Ranking wydatków inwestycyjnych samorządów

W rankingu wydatków inwestycyjnych samorządów 2015-2017 przygotowanym przez magazyn samorządowy “Wspólnota” Gmina Mosina znalazła się na 219 miejscu. W latach 2015-2017 gmina przeznaczyła na inwestycje łącznie 556,32 złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca (per capita).

W porównaniu z okresem 2013-2015 Mosina awansowała z 327 miejsca, jednak na inwestycje w naszej gminie przeznacza się mniej niż 14 gminach powiatu poznańskiego. Tradycyjnie prym wiodą gminy: Tarnowo Podgórne, Suchy Las, Kórnik, Komorniki, Dopiewo i Swarzędz. Przyczyny tej różnicy są oczywiste – położenie przy ważnych drogach i większe dochody.

Co może dziwić, to większe wydatki na inwestycje w Puszczykowie i Czempiniu, zwłaszcza w Puszczykowie, gdzie nie ma hal i wielkich firm.

W rankingu pod uwagę brana jest całość wydatków majątkowych poniesionych w ostatnich trzech latach (2015-2017)

“W ten sposób chcemy uniknąć dużych, chwilowych wahań wskaźnika będącego podstawą rankingu. Wydatki inwestycyjne, zwłaszcza z mniejszych jednostkach, cechują się znaczną cyklicznością. W poszczególnych latach mogą być bardzo wysokie, co wiąże się z realizacją ważnej inwestycji, by potem spaść do znacznie niższego poziomu. Poza wydatkami zapisanymi w budżecie staramy się uwzględniać także wydatki ponoszone ze środków własnych przez spółki komunalne” – wyjaśnia prof. Paweł Swianiewicz, ekonomista, kierownik Katedry Rozwoju i Polityki Lokalnej na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, współautor rankingu.

 

Szczegółowy ranking dostępny jest na stronie internetowej magazynu “Wspólnota”

Gdyby ten ranking zestawić z rankingiem udziału dochodów własnych w budżecie to można by się pokusić o wniosek, że skoro z dochodami jest dobrze, a inwestujemy mniej, to mamy wyższe niż inni wydatki bieżące…

 

30 komentarzy do “Ranking wydatków inwestycyjnych samorządów

 • 10/10/2018 o 13:09
  Permalink

  Podsumowując niema czym się chwalić. Pokazywanie niskiego zadłużenia Gminy nie działa na Pana korzyść, przy obecnej sytuacji w tym problemach komunikacyjnych oznacza jednie że nie miał Pan pomysłu na inwestycje które będą rozwijać tą Gminę i powodować że stanie się przyjazna dla mieszkańców. Smutne jest również że pomysłów niema Pan Jan i mocno zachowawczy program też dochodów i rozwiązania problemów gminy nie rokuje.

  Odpowiedz
  • 10/10/2018 o 13:22
   Permalink

   centrum@- a kto ma pomysły ? Borkiewicz , Mieloch ? Najlepiej gdyby Jarek przysłał komisarza. Już Mosina miała takowego i niektórzy chwalili sobie jego kompetencje !

   Odpowiedz
   • 10/10/2018 o 13:37
    Permalink

    Prezesie Jarosław był apel. No jednak zapis w Studium o tzw.dopuszczalności żwirowania na terenach rolnych to jest jakiś pomysł. Człowiek z Krosna ostatnio trochę nerwowy. Pewnie obawia się o ten zapis.

    Odpowiedz
    • 10/10/2018 o 14:17
     Permalink

     Ma najlepie da inspekcja,prokuratura i CBA to wszystko przekontrolują. Chyba potem będę spokuj

     Odpowiedz
  • 10/10/2018 o 15:34
   Permalink

   Pisanie, że jeden czy drugi nie ma pomysłu jest możliwe pod warunkiem, że łaskawie przedstawisz swój pomysł lub pomysły. Nie, bo nie, nie jest żadnym argumentem chyba, że tylko chcesz zaistnieć w mediach. Co znaczy stwierdzenie:
   “Pokazywanie niskiego zadłużenia Gminy nie działa na Pana korzyść”. Gdybym zadłużenie było wysokie, wówczas pierwszy byś napisał, że też działa na moją niekorzyść. Kiedy więc jest korzystnie?
   @Cenrum
   Smutne jest to, że kontestujesz to, co piszę ja lub co pisze pan Jan Marciniak, a na dobrą sprawę nie przedstawiłeś żadnego kontrargumentu.

