono-bloger-z-mosiny-prawomocnie-uniewinniony/
https://www.hfhr.pl/bloger-z-mosiny-prawomocnie-uniewinniony-po-12-latach/
Na pohybel wałkarzom.

karp 29/03/2021
| |

Jeśli dobrze rozumiem, po “takiej sobie uchwale Rady” gmina potrzebuje do domknięcia transakcji nieuczciwego notariusza, który potwierdzi że zbywana działka X ma wpis w kw Y. W Poznaniu tacy są i nie robi im różnicy kiedy przestępcy przywożą im pijanych, którzy chcą sprzedać swoje grunty.
Jeśli się mylę, to proszę mnie poprawić. W przypadku działki w Baranowie starosta zmienił 10 lat temu
granice obrębów i przez taki szmat czasu nie dokonano zmian w KW?
Urzędy publiczne generują bajzel.

karp 27/03/2021
| |

Z ostrożności procesowej chciałbym przeprosić wszystkich baranów, których dzisiaj obraziłem.
Chciałbym dodać, że lubię zwierzęta małe i duże, bo nie wciskają kitu. Z podobnego powodu lubię las w Pecnej, choć nigdy tam nie byłem. Muszę jednak odwiedzić adres: Krosinko, Wiejska 101, jako strategiczną nieruchomość gminy Mosina, której wszystkie samorządy poświęciły wiele uwagi.

karp 27/03/2021
| |

Czy można coś bliżej o tej informacji publicznej? Burmistrz mówi, że urząd jest przejrzysty.
“Nieśmiało wspomnę, że prawo Dostępu do informacji publicznej w Mosinie przez gminę jako samorząd, jak i spółki gminne jest łamany na potęgę i, żeby dostać uczciwą i rzetelną informację to wymaga od wnioskującego wiele wysiłku i zaangażowania.”
Domyślam się, że pisząc spółki gminne ma pan na myśli ZUK. Tu już nie może się pan dziwić, bo to teren eksterytorialny, który przez ostatnie 10 lat raczej należał do Dopiewa i dlatego obowiązuje tam prawo dopiewskie. Z tego co słyszałem nadal jest egzekwowane przez nadwornego dopiewskiego mecenasa i jednocześnie totumfackiego prezesa Endrju. Na podstawie osobistych doświadczeń mogę zapewnić, że prawo dopiewskie jest inne niż polskie i najczęściej jest zupełnie lewe.

karp 26/03/2021
| |

W przypadku działki w Baranowie, kierownik referatu dość logicznie wyjaśnił niezgodność, choć od jej powstania minęło sporo czasu na wyprostowanie w kw.
Jeśli chodzi o działkę w Wiórku, to Rada w głosowaniu przyjęła stan przyszły za obecny, a nieprawdę uznała za prawdę. Gdyby ktoś uważał, że złożenie wniosku o wpis to to samo co wpis, to niech złoży wniosek o wymianę kopciucha w gminnym lub rządowym programie z zapewnieniem że jego działka kiedyś zostanie wpisana do kw. Odrzucą nawet kiedy zbierze podpisy 21 radnych.
Jest to dobry przykład na niedbałe podejście do prawa. Podobnie zrobił przedtem burmistrz uznając działkę żony radnego za budowlaną i wstawił wodociąg leśny do WPRIM.
To się nazywa potwierdzanie nieprawdy. Kraj niby ten sam, ale prawo wymagane w stosunku do obywateli, nie dotyczy urzędników.
http://www.mosina.esesja.pl/zalaczniki/124522/projekt-uchwaly-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-odplatne-zbycie-nieruchomosci-stanowiacej-wlasnosc-gminy-mosina-polozonej-w-wiorkupdf_1154473.pdf

karp 23/03/2021
| |

Na bip widzę ciekawe pytania związane z przesławną Komisją Mieszkaniową.
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2018-2023/interpelacje_i_zapytania/zapytania_500.pdf
Zwłaszcza w kontekście pytania 6, naszła mnie taka refleksja, że gdyby mieszkanie z ogrzewaniem na prąd zostało przydzielone członkowi komisji, który ma tylko dochód z diety, to musiałby wybrać pomiędzy jedzeniem a ogrzewaniem. Jeśli spojrzeć na to z innej strony, to można dostrzec zalążek gminnego programu zapobieganiu ubóstwu prawnika, który zajmuje się eksmisjami.

