Mpzp Rogalin Podlesie

W związku z zainteresowaniem deweloperów gruntami na Podlesiu, Rada podejmie uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, którego celem będzie ochrona gruntów rolnych w części Rogalina określanego nazwą Podlesie.

Na wniosek Komisji Ochrony Środowiska Planowania Przestrzennego i Bezpieczeństwa uległ zmianie obszar planu.
Grunty przeznaczone w obecnie obowiązującym a także w opracowywanym Studium pod zabudowę mieszkaniową będą uregulowane w planie miejscowym dla pozostałej części wsi Rogalin.


22 Comments
C.P 21/10/2021
| |

Wojsko nie pozwoli i zablokuje zapędy deweloperów.
Zresztą czy to nie jest obszar awaryjnego zrzutu paliwa dla samolotów wojskowych?

mieszkaniec 17/08/2021
| |

Karpiu nie wiem czy wierz, że GINB unieważnił decyzje Starosty obornickiego wydaną na budowę Stobnicy. Dziwi mnie jedno, że w 2015 r. RDOS wydała dla inwestora pozytywną decyzje nie upatrując sie niczego złego dla środowiska, pomimo, że inwestor NIE MIAŁ DECYZJI SRODOWISKOWYCH. Karpiu wyobrażasz sobie tak monstrualną budowę bez dec. srodowiskowych. (U nas burmistrz tez uznał , ze rozbudowa STORY o budynek 40 m. kloc, nie wymaga nowych decyzji srodowiskowych. Dlaczego tak przychylny dla inwestora ???). Ciekawe kto był dyrektorem RDOS w owym czasie. Natomiast WIOS w porę sie wycofał jak poczuł co sie święci i zmienił decyzje. Zamek ma być rozebrany. A u nas te wszystkie decyzje z rażącym naruszeniem prawa to co wydawane od 2002 r. Ci sami urzędnicy pracowali w tych wymienionych instytucjach przez GINB.

karp 12/08/2021
| |

Burmistrz nie jest wyrywny, by w równym stopniu realizować wszystkie uchwały.
Jeśli przystąpi do jej realizacji z równym entuzjazmem, jak do uchwały:
http://mosina.esesja.pl/zalaczniki/121965/uchwala-352_1154337.pdf
…to około roku 2100 projekt powinien być gotowy.

karp 11/08/2021
| |

Na terenie które ma objąć opracowanie znajduje się działka 26 o pow,ok.06 ha na której wedle zamierzeń inwestora ma powstać 8 budynków mieszkalnych. W urzędzie toczy się (lub toczyło) postępowanie środowiskowe OŚ/6220.22.2020.NR. KIP jest jeszcze dostępny, bo pochodzi z ubiegłego roku. W tym roku UM Mosina zaprzestał publikacji Kart Inwestycyjnych Przedsięwzięć. Chyba ktoś się zorientował, że ktoś to czyta i temu komuś zaczęło to przeszkadzać. W zamiarach wałkarskich KIP może przeszkadzać.

karp 11/08/2021
| |

Może na sesji wyjaśni się na jakim etapie jest “wuzetkowanie” tego terenu. Raczej nieruchomościom nie nadaje się numerów po to żeby na nich orać. Tak czy owak to będzie wyścig z czasem.

Halina 10/08/2021
| |

Brawo, jestem zdania, ze należy chronić nasz gminny skarb jakim jest przyroda. Mosina jest juz dość zabudowana. Ludzie budują domy bez opamiętania, a podatki i tak płacą w Poznaniu. Drogi prowadzące do Mosiny sa już i tak bardzo zatłoczone samochodami osobowymi jak i tirami. Nie ma mozliwosci dojechać do Mosiny w godzinach od 15.00 – 19.00. Brak obwodnic(Czerwonka) i mostu na kanale. Dość z wycinaniem lasu i przeznaczania gruntów rolnych pod zabudowę. Nie w tym kierunku powinien postępować rozwój Mosiny. Mosina z racji swego położenia powinna byc ZIELONYMI PŁUCAMI POZNANIA I MIEJSCEM WYPOCZYNKU.
Dość mamy tirów , magazynów i smrodu w centrum miasta.