Rozbudowa szkoły w Czapurach

Przez wiele lat dzieci z Czapur uczyły się w budynku szkolnym w Wiórku. Z czasem szkoła w Wiórku nie mogła już pomieścić wszystkich uczniów, dlatego w grudniu 1962 roku mieszkańcy utworzyli komitet, który miał pomóc w budowie nowej szkoły. Mieszkańcy postanowili też dobrowolnie opodatkować się na rzecz budowy. Obecnie istniejącą szkołę w Czapurach otwarto 1 września 1965 roku. Uczęszczają do niej uczniowie z Czapur i Wiórka.  Do 1999 r. funkcjonowała jako szkoła ośmioklasowa.

czapury-2Wtedy powstały gimnazja i szkołę przekształcono w sześcioklasową.
Starsi uczniowie zaczęli dojeżdżać do gimnazjum do Daszewic.

W wyniku kolejnej reformy szkoła w Czapurach stanie się na powrót szkołą ośmioklasową.
W ostatnich latach dynamicznie rozwija się wieś Czapury. W ciągu 15 lat liczba zameldowanych mieszkańców wzrosła o 250%. Niestety w ślad za wydawanymi decyzjami o Warunkach Zabudowy w wyniku których powstało wielkie osiedle o intensywnej zabudowie,  władze gminy (podobnie jak na terenie Krosna i pogranicza Krosna i Mosiny) na czas nie podjęły decyzji o rozbudowie szkoły. W tej chwili szkoła w Czapurach pracuje na dwie zmiany. W budynku jest 6 sal lekcyjnych, 1 “salka gimnastyczna” i świetlica. Uczy się  w nich 10 oddziałów: zerówka, pierwsza klasa, dwie klasy drugie, dwie klasy trzecie, czwarta klasa, piata klasa i dwie klasy szóste.
Rada Rodziców skierowała kilka dni temu do Burmistrza  Gminy Mosina i Rady Miejskiej pismo z opisem sytuacji szkoły i żądaniem rozwiązania tego problemu.

pismo-rodzicowRodzice są zdesperowani i ja ich emocje doskonale rozumiem, ponieważ dwukrotnie w czasie pracy w zawodzie nauczyciela byłam w podobnej sytuacji. W latach 90-tych XX w. Szkoła Podstawowa nr 1 w Mosinie pękała w szwach i zajęcia trwały do 17.00. Później Szkoła w Krośnie, której byłam dyrektorem, latami czekała na poprawę warunków nauczania. Trwało to kilkanaście lat. Nową szkołę wybudowano ostatecznie w Mosinie przy ul. Krasickiego w trzech etapach. Po każdym następowała chwilowa poprawa. Napływ dzieci z tego terenu był jednak tak duży, że praktycznie od 2002 do 2015 nauka trwała tam na dwie zmiany. Jeszcze dziś ta największa szkoła nie ma sali gimnastycznej. Ponad 500 uczniów ćwiczy w sali wielkości klasy lekcyjnej. To dlatego właśnie przy tej szkole jest budowana hala gimnastyczna. Przede wszystkim dla tych dzieci.
Nie każdy ma tę wiedzę, że hala ta nie jest zbytkiem, luksusem, tylko spełnieniem obowiązku gminy wobec licznej społeczności szkolnej w tej części gminy.

pismo-rodzZawsze protestowałam przeciwko nierównemu traktowaniu, szczególnie dzieci. Kto tego nie doświadczył pewno nie zrozumie, że nauka na II zmianę jest mniej efektywna, bo dzieci po południu są zmęczone i rozkojarzone. Do tego dochodzi niemożność prowadzenia zajęć dodatkowych, brak świetlicy z prawdziwego zdarzenia, takiej świetlicy, w której dzieci rodziców dłużej pracujących mogłyby zjeść obiad.
Społeczność Czapur ma problem, ale ten problem musi zostać rozwiązany i ja wierzę głęboko, że zostanie rozwiązany.
Były deklaracje ze strony dewelopera, że tę szkołę wybuduje, ale ja nigdy nie brałam tych zapewnień poważnie. Teraz nic już na ten temat nie słychać…
Nie ma w Gminie sporu co do konieczności tej inwestycji. Komisja Edukacji ciągle ten wniosek ponawia (grudzień 2015 czerwiec 2016wrzesień 2016) mówi i pisze o tym radna z Czapur Małgorzata Rajkowska.
Na wczorajszej Komisji Budżetu i Finansów zastępca Burmistrza Przemysław Mieloch na pytanie p. Rajkowskiej o środki na tę inwestycję odpowiedział – OBLIGACJE.
A  optymalny termin rozpoczęcia budowy, zdaniem zastępcy burmistrza, to wakacje 2017, ponieważ rozbudowa będzie polegała na wyburzeniu części istniejącego budynku. Nie jest więc możliwe, by robić to np. w czasie sezonu grzewczego.

