Prośba o uzupełnienie artykułu

W piątek, 17. kwietnia otrzymałam PISMO przygotowane przez Kierownika Referatu Geodezji i podpisane przez Zastępcę Burmistrza Adama Ejchorsta. Odnosi się ono do artykułu z 26.03.2020 r.
Sprzedaż gminnych działek – wysychające źródło dochodu.
Zawiera wyjaśnienia dotyczące celowości zakupu dróg.

1) REJON UL. STRZELECKIEJ – przyjmuję wyjaśnienia.

Gmina kupiła za spora kwotę działki, które nie stanowią logicznego ciągu komunikacyjnego. Jaki był powód? Nie wiadomo. Nie ma tam planu miejscowego. Na sąsiednim terenie objętym planem wykupiono niewielki odcinek, mimo ze tam spoczywa na Gminie obowiązek wykupu, a tutaj nie.

Burmistrz wyjaśnia, że te odcinki dopełniają całości, że pozostałe odcinki były już własnością Gminy i były ujęte w planie finansowym (moje wyjaśnienie: radni tego planu niestety nie otrzymują, widzi go pewno tylko Skarbnik, ja widzę go po raz pierwszy).
Doceniam, że Burmistrz mnie nie poucza, nie domaga się sprostowania, tylko wyjaśnia. 
To wyjaśnienie skłoniło mnie do drążenia tematu i stworzenia amatorskiej mapy przedstawiającej drogi będące własnością Gminy na tym terenie.
Wykonanie tego zadania umożliwił mi otrzymany 4 dni po napisaniu tego artykułu załącznik do Sprawozdania z wykonania budżetu w roku 2019 przedstawiający wykaz wszystkich gruntów będących własnością Gminy Mosina. To novum, wcześniej nieruchomości te podawane były zbiorczo w tabeli i zajmowały zaledwie kilka wierszy.

Gdybym była radną/mieszkanką którejkolwiek gminy w powiecie poznańskim miałabym zadanie ułatwione, bo posiadają one Rejestr Mienia Komunalnego naniesiony na mapę. Wtedy nie wyciagnęłabym wniosku, który w świetle nowych danych okazał się chybiony.
Gminy te korzystają z traktowanego niepoważnie przez nasz Urząd systemu Informacji Przestrzennej opracowany przez Geosystem.
Nasi decydenci chcieli stworzyć coś własnego, oryginalnego, dlatego za kilkaset tysięcy powstał dedykowany tylko naszej gminie system, który długo jeszcze nie będzie zawierał takich informacji.
http://www.geoportal.mosina.pl/
Poniżej dla porównania, to, czym dysponują od lat inni:

fragmenty map przedstawiające Rejestr Mienia Gminnego losowo wybranych gmin powiatu poznańskiego.

2) NABYCIE DZIAŁKI DROGOWEJ W ROGALINKU – tu wyjaśnienia Burmistrza niestety mnie nie przekonały o słuszności wydatkowania kwoty 40 tys. zł.
Położenie tej drogi, fakt, że jest ulicą ślepą i  brak tej działki w planie finansowym,  upewnia mnie w tym, że zaistniały tu inne pozamerytoryczne okoliczności, o których nie ma mowy w piśmie skierowanym do mnie.

Z niezrozumiałych powodów Gmina wykupiła działkę drogową w Rogalinku za niebagatelną kwotę 40 tys. Dlaczego akurat tę działkę? Jest na tym obszarze plan miejscowy z 1998 roku, ale ulica Sosnowa jest najwyraźniej drogą wewnętrzną (mapa powyżej)
Załącznik do planu finansowego – nie zaplanowano wykupu żadnej działki w Rogalinku.

W końcowej części ww. pisma przedstawiono argumentację, która ma mnie przekonać, że 35 zł za m2 w Rogalinku to korzystna cena.
Pozostawiam to czytającym do oceny.

20 Comments
Oburzony 26/04/2020
| |

Interesuje mnie dla kogo jest budowana ALEJA łącząca ul. Sowiniecką z ul. Gałczyńskiego szerok. 30 m (!!!) długości kilkaset metrów (jezdnia, chodniki, ścieżki rowerowe, infrastruktura zielona i pewnie t.p.), bo chyba nie dla mieszkańców, którzy dopiero od kilku lat tam mieszkają. Mieszkańcy ulic, którzy płacą podatki od kilkudziesięciu lat a niektóre posesje od “przedwojny” budowy jezdni się nie doczekają.

karp 21/04/2020
| |

Podobnie jak ta wasza ulica przerywana, wyglądała Szarotkowa w Skórzewie za Strażyńskiego.
Umyślili sobie więc, że zamiast działek niebędących własnością gminy, do wniosku o pozwolenie na budowę, wstawią taką samą ilość działek z innych miejsc w Skórzewie. To glanc-przekręt, bo staroście to nie przeszkodziło w wydaniu pozwolenia na budowę, Wojewodzie w przyznaniu dotacji, a firmie Colas w budowie na innych działkach niż w pozwoleniu na budowę. Obecny wójt Adrian Melchior(pozdro)wykupował tam jakieś działki 5 czy 6 lat po budowie i myślałem,że cała jest własnością gminy ale widzę że jeszcze im coś brakuje. Do kategorii dróg gminnych została zaliczona w roku 2001, a więc kolejność była odwrotna niż mówi prawo. Muszę tu jednak dodać, że było to zanim Andrzej Strażyński postanowił studiować prawo.Taka okoliczność łagodząca.

Scooby Doo 20/04/2020
| |

No to mam pytanie do radnych. Czy ulica Poznańska albo Farbiarska zalicza sie do dróg publicznych? Jeżeli tak to gmina Mosina złamała prawo ponieważ nie ma zachowanej ustawowej odległosci między chodnikiem gdzie parkują samochody a obrysem zabudowy gdzie są pobierane opłaty w strefie SPPN. Jeżeli wyżej opisane ulice nie zaliczają się do dróg publicznych to na jakiej podstawie pobierane są opłaty za parkowanie?

karp 20/04/2020
| |

No właśnie, panowie okazali się bardziej wyrywni do prostowania artykułu, niż do stworzenia rejestru mienia.
Są to ponoć grunty niezabudowane wykupowane przez gminę w celu realizacji zadań publicznych. Te drogi nigdy jednak nie staną się drogami publicznymi. Ja bym to raczej wykazem dróg na których nie obowiązuje prawo jazdy.
https://www.auto-swiat.pl/porady/prawo-jazdy/droga-wewnetrzna-czy-obowiazuja-tu-jakies-przepisy/m2ylh28