   Odpowiedz
   • 11/10/2018 o 11:49
    Permalink

    Szanowny Panie Burmistrzu 🙂 Nie ja kandydowałem na stanowisko Burmistrza i nie ja odbierałem pensję z podatków mieszkańców. Co z tym związane jako Pana pracodawca mam prawo oceniać i oczekiwać od Pana pomysłów oraz rozwiązywania problemów tej Gminy. Jak widać co dzień o 16:00 nie rozwiązał Pan ich i nawet nie miał pomysłu jak to zrobić.

    Odpowiedz
    • 02/12/2018 o 22:23
     Permalink

     “Z przepisu art. 8 ust. 1 u.p.s. wynika, że pracodawcą wójta (w dalszej części też odpowiednio: burmistrza i prezydenta miasta) jest urząd gminy. Czynności z zakresu prawa pracy wobec wójta, związane z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy, są wykonywane przez przewodniczącego rady gminy. Natomiast pozostałe czynności wykonuje wyznaczona przez wójta osoba zastępująca lub sekretarz gminy. Z zakresu czynności, które te podmioty mogą podjąć wobec wójta, wprost wyłączono możliwość ustalania jego wynagrodzenia. Zadanie to zostało zarezerwowane do wyłącznej właściwości rady gminy. Wynika to nie tylko z przytoczonego wyżej przepisu, ale także m.in. z art. 18 ust. 2 u.s.g.”
     Będziesz pracodawcą gdy założysz firmę i zatrudnisz choć jednego pracownika jak ja i wielu innych w tej gminie. Mając firmę bez pracownika nie jesteś pracodawcą, ale samozatrudnionym – tak dla przypomnienia.
     Możliwe, że korzystasz ze świadczenia 500+, które także pochodzi z podatków (między innymi) mieszkańców tej gminy. Z podatków utrzymuje się policję, wojsko, służy specjalne, rząd tego kraju, prezydenta i wielu, wielu innych. Może tego nie wiesz, ale nawet prezesa spółki nie poucza się, jak ma zarządzać. Zdecydowanie nie robi tego właściciel. Może on jednie wyznaczać cele strategiczne dla zarządu, ale nie sposoby ich realizacji. Poczytaj sobie KSH. Rola prezydenta, wójta czy burmistrza jest podobna mimo, że dotyczy samorządu. W głowie się tobie przewróciło “Centrum” od nadmiaru wolności, z którą nie możesz sobie poradzić.

     Odpowiedz
     • 03/12/2018 o 10:35
      Permalink

      Jacku S. nie polemizuję z większością twoich stwierdzeń, ale przenosząc to na grunt mosiński, to chyba przyznasz,że lepiej byłoby gdyby właściciel (gmina) miała swoich przedstawicieli w organach spółek niż spółka poprzez swoje wtyczki miała zarządzać gminą.
      Powtórzę zatem pytanie bez odpowiedzi zadane podczas rządów Burmistrza Rysia, kto jest waszym przedstawicielem w spółkach w których gmina ma 100% udziałów?Władza się zmieniła i kogo tam macie obecnie?Czy nie jest tak,że skład RN ustala Prezes?

     • 03/12/2018 o 14:06
      Permalink

      O takie szczegóły należy zwrócić się do burmistrza.
      Od siebie dodam, że jedynym właścicielem spółek gminnych jest gmina, a burmistrz jest reprezentantem właściciela.
      Co się zaś tyczy rady nadzorczej i tego, czy jej członkowie reprezentują samorząd w skrócie znajdziesz tutaj:

      “Art. 10a ust. 4 u.g.k. stanowi, że członkowie rady nadzorczej, reprezentujący w spółce jednostkę samorządu terytorialnego, są powoływani spośród osób, które złożyły egzamin w trybie przewidzianym w przepisach o komercjalizacji i prywatyzacji. Ten przepis jest sformułowany bardzo nieprecyzyjnie. Ma on zastosowanie do wszystkich spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego, nawet jeśli jest to udział mniejszościowy.

