Wydatki budżetowe 2018 – projekt

W projekcie budżetu na 2018 r. zaplanowano dochody w wysokości 142 419 450 zł a wydatki w wysokości 147 643 152 zł.
Na inwestycje przewidziano 35 632 714 zł. Planuje się emisję obligacji o wartości 10 mln zł.

Analiza budżetu nie jest zajęciem łatwym. Dobrze prześledzić kształtowanie się określonych wydatków w czasie dłuższym niż jeden rok.

Wybrane wydatki 2015-2018

wybrane wydatki2015 wykonanie2016 wykonanie2017 plan2018 plan
lokalny transport zbiorowy
w tym wydatki majątkowe
1 713 703
-----------
1 728 377
59 655
2 657 000
620 000
2 557 000
790 000
drogi gminne
w tym wydatki majątkowe
6 680 305
3 609 965
8 337 720
6 217 917
6 364 367
4 216 186
9 470 587
7 278 378
urząd -
fundusz płac
6 714 766
4 438 640
7 492 878
4 678 806
8 968 314
4 928 500
8 855 850
5 134 500
promocja185 153219 828248 946454 020
straż gminna -
w tym wynagrodzenia
majątkowe
749 862
536 089
828 143
768 993
59 150
925 040
544 751
1 087 401
514 000
325 030
oświata i wych.
w tym
inwestycje
40 610 639
5 309 412
38 036 831
344 534
47 562 561 XII
53 052 115
7 855 000 XII
10 585 000
43 405 657
5 098 190
dowożenie do szkół1 300 0001 400 0001 495 0001 500 000
świetlice szkolne1 804 7811 913 5461 694 9751 646 431
gospodarka odpadami314 886251 3786 304 5406 969 905
sprzatanie ulic172 374155 801211 483206 452
utrzymanie zieleni
w tym majątkowe
404 205
9 257
556 0681 224 502
494 689
2 238 269
1 313 572
schroniska dla zwierząt475 547246 767341 458257 158
oświetlenie ulic,
w tym wydatki majątkowe
2 364 049
336 451
3 161 628
572 621
2 718 674
3 592 174
569 409
842 908
2 698 305
502 306
obsługa długu publicznego788 831641 541983 000790 250
przeciwdziałanie alkoholizmowi404 477390 000450 000
522 708
490 000
inwestycje łącznie
plan i wykonanie
11 517 899
14 882 551
16 504 084 plan
11 350 599
24 275 614
33 100 367
?
35 632 714
wykup obligacji
spłata
pożyczek
6 784 7436 798 0137 179 9524 776 298

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz