Uchwały odpadowe

Czekam z niecierpliwością na projekty uchwał dotyczące gospodarowania odpadami. Okoliczności nie są sprzyjające do ich tworzenia. Od wiosny w Referacie Ochrony Środowiska nie ma kierownika. Prezes PUK chyba już nie interesuje się mosińskimi odpadami.
Póki co temat ten jest całkowicie nieobecny w dyskusjach z udziałem radnych. Chętnie bym w tych dyskusjach uczestniczyła, bo temat jest interesujący. Klimat jednak nie sprzyja rozmowom. Burmistrz woli sam zdecydować a potem przeforsować swoje rozwiązania.

Mosińscy radni poznali 2 dni temu dwa projekty uchwał:

  1. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
  2.  Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Mosina

Mimo oczekiwania ze strony radnych, burmistrz nie stawia na pojemniki. Związek Międzygminny Selekt przyjął rozwiązanie, że bioodpady będą odbierane tylko w brązowych kubłach (może być ich więcej niż jeden, mieszkańcy będą je mogli wypożyczyć od firmy).
Selekt utrzymuje opłatę 13 zł dla selektywnej zbiórki odpadów i czterokrotną opłatę przy braku selektywnej zbiórki.

Wygląda na to, że u nas nie będzie zniżki za kompostowanie, ponieważ jest możliwość kompostowania i oddawania nadmiaru bioodpadów w workach.

W przypadku, gdy na nieruchomości prowadzony jest przydomowy kompostownik, powstające na nieruchomości odpady biodegradowalne, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, powinny być kompostowane we własnym zakresie.
Proces kompostowania może być prowadzony w pryzmie kompostowej lub w pojemniku.

W Rokietnicy komplet składa się z dziewięciu projektów uchwał.
Co z nich wynika?
Proponowana opłata za odbiór odpadów to 15 zł przy segregacji, 45 zł w przypadku stwierdzenie braku segregacji.
Za kompostowanie ulga 1 zł.

12) w sprawie: uchylenia uchwały nr XXVI/259/2016 Rady Gminy Rokietnica z dnia 26 września 2016 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy
13) w sprawie: uchylenia uchwały nr XXIX/ 274 /2016 Rada Gminy Rokietnica z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie: ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
14) w sprawie: metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
15) w sprawie: określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Rokietnica, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Rokietnica “
16) w sprawie:zmiany uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Rokietnica
17) w sprawie: zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usługw zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
18) w sprawie: zmiany uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
19) w sprawie: zmiany uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
20) w sprawie: zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym
76 Comments
karp 19/12/2019
| |

Wczoraj RIO stwierdziło nieważność w części uchwały w sprawie wzoru deklaracji-137/19. Nie znam powodu. W sprawie uchwały dotyczącej wyboru metody-136/19 umorzono postępowanie i udzielono instruktażu.

karp 18/12/2019
| |

17 grudnia odbyło się Zgromadzenie ZM Selekt. Niedawno pan Jan Marciniak napisał, że Selekt narzucił twarde warunki w przetargach. Moim zdaniem przelicytował. Nie ma żadnej konkurencji i w każdej gminie startuje dotychczasowy odbiorca, z wyjątkiem jednej z której zrezygnował TP KOM i nikt się nie zgłosił.To przedsiębiorcy śmieciowi teraz narzucają warunki. Do takiego stanu rynku musiała doprowadzić ustawa z 2013 roku, ale wówczas samorządowcy nie widzieli problemu, a widzą teraz jak obudzili się z ręką w nocniku.Selekt będzie otwierał kolejne koperty 7 i 8 stycznia, a na 9 jest zaplanowane kolejne Zgromadzenie w sprawie podwyżek opłat . Dodatkowo nie mogą korzystać z punktu w Rumianku i wzrosną im koszty transportu. W tej chwili nie znają jeszcze ceny na bramie.
Dawno już Zarząd Selektu przestał sobie spijać z ust z instalacją, a kiedyś pani prezes brzmiała jak rzecznik RIPOK.
Oby u nas zgłosiła się jakaś instalacja z rozsądnymi cenami.

karp 17/12/2019
| |

Nasi radni przegłosowali wczoraj porozumienie międzygminne z Tarnowem Podgórnym w sprawie zagospodarowania bioodpadów z Lubonia w Rumianku. Według zapowiedzi naszych władz ceny mają być rewelacyjne. Ja chcę w to wierzyć, bo to pierwsza pozytywna wiadomość “śmieciowa” od 2013 roku.
Mam nadzieję, na złagodzony wymiar kary za segregację w postaci opłat w rok 2020.
Byłbym też większym optymistą w powodzenie grupy zakupowej, gdyby burmistrz Mosiny nie zabrał na
podpisywanie umowy Jonasza…

karp 13/12/2019
| |
karp 03/12/2019
| |

We Wronkach mogła być piękna ustawka, ale moim zdaniem prawnicy Wieczora zawalili.
Gdyby wstawili coś o odpadach do regulaminu konkursu to by to było bardziej wiarygodne.
Regulamin jednak premiował doświadczenie w wod-kan, które miał niesłuszny kandydat.
Kiedy Strażyński dostał mniej punktów, burmistrz napisał rekomendację nie wskazując żadnego z kandydatów z nazwiska, ale wspomniał coś o odpadach.Musieli wybierać więc dalej w celu wybrania słusznego kandydata. Teraz już Strażyński ” ma bogate doświadczenie nie tylko w branży wodno-kanalizacyjnej “.
http://www.pk-wronki.pl/aktualnosci/nowy-prezes-pk-wronki.html

karp 03/12/2019
| |

To że mosiński PSZOK oficjalnie nie przyjmuje metali wynika z tej uchwały, która nie przewidziała takiej usługi:
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja_2014-2018/uchwaly/uchwala_nr_418.pdf
Ta uchwała została później uchylona przez :
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja_2014-2018/uchwaly/uchwala_669.pdf
W spółce jakoś nikt nie zauważył tej zmiany. Jak to mówią: gdzie spółek sześć, tam nie ma co jeść.