      Po pierwsze należy zauważyć, że co do zasady członków rady nadzorczej powołuje zgromadzenie wspólników (art. 215 § 1 k.s.h.) lub walne zgromadzenie akcjonariuszy (art. 385 § 1 k.s.h.), czyli wewnętrzny organ spółki. Członek rady nadzorczej nikogo w niej nie reprezentuje, lecz wykonuje kompetencje kontrolne i nadzorcze wobec zarządu spółki, działa w interesie wszystkich wspólników/akcjonariuszy. “

     • 03/12/2018 o 15:46
      Permalink

      To teoria, a praktyka jest taka, że jak kiedyś wklepałem w wyszukiwarkę członka RN, to wyskoczyły mi jego związki ze spółdzielnią Universum i zapachniało mi pogrzebem systemu odbioru odpadów. Nie żyję od wczoraj i nie wierzę w przypadkową zbieżnośc nazwisk Przewodniczącej RN z wójtem gminy Dopiewo. Domniemuję że wybrał ją raczej Prezes niż Burmistrz, a później wkręcił na posadę w gminie, by mieć gminę pod kontrolą.Wszyscy prawnicy w Polsce nie nazywają się Napierała i wybór jest spory.Teoretycznie to rady gmin też mają funkcje kontrolne, ale kiedy szabelki są w ręku wójta czy burmistrza, to te funkcje zostają wyłączone. Gdyby wójt robił wszystko niezgodnie z prawem, to w takich przypadkach każda skarga na jego działalność będzie niezasadna, bo radni będą głosować na rympał.

     • 03/12/2018 o 16:24
      Permalink

      Uprawnienie wójta czy burmistrza do powoływania członków rady nadzorczej (wszystkich w przypadku gminy mosina) wynika z konkretnych przepisów. Może rady miejskie czy gminne otrzymają kiedyś szersze kompetencje do ingerowania w dotychczasowe wyłączne uprawnienia organu wykonawczego. Na razie tak jednak nie jest i dobrze.
      Tak na marginesie zapytam, jak członek rady nadzorczej dowolnej spółki gminnej miałby kontrolować gminę?
      To absurd karpiu. Niezależnie od nazwisk członków RN takie stwierdzenia są absurdalne.

     • 03/12/2018 o 18:15
      Permalink

      Radca prawny gminy ma wgląd we wszystkie sprawy w UM i tym samym Prezes ma pełny przegląd sytuacji. Nie postawiłbym złotówki na to, że Burmistrzowie mają pełną wiedzę o tym co się dzieje w spółkach.
      Już kiedyś stwierdziłem, że to nie Mosina ma spółki, ale spółki mają Mosinę i nie zaszło nic co by mogło wpłynąć na zmianę mojej opinii.

     • 03/12/2018 o 18:19
      Permalink

      Karpiu, masz prawo błądzić…

     • 03/12/2018 o 19:58
      Permalink

      Niemniej dziękuję za przyznanie praw do błądzenia.
      Jako podatnik zapłacisz nie za moje błędy, lecz za błędy swoich władz popełnione w nadzorze nad spółkami.
      Już płacisz.

     • 03/12/2018 o 19:23
      Permalink

      @ Jacek S. 03/12/2018 O GODZ. 14:06 – ostatni akapit:
      Rozmawiajmy w oparciu o konkrety. W przypadku gminnych spółek ogromne uprawnienia posiada burmistrz, który jednoosobowo pełni rolę Zgromadzenia Wspólników. W mojej ocenie burmistrz w naszej gminie w niewystarczającym stopniu korzysta ze swoich uprawnień.
      Poniżej cytat z Aktu Założycielskiego „Zakładu Usług Komunalnych” Sp. z o.o. w Mosinie z 2011 r.

