Radni pytają i składają wnioski

Radni oprócz pytań zadawanych w czasie sesji  składają w okresie międzysesyjnym zapytania, wnioski i interpelacje w formie pisemnej.
Mosińscy radni są w tej dziedzinie bardzo aktywni. W tej kadencji złożyli łącznie 813 pism
Na ilość wniosków wpływa w istotny sposób fakt, że 1/3 radnych pełni także funkcję sołtysa lub przewodniczącego osiedla i tą drogą składa także wnioski sołeckie.
W gminach sąsiednich interpelacji jest zdecydowanie mniej.

Ilość mieszkańców
w tys. osób
Ilość radnych Ilość interpelacji Śr. na 1 radnego

Czerwonak

27,3 21 5 0,2
Mosina 31 21 813

38,7

Kórnik

25,6 21 75 3,4

Pobiedziska

19,3 15

141

 9,4
Suchy Las

18,7

15

105

 7
Swarzędz 48,8 21 55  2,6

Mosina jest jedną z 6 gmin powiatu poznańskiego, w których interpelacje radnych są dostępne w BIP. Ze średnią 38,7 pism na radnego nasza gmina się zdecydowanie wyróżnia. Fakt publikowania interpelacji w Internecie ma pewne znaczenie dla radnego. Mobilizuje go do aktywności, ale w 5 pozostałych gminach takiego efektu jak u nas nie ma, czyli nie to jest to czynnik najważniejszy .

Czy to oznacza, że mosińscy radni w porównaniu do swoich kolegów z innych gmin są wyjątkowo pracowici, pomysłowi i dociekliwi?  Myślę, że taki wniosek można wyciągnąć.
Czy duża ilość zapytań i wniosków jest zjawiskiem jednoznacznie pozytywnym?
Jak każde zjawisko, moim zdaniem, ma również minusy. Ja widzę dwa:

  • W ogromie zapytań i wniosków znaczenie pojedynczego pisma obniża się.
  • Odpowiedzi na liczne wnioski i zapytania radnych absorbują urzędników, gdyż  mają one sformalizowany charakter i wymagają  pisemnej formy, podpisu burmistrza i ujęcia w rejestrze prowadzonym przez Biuro Rady.

Należałoby zastanowić się, czy zgłaszanie drobnych spraw typu przepalona żarówka, czy prośba o zainstalowanie dodatkowego kosza nie powinny być załatwiane w innym trybie.

 

0 Comments

No Comment.