Interpelacje, zapytania i odpowiedzi na nie

W 2019 roku radni Rady Miejskiej  złożyli 217 zapytań i interpelacji. W tej dziedzinie prym wiedzie Wiceprzewodniczący Rady Dominik Michalak, który występował do Burmistrza aż 54 razy.

Mimo że ustawa o samorządzie gminnym zobowiązuje burmistrza do odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych w terminie 14 dni, nie zawsze ten obowiązek traktowany jest poważnie.  Na dzień 30 grudnia było 11 interpelacji i zapytań bez odpowiedzi mimo upływu terminu.

Radny otrzymał odpowiedź po 39 dniach

Brak odpowiedzi na moje zapytanie o audyt w ZUK i PUK mimo że minęło 28 dni.

19 Comments
karp 04/02/2020
| |

W Miasteczku Krajeńskim odbyły się przedterminowe wybory i został wybrany nowy wójt.
https://poznan.tvp.pl/46479441/nowy-wojt-miasteczka-krajenskiego-poprzedni-zostal-odwolany-po-wyroku
Moja refleksja jest taka, że nie znam wójta czy burmistrza który by zawsze dopełnił obowiązków i nigdy nie nadużył uprawnień. Jest to więc kwestia wyroku. Gdyby wcześniej za to karali, to jeden były wójt nie siedziałby w PK, ale w ZK.

karp 25/01/2020
| |

Jak to możliwe, że przed objęciem funkcji prezesa PUK przez Andrzeja Strażyńskiego, w spółce było zatrudnionych 27 osób? Kto zatrudnił pracowników przed powołaniem prezesa? To przewraca ksh o 180 stopni.
Może niech pan radny Marciniak dalej nie pyta, bo może się okazać, że prezesa powołał były inkasent z targowiska.

żwir 25/01/2020
| |

A może radni zajęliby się innym radnym, który wstyd robi radzie? Może ktoś wnikliwy wyjaśni ten tajemniczy wodociąg budowany na ul. Sosnowej w Pecnach? Przecież wszyscy tam maja dostęp do wody. Dlaczego za publiczne pieniądze uzbraja się prywatny las w media?

karp 23/01/2020
| |

Pewien radny gminy Krzemieniewo był inkasentem jednocześnie głosował w sprawie opłaty targowej, ustalenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso. Uchwała została z tego powodu unieważniona-uchwała Kolegium RIO-1/38/2020.

karp 21/01/2020
| |

Radna Szymczak złożyła interpelację związaną z opłatą targową i targowiskową. Jak pisze, 14 miesięcy złożyła temu złożyła wniosek w tej sprawie, więc natenczas jest mała zwłoczka.
Czy burmistrz odpowie radnej? O tym już w następnym odcinku v-loga. Chyba się trochę rozpędziłem na pole p.Jakuba.

karp 13/01/2020
| |

Dostałem sygnał, że na działce 2763/2 ktoś mieszka. Gdyby tak było, że powołujący się na przepisy UM Mosina nie dostrzegł tego wydając decyzję dla OSKP dla Rohra, to może problem polega na tym, że urząd nie widzi ludzi.

karp 13/01/2020
| |

Żadne przepisy nie nakazywały sadzenia drzewek w siatkach, ale stosowny referat dopilnował by tak się stało.
Publikowanie KIP w bazaoos, ale jednak referat tego nie robił dopóty, dopóki nie zostało to wymuszone za późnego burmistrza Rysia. Ostrożnie więc z tym powoływaniem się na przepisy. Te mówią, że oddziaływania skumulowane to wszystkie przedsięwzięcia w okolicy, a referat zinterpretował w przypadku OSKP dla Rohra, że dotyczy to tylko przedsięwzięć Rohra. Należy jednak mieć na uwadze, że ci odsuwani od postępowań składają się na wypłatę urzędników. Art. 85 nie nakazuje publikacji treści decyzji środowiskowej, ale też tego nie zakazuje.
W moim odbiorze informacja,że można zapoznać się w urzędzie, jest zgodna z prawem ,ale zalatuje chamstwem.
Wójt Dopiewa zrozumiał to dopiero po proteście mieszkańców 2 gmin, ale zrozumiał.
https://bip.dopiewo.pl/?a=12652
Brak publikacji wynika raczej z tęsknoty burmistrza Mielocha za protestem na placu 20 października. Kto na to czeka, kiedyś się doczeka.

karp 13/01/2020
| |

Moim zdaniem odpowiedź na zapytanie dotyczące publikacji informacji środowiskowych to urzędniczy bełkot.
Miejsca na BIP wystarczy dla publikacji informacji o wszystkich postępowaniach, niezależnie od liczby stron.
Przepisy nie nakazują, by pan burmistrz miał vlog, a go ma. W historii Mosiny nie było chyba przypadku, by burmistrz widział udział społeczeństwa w postępowaniu, poza przypadkiem wymuszonym przez czynnik społeczny w sprawie Dudka&Kostka. Włos burmistrzowi z głowy nie spadnie jeśli będzie informował o wszystkich postępowaniach.
Świstakowi który uparcie zamazuje nazwy wnioskodawców w KIP-ach, zajmuje to więcej czasu,niż publikacja komunikatu. Inna rzecz to jakość informacji. Jeśli najpierw podaje się nazwę Tovago, a później ją zamazuje, oraz utajnia się autorów opracowania, to głupota w postaci czystej i nieskalanej.
W sprawie Tovago powinien zostać opublikowany cały KIP, a nie kilka pomazanych przez świstaka stron.
Dodatkowo ktoś się uparł, by zapisywać komunikaty w plikach doc. To chyba jakiś przedstawiciel handlowy Worda na Polskę, bo ja nie mam Worda i nie mam obowiązku go mieć. Przez analogię można utrudnić zapoznanie się z tym co mówi p. burmistrz na vlogu i zakodować w takim formacie, że tylko on będzie mógł obejrzeć.