      § 13 [Władze Spółki]

      Władzami Spółki są:
      1) Zgromadzenie Wspólników,
      2) Rada Nadzorcza,
      3) Zarząd.

      § 14 [Zgromadzenie Wspólników]

      1. Funkcję Zgromadzenia Wspólników pełni Burmistrz Gminy Mosina.
      2. Zgromadzenia Wspólników odbywają się w siedzibie Spółki lub w siedzibie Wspólnika.
      3. Na każdy udział przypada 1 (słownie: jeden) głos.
      4. Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, chyba że ustawa z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych lub niniejszy akt założycielski stanowi inaczej.
      5. Uchwały Zgromadzenia Wspólników można powziąć pomimo braku formalnego zwołania Zgromadzenia Wspólników jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.

      § 15 [Kompetencje Zgromadzenia Wspólników]

      1. Do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników, oprócz innych spraw wskazanych w ustawie z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych lub w niniejszym akcie założycielskim, należy:

      1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielanie absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania przez nich obowiązków,
      2) podjęcie uchwały o podziale zysku lub sposobie pokrycia strat,
      3) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,
      4) decydowanie o przystąpieniu do innej Spółki, organizacji gospodarczej lub organizacji społecznej oraz wystąpieniu z niej,
      5) tworzenie, przekształcanie i likwidacja spółek kapitałowych z udziałem Spółki,
      6) zatwierdzenie regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki oraz regulaminu Rady Nadzorczej,
      7) emisja obligacji,
      8) podejmowanie decyzji co do dalszego istnienia Spółki w przypadku, gdy strata przekroczy sumę kapitału zapasowego i kapitału rezerwowego oraz połowy kapitału zakładowego,
      9) określenie zasad i wysokości wynagrodzenia członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej,
      10) podejmowanie decyzji o tworzeniu funduszy celowych,
      11) podejmowanie uchwał o zbyciu lub nabyciu bądź obciążeniu nieruchomości,
      12) podejmowanie uchwał o zbyciu lub wydzierżawieniu przedsiębiorstwa lub ustanowieniu na nim ograniczonych praw rzeczowych,
      13) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
      14) zmiana aktu założycielskiego Spółki,
      15) połączenie lub rozwiązanie Spółki,
      16) zatwierdzanie rocznych i wieloletnich planów działalności Spółki,
      17) wyrażanie zgody na przystąpienie do Spółki osób trzecich,
      18) wyrażanie zgody na sprzedaż środków trwałych, których wartość przekracza 20.000,00 zł. (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych),
      19) wyrażanie zgody na dokonanie transakcji przez Spółkę ze Wspólnikiem lub innymi podmiotami (w tym osobami fizycznymi), powiązanymi, zależnymi lub kontrolowanymi przez Wspólnika,
      20) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań lub dokonywanie rozporządzeń, które przekraczają kwotę 500.000,00 zł.(słownie: pięćset tysięcy złotych).

      § 16 [Rada Nadzorcza]

      1. Rada Nadzorcza składa się z 3 (słownie: trzech) do 5 (słownie: pięciu) członków, w tym Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i pozostałych członków.
      2. Członków Rady Nadzorczej powołuje Zgromadzenie Wspólników, określając równocześnie funkcję poszczególnych członków.
      3. Kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa 3 (słownie: trzy) lata.
      4. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący.
      5. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów członków Rady prawidłowo zawiadomionych o terminie i miejscu posiedzenia, w obecności co najmniej połowy członków Rady, w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego.
      6. Regulamin Rady Nadzorczej, określający szczegółowy tryb jej działania, określa uchwała Zgromadzenia Wspólników.

      § 20 [Kompetencje Zarządu]

      Do zakresu działania Zarządu należą wszelkie sprawy niezastrzeżone dla Zgromadzenia Wspólników i Rady Nadzorczej.

     • 03/12/2018 o 20:17
      Permalink

      Przytoczyła Pani fragment treści aktu założycielskiego konkretnej spółki będącej własnością konkretnej gminy.

