Reforma oświaty w Mosinie

Dzisiaj odbyło się posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, w którym oprócz członków komisji ( Roman Kolankiewicz – przewodniczący, Łukasz Kasprowicz, Marian Jabłoński, Małgorzata Kaptur, Michał Kleiber, Andrzej Raźny, Mieczysław Rożek) oraz radnych Wiesławy Mani i Dominika Michalaka wziął udział Zastępca Burmistrza Przemysław Mieloch, Kierownik Referatu Oświaty, Promocji, Kultury i Sportu p. Anna Balcerek-Kałek oraz 28 rodziców uczniów Szkoły Podstawowej w Krośnie mieszkających na terenie wsi: Drużyna, Nowinki i Borkowice.

Reforma likwidująca gimnazja i wprowadzająca zamiast sześcioklasowej szkoły podstawowej ośmioklasową to spore wyzwanie dla władz gminy.
Dostosowanie obecnej sieci szkół do nowych wymogów bezboleśnie przebiegnie tylko w Rogalinie i Rogalinku, gdzie w jednym budynku istnieją obecnie zespoły szkół.
Pozostałe placówki czekają większe lub mniejsze zmiany. Dwie mosińskie szkoły podstawowe zachowają docelowo dotychczasowy obwód szkolny, podobnie szkoły w Czapurach i Daszewicach.
Największy problem jest w Szkole Podstawowej w Krośnie. Tam ciągle przybywa uczniów i proces ten będzie trwał nadal w kolejnych latach. Wydłużenie czasu nauki z 6 do 8 lat spowoduje dwuzmianowość i pogorszy warunki nauki.
W Pecnej po likwidacji gimnazjum spadnie ilość dzieci. Powstał więc pomysł, aby dzieci z Drużyny, Nowinek i Borkowic poczynając od rocznika 2011 uczęszczały do Szkoły Podstawowej w Pecnej.
Uczniowie, którzy chodzą już do szkoły, kontynuowaliby naukę w Krośnie. Jeżeli starsze rodzeństwo uczy się w szkole w Krośnie, przyjmowane byłyby także dzieci urodzone w 2011 r. i w kolejnych latach.
Takie rozwiązanie nie podoba się rodzicom, którzy twierdzą, że będąc zawodowo związani z Poznaniem musieliby nadkładać drogi do Pecnej.

Z uwagi na inwestycje oświatowe: budowę szkoły w Krosinku, budowę hali widowiskowo-sportowej przy szkole przy ul. Krasickiego oraz planowaną rozbudowę szkoły w Czapurach rozważane jest rozwiązanie, by w dwuletnim okresie przejściowym – uczniowie obecnej klasy VI SP w Krosinku kontynuowali naukę w Szkole Podstawowej w Krosinku, uczniowie klasy VI SP w Krośnie dojeżdżali do SP Nr 2 w Mosinie, bądź do SP w Pecnej (dot. Drużyny, Nowinek i Borkowic), a uczniowie klasy VI SP w Czapurach byli dowożeni do SP w Daszewicach.
Rozwiązanie to miałoby dotyczyć dwóch roczników – obecnych szóstych klas od września 2017/2018 roku i obecnych piątych klas od września 2018/2019 r.
Po zakończeniu wspomnianych inwestycji ukształtowałyby się ostateczne obwody szkolne.

Planowanie nowych obwodów utrudnia fakt, że bardzo wielu mieszkańców nie melduje się w gminie i ich dzieci nie figurują w Rejestrze Mieszkańców.
Wczoraj na posiedzeniu komisji ktoś powiedział, że w Krośnie mieszka 4-5 tys. osób. Z danych urzędu wynika, że jest tam 2675 mieszkańców.

Rada Miejska w Mosinie ma czas do końca marca na podjęcie uchwał wyznaczających nowe obwody szkół.

Inwestycja mieszkaniowa OLSZYNKA

W latach 2009-2012 zrealizowaliśmy dwuetapowy projekt deweloperski, czego efektem było powstanie, oddalonego zaledwie 20 km od Poznania, położonego w malowniczej części powiatu poznańskiego osiedla mieszkaniowego OLSZYNKA. W ramach inwestycji wybudowaliśmy cztery nowoczesne, trzykondygnacyjne obiekty mieszkaniowe, co pozwoliło nam oddać do dyspozycji lokatorów 234 komfortowe mieszkania o łącznej powierzchni użytkowej ponad 13.742 m2. Wartość sprzedanego portfela nieruchomości wyniosła 47 mln PLN.
informacja ze strony: http://www.czerwonatorebka.pl/

Z danych urzędowych wynika, że na tym osiedlu mieszka 407 mieszkańców.

Z analizy oferty na naszym lokalnym rynku mieszkaniowym, a także wpisów na forach dot. osiedli w tym rejonie wynika, że część mieszkań z różnych powodów często zmienia właściciela lub wynajmującego. Ten fakt nie jest korzystny dla osób, które kupiły mieszkania w sąsiedztwie a także dla gminy.

 
paw napisał(a):
18/01/2017 O 15:27 EDYTUJ
Czy nie mozna by łatwo rozbudować za małych szkół stosując system modułowy zastosowany na poznanskim fabianowie?
ODPOWIEDZ
M. Kaptur napisał(a):
17/01/2017 O 16:37 EDYTUJ
Uczniowie obecnej szóstej klasy ze SP w Krosinku będą kontynuowali naukę w swojej szkole, a nie w SP nr 1 w Mosinie.
Przepraszam wszystkich zainteresowanych za zaistniałą pomyłkę.
ODPOWIEDZ