Sytuacja gminy Mosina w kontekście emisji obligacji na tle innych gmin jest niezła.

zadluzenie-gmin-powiatu-poznanskiego
Co się tyczy zaproponowanego spotkania z Radą Rodziców Szkoły Podstawowej w Czapurach ja deklaruję swój udział. 

35 Comments
michał_kleiber 23/11/2016
| |

W miniony poniedziałek Komisja Edukacji miała okazję porozmawiać o planach rozbudowy szkoły w Czapurach w odniesieniu do zapisów budżetu. Zasadniczo radni dość radykalnie wyrazili swoje zdanie, domagając się zwiększenia wydatków na przedmiotową inwestycję.
Radni wskazali również kilka inwestycji, które ich zdaniem są zbędne w chwili, w której edukacja dzieci jest celem nadrzędnym.
Warto również zapoznać się z kosztem utrzymania jednego ucznia/miesiąc w poszczególnych placówkach (rozpiętość od 430 PLN do 1330 PLN).
Powodem jest bardzo duże rozdrobnienie sieci szkół.
Na pozostałych komisjach nastąpi pewnie ciąg dalszy “budowy szkoły w Czapurach”.
Niestety kolejny raz nie było wsparcia ze strony zainteresowanych rodziców.
Wsparcie, które bez wątpienia przyda się radnym w batalii o zmianach w budżecie.
Szanowni rodzice dzieci w Czapurach, komisje są otwarte dla wszystkich, znajdzcie czas i weźcie czynny udział.

obiecanki - cacanki 22/11/2016
| |

W filmie pod adresem: https://www.youtube.com/watch?v=Vrz0FoGcxec
między 28 a 45 sekundą jest powiedziane że FH chce wspomóc gminę w działaniach na rzecz rozbudowy szkoły. Mówi o tym ówczesna burmistrz i p. prezes FH Izabela Łukomska-Pyżalska. Ta firma rzuca słowa na wiatr. Warto o tym pamiętać, jak sie kupuje mieszkanie.

Czapurak1 21/11/2016
| |

Mam jeszcze jedno pytanie i zapraszam do dyskusji. Przy Kościele w Czapurach jest działka na której zlokalizowane jest tzw. boisko do buoule. Po rozpoczęciu rozbudowy szkoły w szkole zniknie salka gimnastyczna oraz boiska betonowe, praktycznie przestanie funkcjonowac boisko i sport dla piłki koszykowej piłki ręcznej. teren nie ejst duży ale jest idealny aby tam zrobić boisko do koszykówki. Co Wy na to? Chłopcy graja w pilkę nozna, a sport dla dziewczynek? Będziemy praktycznie pozbawieni rozwijania sportu w naszych wsiach, gdyz najbliższe boisko do koszykówki bedzie w Poznaniu lub Rogalinie. Czy popieracie jako projekt obywatelski budowę takiego boiska? To jest działka gminna , nie kościelna więc trzeba działać szybko!

Czapurak1 19/11/2016
| |

jako rada rodziców otrzymalismy pismo do Burmistrza w którym pisze, że budowa szkoły jest jednym z priorytetowych działań oraz , ze w budzecie przewidzianym na najbliższe lata trzeba racjonalnie zaplanowac wydatki. Trochę zmieniło się stanowisko Burmistrza od ostatnego wywiadu w TVinetrnetowej Mosina, gdzie powiedział, ze w roku 2018 szkoła na 1 wrzesnia będzie gotowa. Nagle okazuje się, że jest jedna z wielu inwestycji i trzeba racjonalnie wydatki szacować. Myslę, ze znowu plan budowy schodzi na dalszy cel. Zobaczymy co Pan Burmistrz powie na spotkaniu. Dlatego liczę na Państwa obecność. Czas kiedy Czapury były 5 kołem u wozu już suę skończył, przez ostatnie 10 lat wydawano pozwolenia na budowę i urzędnicy mieli klapki na oczach. Nie wiem, czy niewiedza, że wydając pozowlenia na budowę szeregowców , bo jak to inaczej nazwać, skoro nawet dziecko z przedszkola wie , ze jak postawi sie dodatkowe domy to ludzi przybywa, a nagle po 10 latach odkryto Amerykę , że ludzi przybyło.