karp 23/03/2021
| |

Na e-sesji widzę projekt zbycia w drodze przetargu nieruchomości w Wiórku 83/32.
Podany jest nr kw, a pod nim nie ma tej działki-jest jedynie działka leśna 83/16.
Może by tak sprawdzać przed podpisaniem dokumentu?
http://www.mosina.esesja.pl/zalaczniki/124522/projekt-uchwaly-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-odplatne-zbycie-nieruchomosci-stanowiacej-wlasnosc-gminy-mosina-polozonej-w-wiorkupdf_1154473.pdf

karp 17/02/2021
| |

W bazaoos jest inwestycja-zastawka na Samicy Stęszewskiej na działkach 163 i 164 w Dymaczewie Starym? Ktoś coś o tym wie?
Ma to zapobiec niekontrolowanemu wypływowi wody z jeziora. Działki podobno są własnością gminy Mosina, a nie znalazłem informacji czyja to inwestycja. Poza tym coś mi nie pasuje, że to może zapobiec wypływowi wody z jeziora. Sprawy nie przesądzam, ale nie rozumiem.

karp 08/02/2021
| |

Ciekawa interpelacja radnego Marciniaka w sprawie zamówień publicznych do 130 tys.
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2018-2023/interpelacje_i_zapytania/interpelacja_453.pdf
Gdyby to funkcjonowało wcześniej, to mogłoby uchronić prezesa Złomka przed wieloma nietrafionymi zakupami. Nikt nie płacił za złom tak dobrze jak Mosina.

karp 11/01/2021
| |

UM Mosina opublikował dane teleadresowe spółki basenowej.
http://bip.mosina.pl/bip/spolki-prawa-handlowego/park-strzelnica/dane-teleadresowe-spki-park-strzelnica.html
Zadzwoniłem, bo chciałem spytać czy jako karp mogę się wybachać, ale nikt nie odbiera.
Tam powinien siedzieć pod telefonem przynajmniej jeden z tych chwatów, których kluczowy ściągnął na sesję basenową.

Maseczki na móżdżkach 08/01/2021
| |
karp 30/12/2020
| |

Życzę Mosinie i Luboniowi odnowy w roku 2021. U was co prawda powstał nowy klub, ale szyld wiosny nie czyni. Na sesji znowu było wiele mądrych przemówień, głównie członków nowego klubu, a i tak większość zagłosowała zgodnie z sugestią szefa nieformalnego klubu My dostawcy do UM i ZUK.
Tym prostym domowym sposobem Mosina przystąpiła do nowego związku radzieckiego o nazwie Wielkopolski Transport Regionalny. W ten sposób radni okazali wdzięczność panu z Poznania, który połączył się z Mosiną. Gdyby połączenia dokonał kosmita, to Mosina przystąpiłaby do związku międzygalaktycznego. Radni mają dużą łatwość w przystępowaniu i występowaniu np. do i z Selektu.
Wątpię by ktokolwiek z głosujących miał wiedzę ile Mosinę będzie kosztowało przewiezienie jednego pasażera, ilu mieszkańców korzysta z PKS, ile będzie trzeba włożyć w to przedsięwzięcie. Zwyciężyła koncepcja klepnijmy i będziemy mieli z bani. Radni przyznali temu nowemu (s)tworowi prawo do opiniowania planów miejscowych i wynieśli się w ten sposób ponad Sejm i ustawę o planowaniu przestrzennym. Co ciekawe, kiedy Poznań wyprowadzał ze spółki PKS majątek o wartości ponad 60 milionów nie potrzebował żadnych wspólników.
http://www.mosina.esesja.pl/glosowanie/473787/f904edde5ee843d
http://www.mosina.esesja.pl/glosowanie/473788/defb7e1e4a4e46b
Na pocieszenie dodam, że w Buku głosowanie miało jeszcze głupszy przebieg.

karp 29/12/2020
| |

Oprócz tego gdzieś w tekście jest informacja, że odzież można oddawać w ilościach podanych w załączniku. Gdzie ten załącznik?

karp 28/12/2020
| |

Czytam, że do roku rady gmin powinny podjąć uchwały w sprawie wyznaczenia aglomeracji na podstawie Prawa wodnego. Tymczasem nie widzę ruchów legislacyjnych po stronie gmin.
U was jest uchwała dla Daszewic-aglomeracja Kórnik. Czapury i Babki to aglomeracja Poznań, ale tu też nie widzę nowej uchwały. Co z resztą ?
https://www.wody.gov.pl/aktualnosci/1174-aglomeracje-obowiazek-uchwalenia-aktow-prawa-miejscowego-do-dnia-31-grudnia-2020-roku

