Wydatki budżetowe 2018 – projekt

W projekcie budżetu na 2018 r. zaplanowano dochody w wysokości 142 419 450 zł a wydatki w wysokości 147 643 152 zł.
Na inwestycje przewidziano 35 632 714 zł. Planuje się emisję obligacji o wartości 10 mln zł.

Analiza budżetu nie jest zajęciem łatwym. Dobrze prześledzić kształtowanie się określonych wydatków w czasie dłuższym niż jeden rok.

[table id=25 /]

0 Comments

No Comment.