      Wszystko się zgadza i wszystko co najważniejsze zostało tutaj zawarte. Moim zdaniem bardzo ważny jest zapis zawarty w § 20. Mówi on o tym, że co prawda wójt wiele może w stosunku do zarządu spółki (patrz § 14 oraz § 15 wzmiankowanego aktu), ale czynności zarządcze w spółce wykonuje Zarząd, a nie wójt czy burmistrz.

      Skoro napisała Pani, że:
      “W mojej ocenie burmistrz w naszej gminie w niewystarczającym stopniu korzysta ze swoich uprawnień.”
      to należało poprzeć tę wypowiedź konkretnymi przykładami. Zapisy aktu założycielskiego przytoczone spółki dla znających te zagadnienia nie mają tutaj istotnego znaczenia, gdyż nie mogą wykraczać poza obszary obowiązującego prawa.

      Proszę napisać, jak burmistrz naszej gminy powinien wykorzystać swoje uprawnienia wobec podległej mu spółki lub spółek. Taka informacja byłaby tutaj bardzo na miejscu.

     • 03/12/2018 o 20:59
      Permalink

      Kiedy Mosina występowała z Selektu, ani gmina, ani Rada nie wiedzieli o konieczności tworzenia nowej spółki.
      Prezes postawił wszystkich pod ścianą,a ty pytasz o przykłady…
      Przyda się też informacja o którą bezskutecznie proszę.
      Kogo macie w RN tych spółek? Może macie takiego przedstawiciela jakiego miała była wójt Dopiewa, która wysłała jako swego przedstawiciela do ZUK Dopiewo prawnika, który pracował naprawdę dla Strażyńskiego i Napierały i dlatego jest byłą wójt. Ten prawnik pracując w UG Dopiewo wykonywał dla Prezesa waszego ZUK fuchy typu eksmisja na bruk pewnej kobiety(sprawę opisywał wówczas radny Kasprowicz). Swoją drogą to jakieś dzikie zwyczaje by spółka komunalna zajmowała się eksmisjami.Ludzie to nie odpady.

     • 04/12/2018 o 15:03
      Permalink

      karpiu
      Zaproponuj jakieś rozwiązanie, a nie krytykuj. Tak jest najłatwiej, ale trudniej coś konkretnego zaproponować.jest wiele możliwości pokrywania strat spółek działających w oparciu o KSH.

      “Do pokrycia straty bilansowej służą niepodzielone zyski z lat ubiegłych, oczekiwane zyski z lat następnych, kapitał zapasowy lub rezerwowy, kapitał zakładowy (z zachowaniem – przy jego obniżaniu – minimalnego poziomu wymaganego kapitału, tj. 5 tys. zł w spółce z o.o. oraz 100 tys. zł w spółce akcyjnej), a także dopłaty wspólników (akcjonariuszy). Poniesiona strata może być pokryta równocześnie z kilku ww. źródeł.
      Spółki kapitałowe mogą wykorzystywać niepodzielone zyski z lat ubiegłych w celu pokrycia straty bilansowej. Źródło pokrycia poniesionej straty mogą też stanowić oczekiwane zyski z lat następnych (przyszłe zyski). Kwota straty pozostaje na koncie „Rozliczenie wyniku finansowego” do momentu wygenerowania przez spółkę zysku, będącego podstawą – w dacie powzięcia stosownej uchwały – do pokrycia straty z lat poprzednich.
      Przepisy podatkowe dopuszczają również możliwość pokrywania straty z zysków przyszłych. Zgodnie bowiem z art. 7 ust. 5 ustawy o CIT, o wysokość straty ze źródła przychodów, poniesionej w roku podatkowym, można obniżyć dochód uzyskany z tego źródła w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych, z tym że wysokość obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50 proc. kwoty tej straty…”

     • 04/12/2018 o 15:46
      Permalink

      Wiadomo,że radni postawieni znowu pod ścianą pokryją wszelkie straty.Skrajną naiwnością było oczekiwanie zysku w roku 2018. To mogło być oparte tylko na założeniu, że Niemiec Ripok obniży ceny na bramie, a to czysta fantazja.Nie po to jest monopolistą, by obniżać ceny.Tyle wie przeciętny zbieracz odpadów jak ja, a władze spółki i gminy spodziewają się zysku?Bez jaj.
      Cały nadzór nad spółkami to fikcja, a Rada nadzorcza zatwierdza fantazje prezesa.
      Właściciel nie powinien zatwierdzać fikcyjnych planów. Cały system jest skonstruowany tak, że ceny mogą tylko rosnąć.Ceny na bramie mogą zostać obniżone tylko dzięki wyrokowi sądu i mam nadzieję, że tak się stanie .