Czapurak1 08/11/2016
| |

Pan radny napisał: Wielokrotnie rozmawialiśmy na Komisji Edukacji na temat rozbudowy szkoły w Czapurach
Mam pytanie? Dlaczego nie ma informacji dla mieszkańców o takich spotkaniach? Chetnie bysmy uczestniczyli w takich spotkaniach. Czy to sa spotkania zamknięte dla wąskiej grupy?

Również chciałem podziękowac Pani Małgorzacie za publikację artykułu, który bardzo dobrze obrazuje sytuację szkoły.

Małgorzata Rajkowska 07/11/2016
| |

Jest dużo pytań, dotyczących rozbudowy szkoły w Czapurach, na które należy odpowiedzieć mieszkańcom i radnym. Wyjaśnić.
Uważam to za bardzo dobrą decyzję, że jednak Burmistrz zdecydował się na to spotkanie z mieszkańcami. Brakuje informacji dla mieszkańców, dla radnych, konkretnych zapisów w budżecie.
Jak wynika z projektu protokołu z Sesji (29.09 2016 r.) i z nagrań z tej Sesji
„Radna Małgorzata Rajkowska oświadczyła, że kolejny raz …, teraz już na sesji chciałaby zapytać o szkołę w Czapurach. Następnie zwróciła się z prośbą o ponowne wytłumaczenie, skąd będzie możliwość wzięcia funduszy na budowę szkoły w Czapurach – na inwestycję.”

Poprosiłam, wiceburmistrza Przemysława Mielocha o ponowne wytłumaczenie: skąd Burmistrz będzie miał możliwość wzięcia, (przesunięcia z jakiego zadania) funduszy na inwestycję – budowa szkoły w Czapurach. Stwierdziłam na tej Sesji, że to co wiceburmistrz Przemysław Mieloch mówił nam kilka dni wcześniej, na komisji „budżetowej”, udzielając mi wyjaśnień, nie było dla mnie zrozumiałe i przejrzyste, (a wręcz niewiarygodne) poprosiłam więc o dokładną tym razem informację.
Poprosiłam o taką konkretną, jakiej na tej samej sesji udzielono na temat funduszy na budowę szkoły w Krosinku (co, gdzie, z czego zdjęte i w jakiej kwocie)
A oto wyjaśnienia ze strony Władzy jakie otrzymałam na sesji:
Zastępca Burmistrza Gminy Mosina Przemysław Mieloch poinformował, że generalnie rzecz biorąc, inwestycje, które „będziemy chcieli realizować”, będą mogły być sfinansowane również i z tego źródła, które wynika z założenia, iż „nie zwiększamy” zadłużenia Gminy odnośnie do początku „naszej” kadencji. To wtedy było „24 i pół miliona” i „utrzymujemy” to zadłużenie na tym samym poziomie, co oznacza, że jeżeli w danym roku „spłacamy” obligacje, to „zaciągamy” takie same obligacje w tej samej wielkości dla utrzymania poziomu. To jest między innymi to źródło finansowania.

Nie mogą i nie są to wyjaśnienia „satysfakcjonujące” Przewodniczącą Komisji Budżetu i Finansów Wiesławę Manię, jak i całą Komisję Budżetu i Finansów – w mojej opinii.
I TU JEST PIES POGRZEBANY – BRAK KONKRETÓW.
2 tygodnie temu rozmawiałam z Burmistrzem Jerzym Rysiem, usłyszałam, że to radny musi wziąć na siebie obowiązek informowania ludzi, mieszkańców o budowie szkoły, o finansowaniu. Ale, … radny ma przecież takie informacje jakie wytworzy Urząd, jakie przekaże mu Burmistrz. Przy takim „wytwarzaniu” informacji co ja mogę przekazać mieszkańcom:
„INWESTYCJE, KTÓRE „BĘDZIEMY CHCIELI REALIZOWAĆ”, BĘDĄ MOGŁY BYĆ SFINANSOWANE RÓWNIEŻ I Z TEGO ŹRÓDŁA, KTÓRE WYNIKA Z ZAŁOŻENIA, IŻ „NIE ZWIĘKSZAMY ZADŁUŻENIA” … a jak zwiększymy zadłużenie …? bo np. inne inwestycje” zjedzą” budżet…?
Wierzę, że jednak Burmistrz odpowiedzialnie podchodzi do tej inwestycji i na spokojnie wszystko wytłumaczy, udokumentuje, zaplanuje.
Ja w związku z takim odpowiedziami burmistrza („będziemy chcieli realizować”, „będą mogły być finansowane ze źródła, które wynika z założenia ….” „tym razem na piśmie zapytałam Burmistrza (pismo z dnia 18 października 2016 r) o te obligacje:
„Proszę o informację:
1. Na jaką kwotę gmina zmierza wyemitować obligacje w 2017 r?
2. Na co konkretnie zostaną przeznaczone środki pozyskane w wyniku emisji?
3. Jaka kwota z tych środków, pozyskanych z emisji obligacji, zostanie przeznaczona ( Burmistrz planuje) na rozbudowę szkoły podstawowej i budowę sali gimnastycznej w Czapurach?
4. W jakim procencie środki pozyskane z emisji obligacji mają pokryć całkowity koszt inwestycji: rozbudowa szkoły i sali gimnastycznej w Czapurach?”

