Radni

W Radzie Miejskiej zasiada czterech radnych  Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Ziemi Mosińskiej. Członek naszego Stowarzyszenia – Jacek Szeszuła został radnym Rady Powiatu Poznańskiego.

Małgorzata Kaptur – Przewodnicząca Rady Miejskiej, członek Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Edukacji, Kultury i Sportu.

Łukasz Kasprowicz – wiceprzewodniczący  Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, członek Komisji Ochrony Środowiska.

Małgorzata Rajkowska – wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej, członek Komisji Budżetu i Finansów

Marian Jabłoński – wiceprzewodniczący Komisji Budżetu i Finansów, członek Komisji Edukacji, Kultury i Sportu

 

0 Comments

No Comment.