karp 03/12/2019
| |

Radny Wiązek pamięta, że kiedyś p. Ratajczak powołując się na pismo Marszałka mówił kiedy i ile będą kosztować odpady. Gdyby był ktoś ciekaw ile będą kosztować po nowym roku, to powinien odwołać do pamięci Przewodniczącego KOŚ.

karp 02/12/2019
| |

Selekt unieważnił przetarg dla gminy Dopiewo. Cena przeznaczona przez związek dwu i półkrotnie niższa niż najniższa zaoferowana- były to odpowiednio kwoty: 4.061.089,87 zł i 10.787.904,00 zł.
https://platformazakupowa.pl/transakcja/263124
Wszędzie przetargi unieważnione, a ceny zwykle 2 razy wyższe od przeznaczonych przez Selekt.
Czy u nas grupa zakupowa spełni oczekiwania? Są na to szanse pod warunkiem, że zgłosi się w miarę tania instalacja. W roku 2013 durny ustawodawca zadbał o to by nie było konkurencji.

karp 28/11/2019
| |

Prawnikowi dużo czasu zajmuje pewnie wymyślanie nowych dyrdymał w celu nieudostępniania rejestru umów, które w całej Polsce są udostępniane (z kwotami).
Nie starcza go na wyeliminowanie błędów z uchwał, które dziś pojawią się na sesji. O metalach (matalach) już pisałem.
Do tego projektu brakuje załącznika wymieniającego ilości odpadów przyjmowanych na PSZOK.
No i numeracja od czapy, bo po § 2 powinien być § 3, a potem § 4.
http://www.mosina.esesja.pl/zalaczniki/66990/projekt-uchwaly-zmieniajacej-uchwale-dotyczaca-sposobu-i-zakresu-swiadczenia-uslug-w-zakresie-odbierania-odpadow-komunalnych-od-wlascicieli-nieruchomosci-i-zagospodarowania-tych-od_610248.pdf

Małgorzata Kaptur 23/11/2019
| |

@ Chomik – “szkoda że nie można wklejać zdjęć ale by bajery były.Może administrator strony rozbuduje ? Chomikom trochę ciasno się robi”.
Jeżeli Chomiku potrzebujesz więcej miejsca, możesz zbudować swoją stronę. Proszę pamiętać, że ta strona to nie jest działalność komercyjna, nie jest obsługiwana przez profesjonalistów, tylko przez jedną starszą panią. To jest “działalność uboczna”, a nie podstawowa radnego, który w ten sposób utrzymuje kontakt z mieszkańcami.

karp 21/11/2019
| |

RIO unieważniło uchwałę Selektu w sprawie podwyższonej opłaty.
http://www.biuletyn.net/nt-bin/_private/czo-selekt/1888.pdf
Tak na oko błąd polega na nieokreśleniu kwotowo podwyższonej stawki. Będą musieli ad hoc zwoływać Zgromadzenie i poprawiać.

karp 21/11/2019
| |

Z projektów waszych uchwał śmieciowych wnoszę, że nie będziecie mieli podwyżki z początkiem przyszłego roku. Lekkie zaskoczenie. Zastanawiam się czy nowe deklaracje będą musieli składać wszyscy,
czy tylko ci korzystający ze zniżki za kompostowanie?

karp 20/11/2019
| |

Wytłumaczenie tych zapisów wydaje się proste. Najpierw opracowano Regulamin i nie brano przy tym pod uwagę rozwiązań związanych z ulgą, a później opracowano projekt uchwały w sprawie ulgi, nie wprowadzając zmian w Regulaminie. To trochę jak z parkowaniem pod UM Mosina-nikt nie przewidział takiej niedogodności jak piesi.

karp 20/11/2019
| |

U nas na razie nie ma tego na piśmie, ale kiedyś rozmawiałem z UM Luboń i wstępnie rozważali taką opcję, że ten kto ma skorzystać z ulgi, może wystawić kubeł 120 l. Jak już będzie na piśmie, będę rozważał czy wypożyczyć kompostownik z UM Luboń i kupić kosz 120 l, czy kupić kosz 240 l i bez ulgi.
O takim rozwiązaniu mówił u was radny Raźny. Jest w Poznaniu producent od którego można kupić poniżej 200 zł, a różnica cenowa pomiędzy kubłami 120 i 240 jest niewielka.

karp 20/11/2019
| |

Każdorazowo po takich nowelizacjach aktów prawa miejscowego, pozostają rozrzucone w różnych miejscach strzępki z którymi prawie nikt nie jest w stanie zapoznać się w całości.
Przynajmniej w przypadku tych ważniejszych aktów np.regulaminu utrzymania czystości samorządy powinny ogłaszać teksty jednolite, żeby było zusammen do kupy. Rzadko które gminy to robią .
Pozytywny przykład:
http://bip.tarnowo-podgorne.pl/tarnowo/biuletyn-informacji-publicznej/uchwaly-rady-gminy-prawo-lokalne/zagospodarowanie-przestrzenne-i-gospodarka-nieruchomosciami/2018-20231/2019/zagospodarowanie-przestrzenne.html?pid=22067

karp 19/11/2019
| |

Podobno do końca przyszłego roku ulga za kompostowanie i tak musi być. U nas pojemniki mają być prawdopodobnie od kwietnia.