karp 14/11/2020
| |

Na TTVI radny Ługawiak pyta czy radny może świadczyć usługi na rzecz gminy?
W związku z głosowaniem RM Mosina (przynajmniej na razie) pytanie wydaje się być retoryczne. Według mnie RM odpowiedzieła , że kumplom wolno…
Tak po ludzku sytuacja 2 radnych nie wydaje mi się tożsama. Radny od pieczątek jednak solidaryzował się z radnym od dostaw do UM, oraz z Rotorem i radnym od żwiru…
Głosowanie powinno odpowiedzieć wam na więcej pytań niż dyskusja.
http://www.mosina.esesja.pl/glosowanie/419129/4ce843db82f247d
http://www.mosina.esesja.pl/glosowanie/419125/787fad011bef461

karp 12/08/2020
| |

Mam taką wątpliwość czy podczas kwarantanny można kazać coś zakrywać folią, a następnie odkrywać?
Czy można świadczyć pracę i kierować urzędem?

karp 11/08/2020
| |

Widzę też ciekawy projekt w sprawie przebiegu dróg gminnych-na podstawie art.7.3 Ustawy o drogach publicznych. Z tego co pamiętam obowiązywała legenda miejska, że WRN wszystko załatwiła.
Minęło tyle i nagle trzeba ustalać przebieg. Przed w/w przepisem jest ustęp 2, który mówi:
“Zaliczenie do kategorii dróg gminnych następuje w drodze uchwały rady gminy po zasięgnięciu opinii właściwego zarządu powiatu”.
Można odnieść wrażenie, że ktoś dziobie w przepisach i wybiera tylko te które mu smakują.
http://www.mosina.esesja.pl/zalaczniki/94486/projekt-uchwaly-w-sprawie-przebiegu-drog-gminnych_868707.pdf

karp 11/08/2020
| |

Ja w związku z następną sesją i z tym że państwo się trochę zakręcili jak domek ślimaka z tą opłatą targową, wyciągnę pomocną dłoń dla mec.Sigismundo:
W drugim wersie uzasadnienia trzeba zmienić z “opłaty targowiskowej” na “opłaty targowej”.
http://www.mosina.esesja.pl/zalaczniki/94486/projekt-uchwaly-zmieniajacej-uchwale-w-sprawie-wprowadzenia-oplaty-targowej-okreslenia-zasad-ustalania-poboru-terminow-platnosci-i-wysokosci-stawek-oplaty-targowej_869437.pdf

karp 06/07/2020
| |

Na stronie ekrs dostępne są już raporty finansowe spółek za 2019 rok. Opublikował je Kom-LUB, ZUK Dopiewo, a wasz ZUK i PUK mają z tym kłopot. Taki ład korporacyjny z długą brodą…
Żartowaliście sobie kiedyś z fotografa z Lubonia, a tylko on opublikował i chyba najlepiej sobie radzi.
Więcej fotografów jednak wam nie oddamy.

karp 06/07/2020
| |

Przez długi czas różni Żwirkowie i Muchomorkowie nie potrzebowali w Mosinie nic, poza przychylnością
lokalnej władzy lub starosty. Trochę się chyba zmieniło, bo już potrzebują nawet jeśli pełnomocnikiem jest Przewodniczący KOŚ.
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/ref_os/2020/obwieszczenia_dus/os.6220.4.2020.nr_kopalnia_dymaczewo_bw_obwieszczenie_o_opinii_wod_polskich.pdf

York 16/06/2020
| |

Dlaczego jeszcze nie ma oświadczenia burmistrza, zastępców, przewodniczące rady, prezesów spółek, prezesa ZUK po zakończeniu pracy w ZUK i wszystkich pozostałych?

karp 11/06/2020
| |

Komorniki na fali sukcesów , głównie w napływie ludności, wymyśliły sobie że kiedyś zbudują sobie basen w Plewiskach. Powstała nawet jakaś koncepcja. Wójt Broda powiedział jednak na sesji, że ich obecnie na to nie stać i na pewno nie będą budować w tej kadencji. Ze względu na covida pewnie nie zaczną budować też w następnej.
Nie wiem czy Mosina zacznie budować basen, ale na pewno musi już teraz zabezpieczyć wodę.
Przynajmniej dla podtrzymania funkcji życiowych zarządu i rady nadzorczej. Zanim zbudują muszą coś pić i coś zjeść. Sam wikt i opierunek raczej nie wystarczy, więc parę złotych musicie na najbliższe lata dla nich zabezpieczyć, bo za friko to podejrzewam, że nawet pływakom by się nie chciało przyjść na sesję w sprawie basenu.