Radna Małgorzata Rajkowska złożyła rezygnację

Na wczorajszej sesji Rady Miejskiej w Mosinie Małgorzata Rajkowska złożyła rezygnację z funkcji członka Komisji Rewizyjnej. Wygłosiła oświadczenie, w którym uzasadniła powody rezygnacji. Główne przyczyny tej decyzji to:

  • niewłaściwe wypełnianie przez Komisję funkcji kontrolnej,
  • wywieranie nacisków przez burmistrza i jego zastępcę,
  • nieudostępnianie materiałów do kontroli.

Na kolejnej sesji Rada podejmie uchwałę zmieniającą skład Komisji Rewizyjnej. Zgodnie ze Statutem Gminy Mosina Komisja Rewizyjna musi liczyć 5 członków.

2 Komentarze

Dodaj komentarz