Rodzice z Czapur w Urzędzie Miejskim

Wczoraj w Urzędzie Miejskim w Mosinie odbyło się dwugodzinne spotkanie kilkunastu przedstawicieli rodziców uczniów Szkoły Podstawowej w Czapurach z Burmistrzem Gminy Mosina Jerzym Rysiem.

Wzięli w nim także udział:

  • Przemysław Mieloch – zastępca burmistrza,
  • Anna Balcerek-Kałek – kierownik Referatu Oświaty, Promocji, Kultury i Sportu,
  • Małgorzata Kaptur – przewodnicząca Rady Miejskiej,
  • Wiesława Mania – przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów,
  • Tomasz Łukowiak – przewodniczący Komisji Inwestycji, Mienia Komunalnego i Ładu Przestrzennego,
  • Małgorzata Rajkowska – radna z Czapur,
  • Dominik Michalak – przewodniczący Komisji Promocji i Współpracy Samorządowej.

Anna Balcerek-Kałek przedstawiła prezentację  zawierającą informacje dotyczące sytuacji demograficznej w obwodzie Szkoły Podstawowej w Czapurach. W roku szkolnym 2016/2017 jest w szkole 10 oddziałów, w najbliższych latach liczba oddziałów wzrośnie do 15. Po rozbudowie szkoła będzie miała 10 sal dydaktycznych więcej.sp-czapurysp-czapury-3
Niestety na poprawę warunków uczniowie i nauczyciele będą musieli poczekać do 1 września 2019 r. Wtedy zostanie zakończona rozbudowa szkoły z salą gimnastyczną włącznie.

Początek prac jest przewidziany na 1 lipca 2017 r. Zostanie sp-czapury-2wyburzona obecna salka gimnastyczna i wybudowana ściana zamykająca budynek, by mogły się w nim po wakacjach odbywać lekcje. Rozbudowa zbiegnie się z wprowadzeniem szkoły ośmioklasowej. Burmistrz proponuje, by w roku szkolnym 2017/2018 i 2018/2019 uczniowie kl. VII i VIII byli dowożeni do budynku szkolnego w Daszewicach.
Rodzicom to rozwiązanie nie odpowiada. Woleliby, aby dzieci uczyły się na miejscu w Czapurach w innych wskazanych przez nich salach poza szkołą.
Rodzice apelowali także o jak najwcześniejsze ogłoszenie przetargu i takie rozłożenie prac, aby najpierw zakończyć budowę budynku dydaktycznego.

sp-czapury-projekt-2

Spotkanie to było moim zdaniem bardzo potrzebne.

 

 

Zarys budynków ma charakter orientacyjny.

Mapa http://mosina.e-mapa.net/
Źródło zdjęć – prezentacja oprac. przez A. Balcerek-Kałek

5 Comments
Pitbull 01/12/2016
| |

Zdjęcia Burmistrza zamieszczane w Czasie Mosiny budzą mój zachwyt i przyciągają oko. Chętnie pokazałabym je innym w ramach promocji naszego Regionu.
Gratuluję oka i umiejętności.

karp 01/12/2016
| |

To prawda. Znam też inne przykłady z Dopiewa. Biznesmen którego od razu wypatrzyła TV, która operuje także w Mosinie, podarował gminie foto-pułapkę Leśną.
W zamian władze i radni zmienili dla niego Studium i przegłosowali kilka mpzp.
Następny przegłosują na najbliższej sesji. To kolega waszego prezesa ZUKPUKA.
Dopiewo było też jedyną gminą w Polsce, która w Studium z 2013 zaznaczyła tereny pod korupcję jako MPZ. Bardzo nowatorskie rozwiązanie, ale wobec zmian w prokuraturze nie radzę naśladowac.

Czapurak1 28/11/2016
| |

Witam.
25.11 odbyło się spotkanie delegacji rodziców z Burmistrzem Mosiny i jego pracownikami. Najważniejsze ustalenia:
– rozpoczęcie prac budowlanych lipiec 2017 – związane jest to z wyburzeniem sali gimnastycznej
– zakończenie wszelkich prac tzn. szkoła i sala gimnastyczne bedzie gotowa : 1.09.2019
– Gmina na naszą prośbę poczyni kroki, aby część dydaktyczną można było oddać w roku 2018,
– na czas rozbudowy szkoły Gmina proponuje, aby klasy 7 i 8 dojeżdżały do szkoły w Daszewicach Gmina ma zagwarantowac transport który bedzie polegał na dowiezieniu dzieci pod szkołę w Daszewicach w godzinach rozpoczęcia i zakończenia zajęć (nie jest to dokładnie doprecyzowanie, ale inna forma nam nie odpowiada),
– na wniosek rodziców Gmina zastanowi się nad mozliwością przemieszczenia biblioteki publicznej oraz przeniesienia zerówki do przedszkola tak , aby zwolnić miejsce pod nowe klasy

Podsumowując:
W związku z tym, że jest możliwość wcześniejszego zakończenia budowy części dydaktycznej oraz sterowania budżetem gminnym, który nie jest sztywny i można w ciągu roku go zmieniać (to są słowa pana Burmistrza), oczekujemy że część dydaktyczna będzie gotowa 1.09.2018.

Z Dopiewa 27/11/2016
| |

Wrzesień 2019 r. to faktycznie trzy lata czekania – trochę dużo. Nie dziwię się, bo gmina sama została z tym problemem. Nie rozumiem dlaczego Pyżalski się wycofał z finansowania szkoły. Pewno już niczego od gminy nie potrzebuje. W gminie Dopiewo deweloper Linea, który wybudował w Dąbrówce wielkie osiedle, podarował gminie działkę o powierzchni 1,5 ha i opracował projekt i wspierał gminę w budowie i rozbudowie szkoły. Linea zrealizowała także szereg projektów architektonicznych związanych z edukacją: projekty gimnazjum w Skórzewie, przedszkoli w Skórzewie, Konarzewie i Dąbrówce. Na rzecz lokalnej parafii przekazała również tereny pod budowę kościoła oraz stworzyła projekt kościoła wraz z towarzyszącym kompleksem.