     • 03/12/2018 o 21:35
      Permalink

      @ Jacek S
      Podam jeden przykład. Do końca kadencji czekałam na sprawozdanie finansowe, rachunek zysków i strat gminnych spółek za 2017 r. Nie doczekałam się. Na jednej z ostatnich sesji okazało się, że burmistrz ich nie przekazał, bo sam ich nie ma, a przecież powinien mieć – patrz: § 15 ust. 1 pkt 1

     • 03/12/2018 o 21:54
      Permalink

      Gdyby kadencja trwała 4 lata, to Burmistrz czekałby 4 lata. Teraz będzie musiał czekać 5.

     • 03/12/2018 o 23:08
      Permalink

      Nie tylko burmistrz, ale każdy człowiek ma dostęp do tych danych poprzez stronę ministerstwa sprawiedliwości. Nie są to dokumenty niejawne…

      Link do strony:
      https://ekrs.ms.gov.pl/
      Wybór odpowiedniej zakładki, w tym wypadku będzie to Przeglądarka dokumentów finansowych, podajemy nr krs firmy i każemy wyszukać.

      Nie ma potrzeby występować o te dokumenty, gdyż są one dostępne dla każdego na stronie jak wyżej… To, że burmistrz nie dysponował takimi dokumentami nie oznacza, że ich zawartości nie znał. Jako jedyny wspólnik z oczywistych powodów musiał je znać i nie musiał czekać na nie 4 lat, gdyż miał je dostępne w każdej chwili, podobnie jak ja (to informacja dla użytkownika karp).

     • 04/12/2018 o 09:27
      Permalink

      Dane historyczne, choć ciekawe.Burmistrz Jerzy Ryś podpisał się pod tak oczywistą bzdurą, że strata PUK z roku 2017 zostanie pokryta z zysków w latach następnych. Wziąć taką deklarację Prezesa na poważnie…
      Humor i satyra na leniwych chłopów. Ile tego zysku było w roku 2018?

     • 04/12/2018 o 09:48
      Permalink

      Żaden karp by w tę bajkę nie uwierzył, nawet gdyby był
      małą mosińską dziewczynką. Czy strata z roku 2018 również zostanie pokryta z zysków z lat następnych?

 • 09/10/2018 o 18:30
  Permalink

  Widzę, że temat nie odpowiada uczestnikom forum. Zatem pozwalam sobie na wzbogacenie poprzedniego wystąpienia o garść dodatkowych informacji, które być może zainicjują kogoś do podjęcia dyskusji w temacie zaprezentowanym przez panią Małgorzatę Kaptur.

  Dla uzupełnienia obrazu kondycji naszej gminy na tle 17 gmin powiatu poznańskiego można jeszcze dodać kilka uzupełniających danych, dostępnych między innymi w publikacjach „Wspólnoty” link: http://www.wspolnota.org.pl/rankingi/

  Zacznijmy od dochodów gminy w przeliczeniu na 1 mieszkańca za 2017 rok. Najniższe dochody wykazała gmina Luboń – 2719,64 zł, a najwyższe Suchy Las – 7059,45 zł. Mosina z dochodem per capita 2970,63 zajęła w rankingu 4 pozycję po wymienionym wcześniej Luboniu, gminie Kostrzyn – 2736 zł oraz w gminie Murowanej Goślinie – 2906,33 zł. Omawiany w artykule gmina Czempiń wykazała się dochodem per capita w wysokości – 2540,32 zł.

