Puszczykowo a modernizacja drogi 431

Często bywa tak, że interesy mieszkańców terenów sąsiadujących ze sobą są sprzeczne.  Mieszkańcy naszej gminy domagają się rozładowania korków tworzących się przy wjeździe do Mosiny. Większość chętnie widziałaby rozbudowę drogi 430 do Poznania. Puszczykowo skutecznie przed kilku laty takie plany zablokowało.
Puszczykowo obawia się, że stanie się miastem tranzytowym również z powodu modernizacji drogi wojewódzkiej 431. Podobne obawy ma również część mieszkańców Mosiny. Wybudowanie nowego mostu na Warcie sprawi, że droga Kórnik Mosina stanie się skrótem dla pojazdów ciężarowych  jadących w kierunku Wrocławia.
Radni z Kórnika uważają, że modernizacja drogi wojewódzkiej nr 431  spowoduje wzrost natężenia ruchu pojazdów w rejonie Kórnika. Twierdzą, że już teraz w godzinach szczytu na trasie S 11 na odcinku Kórnik – Poznań tworzą się zatory komunikacyjne. Oczekują, że Rada Miejska w Mosinie poprze ich starania o przedłużenie  trasy S5  od węzła z autostradą Poznań Wschód do Kórnika.

Kilka dni temu na pierwszym posiedzeniu  połączonych Komisji Budżetu i Rozwoju Rady Miasta Puszczykowa dyskutowano m.in. nad projektem planu zagospodarowania dla bardzo rozległego terenu rozciągającego się w jedną stronę między Niwką Starą, terenem PKP, aż do ulicy Mocka i Kosynierów Miłosławskich.

Wiele uwag zgłaszali mieszkańcy ulicy Nadwarciańskiej, dla której plan przewiduje poszerzenie jej do szerokości 16 – 20 metrów! Oznacza to nic innego jak konieczność odbierania mieszkańcom ul. Nadwarciańskiej ich ogrodów pod poszerzenie drogi.  Kolejni mieszkańcy Puszczykowa i ich działki mają stać się ofiarą „modernizacji” naszego miasta.  W ten sposób plan zagospodarowania, który miał być wywołany, jedynie aby zabezpieczyć miasto przed budową wielokondygnacyjnych bloków przy ul. Kraszewskiego, nagle rozszerzony ku zaskoczeniu wielu mieszkańców i radnych, wprowadzi szerokie arterie, a samochody nimi ciągnące rozjadą całe Puszczykowo.

Na pomysł poszerzenia ulicy Nadwarciańskiej trzeba bowiem patrzeć w szerszej perspektywie.  Jest to jeden z elementów rozbudowy drogi nr 431  od strony Kórnika.  Pociągnąć ma z tamtej strony część ruchu samochodowego w kierunku autostrady A2.  Co to oznacza dla Puszczykowa?  Sznur samochodów wjeżdżający w ul. Nadwarciańską i dalej w kierunku A2 przez ul. C. Ratajskiego lub przez Dworcową do drogi 430 lub przez Dworcową i dalej w stronę ul. Poznańskiej do drogi 430.  Jeśli spełni się ten plan, to nasze miasto ogrodów stanie się miastem tranzytu!

Cytowany fragment pochodzi z Forum Puszczykowo


W Radzie Miasta Puszczykowa działało do niedawna  5 komisji.  W kwietniu  połączyły się dwie ważne komisje. W wyniku połączenia powstała Komisja Rozwoju i Budżetu. Oprócz Komisji Rewizyjnej i wspomnianej wyżej istnieją jeszcze w Radzie Miasta Puszczykowa dwie inne komisje: Edukacji, Kultury i Sportu oraz Spraw Społecznych. Skład komisji RMP

Dla porównania: w Radzie Miejskiej w Mosinie jest aż 8 komisji.

1 Comments
paw 12/04/2017
| |

Najsmutniejszy jest fakt. Ze Puszczykowo sobie, Mosina sobie – zamiast wykorzystać efekt synergii – większy może więcej. Aż prosiłoby się o wspólne działania min w zakresie transportu publicznego. Na szczęście lobby puszczykowskie blokuje bezsensowną rozbudowę 430.