Radni i ich mandaty

Mijają 3 lata od ostatnich wyborów samorządowych. Z powodu naruszenia zakazu prowadzenia działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia gminy jeden radny już stracił mandat, a trzech kolejnych radnych może go utracić .

.

29 października ubiegłego roku Rada Miejska nie podjęła uchwał o wygaśnięciu mandatu radnego Arkadiusza Cebulskiego i Czesława Tomczaka na wniosek Komisji Rewizyjnej, która przeprowadziła kontrolę umów zawartych przez Gminę Mosina i jej jednostki organizacyjne w kadencji 2018-2023 w zakresie przestrzegania zakazu wynikającego z art. 24 f ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym. Kontrola została zlecona uchwała z 27 lutego 2020 r.
Komisja przedstawiła swoje ustalenia w protokole pokontrolnym.

Na sesji w dniu 6 października 2021 r. Rada obradowała w składzie 19 radnych.

1 Mandat Czesława Tomczaka wygasł z dniem 27 września (radny nie zaskarżył uchwały z dnia 14 września 2021 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu podjętej po wezwaniu Wojewody).
Mandat ten został już obsadzony. Postanowieniem Komisarza Wyborczego w Poznaniu z dnia 11 października 2021 mandat ten obejmuje Izabela Demska – kandydatka z listy nr 16 – KWW WSPÓLNIE DLA GMINY, która w wyborach przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r. uzyskała kolejno największą liczbę głosów, a nie utraciła prawa wybieralności oraz nie zrzekła się pierwszeństwa do objęcia mandatu.

2 Mandat Waldemara Waligórskiego wygasł z dniem 14 września. Tego dnia wyrok z 15 lipca 2021 r. stał się prawomocny. Wojewódzki Sąd Administracyjny poinformował o tym w piśmie, które dotarło do Rady Miejskiej 4 października 2021 r. Sąd zwrócił także akta sprawy.
Stało się tak, ponieważ 13 września minął termin złożenia skargi kasacyjnej,

12 października WSA jednak przywrócił Waldemarowi Waligórskiemu termin do wniesienia skargi kasacyjnej. Pismo w tej sprawie dotarło do Rady Miejskiej w Mosinie 18.10.2021 r. Z uzasadnienia dowiadujemy się, że prawnik będący pełnomocnikiem radnego z uwagi na nagłe i niespodziewane pogorszenie się stanu zdrowia był niezdolny do pracy w dniach od 13 września (do tego dnia należało skargę złożyć) do 18 września.
WSA nie zwrócił się na razie o ponowne przesłanie akt sprawy. WSA nie pisze wprost, że wyrok nie jest już prawomocny.

3 Waldemar Wiązek, a raczej jego pełnomocnik 23 września 2021 r. odebrał wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z 22 lipca 2021 r. z uzasadnieniem – oddalenie skargi na uchwałę Rady Miejskiej z 25 lutego 2021 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu.
Zapowiada złożenie skargi kasacyjnej. Ma jeszcze na to czas do 23 października.

4 Arkadiusz Cebulski złożył skargę na uchwałę Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 września 2021 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu, która została podjęta na wezwanie Wojewody. Skarga ta wpłynęła do Rady Miejskiej 4 października 2021 r.

Jako przewodnicząca Rady ubolewam, że Rada Miejska w Mosinie blisko dwa lata boryka się z tym problemem. Zanim Naczelny Sąd Administracyjny rozpatrzy wszystkie skargi kasacyjne minie zapewne kolejny rok.

12 Comments
karp 25/10/2021
| |

Moim zdaniem wasz burmistrz potrzebuje w swoim obozie osoby umiejącej liczyć, jak kania dżdżu.
To czy ktokolwiek zacznie liczyć zależy jednak od sygnału burmistrza. Po jego reakcji na oświadczenie Jana Gurguna odniosłem wrażenie, że nie wie czy więcej ropy przelewa się w ZUK czy w Kuwejcie i bardzo nie chce wiedzieć. Może zbiorniki macie rozszczelnione i ropa przecieka na przeciwną stronę globu?

Jarosław 25/10/2021
| |

Nowa radna z racji, że ma doświadczenie w pracy jako kadrowa w banku a jej syn pracuje w UM mogła by przyczynić się do uzdrowienia chorej atmosfery w UM a może nawet w ZUK. Potrafi zarządzać kadrami i z niejedną sytuacją się spotkała oraz ma źródło informacji w UM. Tylko jest jeden problem, nowa radna jest z ugrupowania obecnego burmistrza i aktywnie wspierała go podczas wyborów samorządowych.

Ach... 22/10/2021
| |

Dziwne że umoczeni są tylko radni od burmistrza. A co dalej z rozsypką magistratu? Podobno jakieś anonimy o mobbingu trafiły do radnych, a radni milczą. Kto tu z kim gra? Może warto naświetlić sprawę. Co dalej ze skarbnikiem? Chyba tuszowanie brudów to nie tylko domena burmistrza.

19/10/2021
| |

Mam nadzieję że nie wpadnie im do głowy że można odwołać się do Strasburga a w obecnej sytuacji politycznej mieliby duże szanse na wygranie.

karp 19/10/2021
| |

Znalazłem, ale linki są podmienione.
Bardzo jestem ciekaw, czy w sprawie radnego Cebulskiego sąd dopatrzy się przekroczenia terminu do wniesienia skargi i nadrzędności Kodeksu Wyborczego nad KPA. Wydaje mi się nadal, że skarga powinna wpłynąć do Biura Rady w piątek , a nie w poniedziałek i to niezależnie od tego czy została nadana w Koszalinie, czy na Madagaskarze.

karp 19/10/2021
| |

Sąd ośmiesza państwo, które uprzednio ośmieszył Wojewoda zajmując się sprawą 2 radnych przez 9
miesięcy. Choroby prawnicze były powszechnie wykorzystywane przez gangsterów z lat 90-tych ubiegłego wieku. W innych dziedzinach życia zaszły duże postępy, a bezmiar niesprawiedliwości ciągle tkwi w blokach i daje się nabierać na prawnikozę.
Można prosić o podlinkowanie pisma w sprawie tajemniczej choroby?