  Kolejnym wskaźnikiem, który warto przytoczyć może być wydatkowanie środków zagranicznych przez samorządy w latach 2014 – 2017 per capita. Najniższe, bo zerowe środki UE wykazała gmina Komorniki – 0,0 zł, najwyższe środki zagraniczne pozyskała i wydatkowała gmina Suchy Las – 501,02 zł. Gmina Mosina z kwotą przeliczoną na 1 mieszkańca w wysokości 230,11 zajęła wysokie, 13 miejsce. Wyprzedziły nas obok Suchego Lasu gminy takie jak Swarzędz – 275,64 zł, Kostrzyn – 353,68 zł i Kleszczewo – 355,95 zł. Prawdziwym rekordzista, co prawda spoza stawki powiatowej okazał się Czempiń, który pozyskał i wydatkował 601,51 zł UE w latach 2014 – 2017.

  Niewątpliwie ważnym parametrem, pokazującym stan finansowy jest wskaźnik zdolności kredytowej gminy. Wskaźnik zdolności kredytowej traktowany jest jako % dochodów 2017 jakiego nie mogą przekroczyć planowane spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami (średni udział nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem 2014–2016).
  Trzeba przyznać, że gminy powiatu poznańskiego posiadają te wskaźniki na relatywnie wysokim poziomie, co świadczy o ich dobrej zdolności kredytowej. Wśród 17 gmin poznańskich najniższy wskaźnik posiada Rokietnica – 9,651, najwyższy Tarnowo Podgórne – 28,587. Mosina z wartością wskaźnika zdolności kredytowej 14,588 zajmuje w tej stawce 5 miejsce. Niższe wskaźniki od gminy Mosina, pokazujące gorsza zdolność kredytową ma obok Rokietnicy Luboń – 10,406, Kostrzyn – 12,028 i Murowana Goślina – 12,335. Pokazywany w zestawieniach na ww. stronie Czempiń posiada wskaźnik zdolności kredytowej równy 12,598.

  Warto uwzględnić zaprezentowane dane w próbie analizy naszej gminnej gospodarki oraz jej stanu finansowego. Z pewnością wiele zmieniło się na przestrzeni ostatnich 4 lat, mówi o tym chociażby wysokość gminnego budżetu. Budżet ten ewoluował od kwot poniżej 90 mln złotych w grudniu 2014 i styczniu 2015 roku, poprzez kwotę ponad 118 mln złotych w końcu grudnia 2015 roku, aż do kwot obecnych, zbliżonych do 150 mln zł. Niespełna połowa różnicy wysokości budżetu gminy, miedzy 2018 rokiem a początkiem roku 2015 jest efektem programu 500+. To także wzrost dochodów własnych oraz bardzo wysoki udział środków zewnętrznych w budżecie w porównaniu z poprzednią kadencją.

  Odpowiedz
  • 09/10/2018 o 18:51
   Permalink

   Wiedziałem, że jesteśmy biedni, ale nie że aż tak.Dlatego pytałem kiedyś czy nie
   macie jeszcze tych tanich łąk nad Wartą. 🙂

   Odpowiedz
  • 10/10/2018 o 16:21
   Permalink

   Pisanie o wskaźnikach nic ludziom nie daje.Krótko i zwięźle: dochód w tym ile 500+, ile długów, ile w danym roku spłacono z rozbiciem na ratę spłaty i odsetki a nie bajdurzenie o wskaźnikach których wielu burmistrzów nie rozumie.

   Odpowiedz
   • 10/10/2018 o 17:13
    Permalink

    Zakładam, że każdy, kto przystępuje do tej dyskusji wie, na jaki temat toczy się rozmowa oraz posiada zdolności poznawcze pozwalające mu rozumieć przebieg tej dyskusji. Czytałem na tej stronie tekst w którym internauta wypowiadał się na temat zaangażowania specjalistów do oceny stanu gminy, a przecież wskaźniki są dla tych specjalistów i przez nich opracowywane. Reasumując twoją wypowiedź @Samorządowiec można by powiedzieć, że wypowiedzi takich specjalistów to bajdurzenie. Skoro tak, należy zdać się na oceny specjalistów czy ekspertów rodzimych.

