Rada nie chce, ale musi…

Chodzi o podwyżkę dla burmistrza.
Radni i mieszkańcy nie mają dobrego zdania o pracy burmistrza. Dwa razy pod rząd burmistrz nie otrzymał absolutorium i wotum zaufania.

Choć zdaniem Rady nie ma za co burmistrza nagradzać, to z uwagi na zmianę przepisów burmistrz otrzyma znacznie wyższe niż dotychczas wynagrodzenie.

Tabela z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych

Ustawodawca znacznie ograniczył możliwość rady wpływania na poziom burmistrzowskiego wynagrodzenia. Rada może obecnie ustalić wysokość dwóch, (wynagrodzenie zasadnicze i dodatek funkcyjny) a nie jak to było do tej pory trzech składników wynagrodzenia. Ponadto minimalne wynagrodzenie (suma wynagrodzenia zasadniczego, dodatku funkcyjnego i 30% dodatku specjalnego) nie może być niższa niż 80% wynagrodzenia maksymalnego.
Wójt/burmistrz gminy liczącej od 15 tys. do 100 tys. mieszkańców może otrzymać wynagrodzenie brutto od 15 966 zł do 20 130 zł.
W przypadku naszej gminy będzie to, jak sądzę, kwota minimalna. Takie jest stanowisko większościowego klubu OdNowa.
To oznacza i tak wzrost wynagrodzenia o 4,5 tys. zł. W 2018 r. Rada ustaliła burmistrzowi (głosami 16 radnych) maksymalny poziom wynagrodzenia. Było to 10 476 zł brutto.

Porównanie sposobu ustalania wynagrodzenia i wysokości kwot z 2018 i 2021 roku.

W sąsiednich gminach włodarze otrzymają zapewne więcej.

Zgodnie z aktualnymi przepisami radny w takiej gminie jak nasza mógłby otrzymać dietę do 3 220,96 zł (radny Rady Miejskiej w Mosinie niepełniący żadnej funkcji otrzymuje obecnie 1253 zł.)
W ankiecie przeprowadzonej kilka dni temu 15 radnych opowiedziało się przeciw podwyżkom, 5 osób było za podwyższeniem diet.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych daje możłiwość podniesienia wynagrodzenia zastępców burmistrza i skarbnika gminy.
Poniżej w tabeli porównanie maksymalnych kwot z 2018 r. i 2021 r.

Zastępca i skarbnik będą mogli otrzymać wynagrodzenie o 100% wyższe niż do tej pory. O ich wynagrodzeniu zdecyduje burmistrz.

7 Comments
Ekonom 21/11/2021
| |

Żeby komuś coś dać to komuś trzeba wprzód zabrać.
Ciekawe jak od nowego roku będzie wyglądała fiskalizacji samozatrudnionych. Wyglada na to, że to to oni będą batożeni z kasy najmocniej. Liniówka 19 % w takim jak dotychczas kształcie przejdzie do historii.

21/11/2021
| |

Przecież dodatki funkcyjne burmistrz otrzymuje od pewnych radnych i deweloperów

chomik 21/11/2021
| |

W przyszłej kadencji tj. 2023-2028 r. Jak oczywiście gazeta GMP, czy portal Czas Mosiny dotrwa „Niestety na e-Luboń to już fikcja” przeczytamy, że poziom machlojek lokalnych samorządowców w gminie wzrósł dwukrotnie wraz z wynagrodzeniem burmistrza. https://natemat.pl/67701,media-lokalne-czyli-w-gminie-nie-mozemy-w-ogole-mowic-o-niezaleznosci-mediow

chomik 21/11/2021
| |

Ciekawe, czy burmistrz będzie teraz dwa razy lepiej chronił radnych wałkarzy. Pewnie wraz ze wzrostem wynagrodzenia wzrośnie poziom zakłamania włodarza.

karp 21/11/2021
| |

W Prątkach wójt dostanie maksymalną podwyżkę. Nic mu nie ujmując, nie sądzę, by dwukrotnie wzrosło jego zaangażowanie. Dwukrotna podwyżka nie spowoduje też, że 2x mocniej będzie chronił tyłek byłego wójta Andrzeja Strażyńskiego, w związku z jego wałkami i ich następstwem dla gminy, bo już go chroni
w 100 %.

karp 21/11/2021
| |

“Nie kcem, ale muszem”, Nie byłem entuzjastą obniżek, nie jestem też entuzjastą narzuconych podwyżek. Obniżki spowodowały, że wójtowie, burmistrzowie szukali dodatkowych dochodów, a niektórzy nawet działek. Wprowadzono mało sprecyzowane zapisy, że nie mogą zasiadać w radach nadzorczych, ale wiadomo, że Polak potrafi, więc zaczęli zasiadać nie w swoich radach, ale nastąpiła swoista wymiana stanowisk w radach. Ciekaw jestem jak postąpi Rada Gminy Żelazków w związku z tym,
że tamtejszego wójta nikt od lat nie widział w stanie trzeźwości.