Jak na razie do dnia dzisiejszego nie otrzymałam odpowiedzi, chociaż termin minął.

Jeżeli chodzi o informacje dla mieszkańców to ja ze swojej strony robię co mogę, dokładam wszelkich starań.
Ostatnio zaprosiłam na Zebranie Wiejskie w Czapurach kierownika inwestycji gminy Mosina, pan Górnego ( nie uczestniczy On na co dzień w Zebraniach) I tak: na zebraniu obecne były „władze gminy’ i kierownik Inwestycji gminy Mosina a z drugiej strony „władze” szkolne, jednak rozmowa na temat budowy szkoły się nie odbyła… Tak niestety zostało poprowadzone Zebranie Wiejskie.
Np. na Komisji Budżetu poruszam temat jak najszybszego rozpoczęcia inwestycji rozbudowy szkoły w Czapurach natomiast zostaję „odstrzelona” argumentem, że ten temat został już omówiony z Dyrektorem na odbywających się w Mosinie towarzyskich grach w tenisa stołowego …dowiaduję się, radni dowiadują się, że to już zostało „obgadane.” Nie mam nic przeciw spotkaniom towarzyskim i rozmowom tam toczącym się, ale „używanie” tych rozmów jako argument na Komisji Budżetu … ?

Padł tu gdzieś zarzut, że mieszkańcy nie uczestniczyli w posiedzeniu Komisji Edukacji kultury i Sportu.No i nie musieli. Nie można stawiać takiego zarzutu zainteresowanym mieszkańcom.Mieszkańcy mieli swoich reprezentantów i nie mam tu na myśli tylko siebie.
Komisja odbyła się w Czapurach. Bardzo mi zależało na tym aby radni „nowej kadencji” mogli zapoznać się z tą szkolną zabudową jaką mamy w Czapurach. Na Komisji, chociaż nie było to w programie Komisji odbyła się dyskusja na temat rozbudowy szkoły. Oprócz członków Komisji, z panem przewodniczącym Romanem Kolankiewiczem na czele, obecna byłam ja ( nie jestem członkiem tej komisji) Dyrektor szkoły w Czapurach. Został przyjęty wniosek w sprawie rozbudowy szkoły- wg nas radnych jest to zadanie priorytetowe dla gminy i Burmistrz też ma je jako takie traktować. Radny Michał Kleiber również głosował za tym wnioskiem i jest On gorącym orędownikiem budowy naszej szkoły w Czapurach (zachowując swoje zdanie w kwestiach, które tu poruszył)
Należy natomiast postawić ogromny nacisk na przejrzystość, jasność informacji, uczciwość, przestrzeganie ustaleń, dotrzymywanie umów, dotrzymywanie słowa, obietnic, zapewnień, przestrzeganie standardów spotkań, zebrań służbowych i wiejskich.
Mam nadzieję, że spotkanie, które się odbędzie będzie rzeczowe, konkretne i odbędzie się w atmosferze wzajemnego szacunku.
Na koniec bardzo dziękuję Pani Przewodniczącej Małgorzacie Kaptur za artykuł na temat rozbudowy szkoły w Czapurach, zamieszczony tu na Czasie Mosiny. Przybliża to bardzo ten temat zainteresowanym i wszystkim mieszkańcom z gminy. Dziękuję za możliwość wymiany informacji, opinii.