    Zapraszam do materiału na tej stronie. Tam jest to o co pytasz. Jak chcesz więcej, należy zapoznać się z treścią budżetu, a właściwie odpowiednich jego załączników. Te także sa dostępne na BIP oraz ESesji.
    http://serwer35630.lh.pl/czasmosiny2.pl/zadluzenie-wzroslo-czy-zmalalo/

    Odpowiedz
 • 07/10/2018 o 15:10
  Permalink

  Czy dziwi mnie pokazany powyżej ranking wydatków na inwestycje, wśród gmin powiatu poznańskiego? Oczywiście nie. Tak, jak zostało to przedstawione w podsumowaniu artykułu zamieszczonego powyżej, gmina Mosina poprzez swoje położenie, także kształt granic, odległości pomiędzy poszczególnymi miejscowościami oraz miastem Mosina, ilością oraz rodzajem dróg itd., musi liczyć się ze stosunkowo wysokimi wydatkami bieżącymi. Także dochody własne dla tej grupy gmin dobrze odzwierciedlają przełożenie się tych dochodów na środki inwestycyjne per capita. Nie dziwi pewne odstępstwo dla Puszczykowa oraz Lubonia, gdyż charakter tych dwóch gmin zdecydowania odbiega od pozostałych – to gminy zwarte o przeważającej strukturze miejskiej, dużej gęstości zaludnienia i warunkami do instalowania się wielu małych i średnich przedsiębiorstw.

  W analizie dotyczącej wydatków inwestycyjnych per capita nie wzięto pod uwagę zadłużenia gmin tej grupy, które może być generowane w związku z wywoływanymi, koniecznymi inwestycjami. Przełomowym okresem w wydatkowaniu środków na inwestycje są: rok 2017 i rok obecny. Zatem warto posłużyć się danymi dotyczącymi zadłużenia gmin powiatu poznańskiego per capita po 3 kwartale 2017 roku. Dane te można pozyskać z zestawień zadłużenia za ten okres dla wszystkich gmin w Polsce w przedstawionym okresie.

  Link do tych danych:
  http://samorzad.pap.pl/depesze/redakcyjne.praca.akty/179872/Zadluzenie-na-mieszkanca-wg-danych-ze-sprawozdan-z-wykonania-budzetow-JST-po-3-kw–2017-r-
  Największe zadłużenie miała gmina Suchy Las (2.953zł), najniższe Rokietnica (0zł). Mosina wypadła bardzo dobrze, bo z zadłużeniem 698 zł na mieszkańca znalazła się na 7 miejscu wśród gmin powiatu poznańskiego. Puszczykowo z zadłużeniem 1.246 zł znalazło się na miejscu 12. Co ciekawe z wyjątkiem Pobiedzisk, wszystkie pozostałe gminy posiadające wyższe zadłużenie niż gmina Mosina, mają jednocześnie wyższe od gminy Mosina dochody własne…

  Włączona do rankingu inwestycyjnego gmina Czempiń, posiadała zadłużenie w tym samym okresie w wysokości 920 zł na jednego mieszkańca, czyli wyższe o prawi 32 % aniżeli gmina Mosina. Różnica w inwestycjach pokazana w rankingu za lata 2015 do 2017 między gminą Czempiń i gminą Mosina to około 27 % na korzyść gminy Czempiń. Można by wyciągnąć stąd ostrożny wniosek, że wyższe zadłużenie gminy Czempiń związane jest z wyższymi środkami przeznaczonymi na inwestycje w tej gminie. Wniosek choć ostrożny, to nie pozbawiony podstaw mimo, że na wskaźniki świadczące o kondycji gminy składa się wiele czynników, które łącznie odzwierciedlają stan finansowy i gospodarczy gminy.

  Odpowiedz
  • 03/12/2018 o 18:24
   Permalink

   I wszystko na ten temat.
   Ciekawa i potrzebna analiza, choć nie wywołała zbytniego zainteresowania. Za dużo danych, czy dane nie pasujące do wersji oficjalnej..?

   Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.