Rok w sprawozdaniach Burmistrza

W styczniu ubiegłego roku radni Rady Miejskiej w Mosinie otrzymali pierwsze pisemne sprawozdanie Burmistrza Gminy Mosina z działalności międzysesyjnej. Do tej pory obowiązek składania Radzie sprawozdań wynikający z paragrafu 14 Statutu Gminy realizowany był w ustnej formie.

Z   10 sprawozdań wynika, że Burmistrz Gminy Mosina wydał od 29 stycznia 2015 r. do 26 stycznia 2016 r. 192 zarządzenia oraz uczestniczył w 259 spotkaniach (innych niż poniedziałkowe spotkania z mieszkańcami).

Sprawozdania zawierają  również informacje na temat działalności poszczególnych referatów.
Wybrałam kilka informacji z zakresu działania Referatu Spraw Obywatelskich, Urzędu Stanu Cywilnego oraz Referatu Planowania Przestrzennego i Budownictwa.

Okres objęty sprawozdaniem
Burmistrza
(kliknij w datę/link)
Zarządzenia
Burmistrza
Spotkania
Burmistrza
urodzenia zgony śluby rozwody karta rodziny
3 +
decyzje WZ decyzja o lokalizacji
inwestycji
celu
publicznego
29.01 – 25.02.2015 12 20 34 11 4 1 45 9 1
26.02 – 24.03.2015 17 18 8 14 3 4 16 22 9
25.03 – 24.04.2015 40 21 56 23 6 4 23 17 4
25.04 – 26.05.2015 36 34 24 8 11 4 6 24 4
26.05 – 24.06.2015 12 31 25 6 10 3 1 13 2
25.06 – 24.09.2015 25 32 53 26 33 5 42 21 7
24.09 – 29.10.2015 21 34 46 21 15 4 26 14 1
29.10 – 26.11.2015 9 26 31 11 4 4 5 9 1
26.11 – 17.12.2015 10 21 15 5 4 0 3 4 0
17.12 -26.01-2016-r 10 22 19 16 7 7 12 9 7
razem 192 259 311 141 97 36 179 142 36

WZ 2015

0 Comments

No Comment.