Radni zawiesili wysoko poprzeczkę mieszkańcom

Na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Mosinie radni uchwalili szereg zmian w Statucie Gminy Mosina.
Kilka spraw podzieliło radnych. Jedną z nich było przyznanie mieszkańcom prawa do inicjatywy uchwałodawczej.
W czasie grudniowego głosowania wniosek Komisji Statutowej, by 100 mieszkańców mogło zwrócić się do Rady Miejskiej z projektem uchwały został odrzucony przez większość radnych.
8 lutego radni inicjatywę uchwałodawczą mieszkańcom przyznali, ale poprzeczkę zawiesili bardzo wysoko. Trzeba będzie zebrać nie 100 lecz 1000 podpisów.

Jak to się ma do innych miast/gmin w Polsce?


Trzeba mieć jednak świadomość, że mimo wyśrubowanych wymagań w stosunku do mieszkańców jest to krok do przodu, bo Gmina Mosina dołączyła do grupy zaledwie ok. 30% samorządów, które dopuszczają możliwość udziału mieszkańców w tworzeniu prawa lokalnego.

Szklanka jest w połowie pełna, czy w połowie pusta?
Choć nie była to jedyna zmiana głosowana przez rajców, zaważyła nad głosowaniem nad całą uchwałą.

Jeszcze nigdy głosy Rady nie były tak bardzo podzielone.

Poniżej wynik głosowania:
www.mosina.esesja.pl

 

1 Comments
Jestem ze wsi 16/02/2017
| |

Porównałem projekt zmiany statutu przygotowany przez Komisje Statutową i uchwalone na sesji w dniu 8 lutego 2017 r. zmiany do tego statutu.O ile projekt uchwały zmieniającej statut został przygotowany w zgodzie z zasadami techniki prawodawczej, to uchwalone zmiany do statutu – odbiegające od projektu – są oględnie mówiąc nieprofesjonalne. Szczytem legislacyjnego partactwa jest treść pkt.12 gdzie pomijając jego redakcję zmienia się numerację …… działów, mimo iż statut składa się z rozdziałów !!!
Rozumiem więc dlaczego niektórzy członkowie Komisji Statutowej nie brali udziału w głosowaniu,a niektórzy byli przeciw.Nie wiem natomiast czym się kierowali pozostali radni, że głosowali za zmianami o takiej treści ?