Czapurak1 04/11/2016
| |

25.11.2016 g. 14.00 spotkanie w Mosinie z Burmistrzem w sprawie rozbudowy szkoły w czapurach

Czapurak1 03/11/2016
| |

Sprawa zebrań dot. komisji edukacji w Czapurach – pan radny pisze że nie ma nas na tych zebraniach. A skad mamy wiedzieć o nich? Gdzie sa ogłoszenia? Podobno ksiadz na mszy czyta, ale czy kazdy chodzi do Koscioła, lub akurat tego Kościoła? Nie ma jeszce w kraju , aby chodzić do Kościoła lub do swojej parafii.

Druga sprawa – Gmina tłumaczy, że nie można na deweloperze nic wymóc? Ale mam pytanie, jak to robi Gmina Suhcy Las, Tarnowo, Borek czy inne, gdzie Władza potrafi wymóc na Deweloperze i ustala że otryzma Pan PNB, ale wybuduje Pan Szkołę i spisuje się umowy. dlaczego Mosina tego nie potrafi. jak buduje się Galerię, to inwestor ma obowiązek stworzenia infrastruktury odrogowej. Pytam, dlaczego w Mosinie nie potrafią tego? A może nie chcą ?….Zaparszam do dyskusji

michał_kleiber 28/10/2016
| |

Wielokrotnie rozmawialiśmy na Komisji Edukacji na temat rozbudowy szkoły w Czapurach.
Jednoznacznie jesteśmy za budową i forujemy taki pomysł. Jest tylko jedno ale….. i mam nadzieję, że mieszkańcy Czapur dobrze zrozumieją moje intencje. Kupując huraganowo mieszkania (w określonym standardzie, wielkości i cenie) w okolicy Czapur mieszkańcy powinni zdawać sobie sprawę z otoczenia infrastrukturą i stanu zastanego. Niestety ja odniosłem wrażenie, że swój zysk związany z nabyciem nieruchomości w Czapurach mieszkańcy chcieli znacjonalizować jako stratę obciążając obowiązkiem finansowania szkoły całą gminę (ok. 30.000 mieszkańców) w trybie natychmiastowym.
Jeśli kupuję dom na wsi przy polnej drodze, to nie mogę wymagać budowy drogi ad hoc. Mogłem dołożyć 50.000 i kupić dom przy asfaltowej drodze.
O ile mnie pamięć nie myli wpływ z PIT-u do kasy gminnej to ok. 800 PLN/ rok od mieszkańca. Dla Czapur w dużym uproszczeniu – 2300 x 800 – 2.040.000 PLN.
Co do argumentacji, że dzieci w Krośnie są lepsze niż w Czapurach, to jasne, że nie są.
Gmina 10 lat wstecz wiedząc jak zurbanizuje Krosno wybudowała klitkę zamiast szkoły, bo urzędnicy prawdopodobnie nie mieli wyobraźni lub nie potrafili oszacować ilości dzieci.
Podsumowując, mogę z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że Komisja Edukacji, mimo pewnych wątpliwości co do elementarnej społecznej sprawiedliwości jasno i dobitnie wraziła wielokrotnie poparcie dla budowy szkoły w Czapurach (właśnie dlatego, że dzieci są najważniejsze i nie mogą odpowiadać za błędy rodziców).
Zapraszamy na Komisję Edukacji. Mieliśmy również takie posiedzenie w szkole w Czapurach. Niestety nikt z rodziców nie zawitał na to spotkanie, a szkoda.
Być może moje słowa są dla wielu rodziców gorzkie, ale zawsze sprawiam sprawę w sposób uczciwy. Sam mam 3-kę dzieci w wieku przed i szkolnym. Myślę, że znam bolączki kilku placówek, również każdego dnia borykam się z nimi, jak wielu mieszkańców.
Podsumowując, zapraszamy na komisje, jestem przekonany, że wśród radnych znajdą Państwo zrozumienie i wsparcie (choć jak napisałem wcześniej o sobie, uważam roszczenia mieszkańców Czapur za niesprawiedliwe w odniesieniu do pozostałej społeczności gminy, jednak zgadzam się całkowicie, że dzieci są w tym wszystkim najważniejsze).
Warto przyjść na spotkanie, porozmawiać, porozmawiać z innymi mieszkańcami.
Wtedy optyka trochę się zmienia, są miejsca w gminie gdzie jest kanalizacja, gaz, asfalt, etc. , są również miejsca będące skansenem i obrazem nędzy o rozpaczy.
Dla wielu mieszkańców najważniejsze jest ich miejsce zamieszkania i 10 metrów przed bramą. Kilometr dalej to odległość kosmiczna. Dlatego bardzo trudno osiągnąć kompromis dotyczący inwestycji. Często pojawiają się argumenty, po co szkoła? Lepiej chodnik….
Taka jest rzeczywistość. Warto wyjrzeć 20 km dalej niż Czapury.
Swego czasu pamiętam zarzut mieszkańców Czapur, że co nas, mieszkańców Mosiny obchodzą Czapury…., nie mamy się wtrącać i basta.
Niestety, gmina to naczynia połączone, czasem decyzje podejmujemy ze zgrzytaniem zębów, czasem wybieramy kogo “ratować”, a kogo “poświęcić”.
Proszę do nas dołączyć i poznać zdanie innych i pewne mechanizmy.

Ela 27/10/2016
| |

Że zdziwieniem czytam, że deweloper nie zamierza dotrzymać obietnicy w sprawie budowy szkoły. Firma straciła w moich ocenie na wiarygodności.

mieszkaniec gminy 27/10/2016
| |

Z góry przepraszam za szczerość……rozumiem problem społeczności Czapur…ale ciekawe byłoby zestawienie (być może w formie anonimowej ankiety) ilu z nowych mieszkańców Czapur zameldowało się w Gminie Mosina…a co za tym idzie jakaś część z ich podatków wraca do Gminy…..która, i tu pełna zgoda – powinna realizować zadania edukacyjne i oświatowe. Niemniej jednak codziennie widzę przy “czapurowych” osiedlach mnóstwo aut z rejestracją PO… lub innymi choć niestety nie PZ….. . Być może patrzenie tylko po danych właścicieli pojazdów nie do końca odzwierciedla sytuację, bo nie zawsze właściciel pojazdu to faktycznie osoba, która zamieszkała w Czapurach…ale pewien % zapewne tak. Dlatego też część tej społeczności powinna się zreflektować, i obok roszczeń dać tez coś od siebie – właśnie choćby w postaci “dokładania” się do budżetu.

Mieszkanka Krosna 26/10/2016
| |

Dla uściślenia: Pomimo rozbudowy w Szkole w Krośnie nadal duża część dzieci ma zajęcia na dwie zmiany i zajęcia kończą się po godzinie 16.00.

Szkoda 26/10/2016
| |

Odpowiedzi rodzą kolejne pytania. Rozumiem, że projekt na budowę sali gimnastycznej jest. Na jaką kwotę opiewa kosztorys? Czy jest pozwolenie na budowę? Czy planuje się równoległe budowanie sali gimnastycznej i rozbudowę szkoły?

Czapury 26/10/2016
| |

Władzom się wydaje, że najlepszą metodą na zwiększenie wpływów do budżetu jest ściąganie nowych mieszkańców. Nowi mieszkańcy to nie tylko dochody, ale również spore wydatki. Skąd jest to gwałtowne zwiększenie się Czapur? Przyczyna główna to nowe osiedla Family House. O tym że deweloper wybuduje szkołę pisał Pyżalski na forum w okresie wyborczym. Ja byłem przekonany, że to już było ustalone, przyklepane. Co się stało, że deweloper się wycofał z obietnicy złożonej publicznie?

Szkoda 25/10/2016
| |

Problem z budową szkoły w Czapurach? Już wcześniej powinna być rozbudowywana, w momencie powstawania osiedla deweloperskiego. Obiecanki dewelopera były, jak się okazuje, nic nie warte. Gmina nie rozbudowywała, bo zerkała w stronę deklaracji dewelopera. Dziś, kiedy sytuacja jest jaka jest, znów się odwleka budowę, a źródłem finansowania mają być, a jakże obligacje, lek na całe zło. Czego mi w powyższym tekście brakuje? Informacji ile ma wynieść koszt budowy szkoły w Czapurach. Moglibyśmy zorientować się ileż tych obligacji, i na ile zadłuży się gminę. Miałbym propozycję, ale jest już musztardą po obiedzie. Buduje się salę gimnastyczną na Krasickiego za 10 mln. Dużą, ogromną. W gminie mamy salki małe(SP2 w Mosinie), sale średnie(były WODZ, SP Rogalinek), sale wielkie(SP Pecna, SP Daszewice, SP1 w Mosinie). Projektując i budując salę średnią za ( nie znam dokładnie kosztów, ale w przybliżeniu za 3 mln) mielibyśmy 7 mln na SP Czapury. Dzieci w takiej sali też czułyby się dobrze na zajęciach z W-F. No, ale jak napisałem – musztarda po obiedzie.