Problemy osób niepełnosprawnych w Mosinie

3 grudnia obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych. Celem obchodów jest przybliżenie społeczeństwu problemów osób niepełnosprawnych, czyli tych, u których występują ograniczenia w prawidłowym funkcjonowaniu spowodowane obniżeniem sprawności fizycznej lub psychicznej,  oraz pomoc we włączeniu tej grupy społecznej w społeczne życie.
W naszej gminie jest także spora grupa niepełnosprawnych.
Rodzice dzieci niepełnosprawnych mają wiele problemów, ale radzą sobie z nimi. Życie nauczyło ich, że muszą polegać przede wszystkim na sobie. Są więc silni i  radzą sobie z brakiem pieniędzy na rehabilitację, z brakiem odpoczynku, z codziennym stresem.  Największym jednak problemem jest dla nich troska o to, co stanie się z ich dziećmi po ukończeniu 25. roku życia.
Do tego czasu dzieci nawet te najgłębiej upośledzone  objęte są systemem  edukacji. Tu wyrazy szacunku i uznania dla psychologów i pedagogów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Mosinie za wiedzę i serce.

25 lat to granica, za którą znajduje się osamotnienie i niepewność. To spędza sen z powiek rodziców. Wiedzą, że cały ciężar opieki spadnie na nich, a im sił przecież ubywa.

Budynek u zbiegu ul. Wiosny Ludów i Dembowskiego, w którym będą zorganizowane Warsztaty Terapii Zajęciowej.

Dopóki dziecko chodzi do szkoły ma kontakt z rówieśnikami i specjalistami, a rodzice przez kilka godzin pobytu dziecka pod opieką szkoły mogą załatwić swoje sprawy. Osoby niepełnosprawne, nawet te najciężej upośledzone uczone i rehabilitowane potrafią opanować pewne życiowe umiejętności. Pozostawione same sobie zapominają i uwsteczniają się.

Na początku obecnej kadencji grupa rodziców dzieci niepełnosprawnych przedstawiła swoje problemy i zwróciła się na sesji do burmistrza i radnych z prośbą o stworzenie miejsca, w którym mogłyby się odbywać warsztaty terapii zajęciowej.

Odpowiedź Burmistrza Jerzego Rysia na pismo Mosińskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych z dnia 3 listopada 2017 r.

Rozważano budowę nowego budynku lub adaptację budynku komunalnego. W końcu Gmina zakupiła od GBS budynek przy ul. Dembowskiego w Mosinie. Obecnie trwa opracowanie projektu.

 

 

Mosińskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych – działa od 2004 r.

 

 

STOWARZYSZENIE SAMI SWOI NIEPEŁNOSPRAWNI W MOSINIE

Grupa „Sami Swoi”

W dniu 2 października 2014 r. z inicjatywy psychologa szkolnego, Pani Ewy Pruchniewskiej oraz rodziców dzieci z głęboką niepełnosprawnością została powołana do życia na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Mosinie nieformalna grupa o znajomo brzmiącej nazwie „Sami Swoi”.

Celem powstałej grupy było zorganizowanie w godzinach popołudniowych opieki i zajęć rewalidacyjno – wychowawczych dla uczniów i absolwentów SOSW w Mosinie ze sprzężoną niepełnosprawnością.

Pierwszym zamysłem funkcjonowania grupy była wzajemna rodzicielska pomoc w opiece nad szóstką dzieci jeden raz w tygodniu. W głębi serca liczyliśmy również, na pozytywny odzew pracowników Ośrodka na apel skierowany przez Panią Dyrektor o wsparcie naszych działań.

Już na pierwszym spotkaniu organizacyjnym okazało się, że jest spore zainteresowanie pracą w charakterze wolontariusza. Postawa pracowników Ośrodka bardzo nas wzruszyła i przerosła nasze najśmielsze oczekiwania. Aktualnie grupa posiada już dwunastu aktywnych wolontariuszy.

Bardzo dziękujemy Wolontariuszom za ich zaangażowanie, empatyczne podejście i zrozumienie nas rodziców, którzy całkowicie oddajemy się opiece nad swoimi pociechami. Tylko „Sami Swoi” najlepiej rozumieją jak stresująca i wyczerpująca jest opieka non stop nad osobą głęboko niepełnosprawną.
Dziękujemy, że z nami jesteście!

Jeśli Ktoś z Państwa chciałby dołączyć do grona Wolontariuszy podajemy nr kontaktowy:
880 436 704

Julka, Bartek, Kuba, Seba, Piotr i Paweł
z rodzicami

Rodzice tej szóstki dzieci w wieku ok. 20. lat zarejestrowali 9 listopada 2017 r.  STOWARZYSZENIE SAMI SWOI NIEPEŁNOSPRAWNI W MOSINIE. Zaprosili na spotkanie w dniu 30 listopada radnych.
Wzięli w nim udział Jacek Szeszuła – radny Rady Powiatu w Poznaniu, dyrektor SOSW Bożena Mazur, wicedyrektor Renata Pawłowicz, Jolanta Szymczak – przewodnicząca Komisji Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej, przewodnicząca Rady Miejskiej w Mosinie Małgorzata Kaptur, wolontariusze (większość z nich to pracownicy Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego) rodzice i niepełnosprawne dzieci.
Celem spotkania było zapoznanie gości z potrzebami rodzin wychowujących dzieci ze znaczną i głęboką niepełnosprawnością. Osoby te tylko w niewielkim stopniu mogą korzystać z oferty Mosińskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych. Nie będą mogły korzystać też z Warsztatów Terapii Zajęciowej, gdyż każdy podopieczny wymaga indywidualnego opiekuna i specjalnie dobranych metod terapii.
Głównym celem nowego Stowarzyszenia jest stworzenie i prowadzenie specjalistycznej terapeutyczno-rehabilitacyjnej świetlicy, w której osoby ze znaczną i głęboką niepełnosprawnością mogłyby aktywnie i efektywnie spędzać kilka godzin dziennie.

Od 3 lat dwa razy w miesiącu przez 2 godziny na terenie SOSW im. Janusza Korczaka przy ul. Topolowej kilkunastu wolontariuszy zapewnia opiekę sześciorgu podopiecznym.
W tym czasie rodzice tych dzieci mają chwile wytchnienia dla siebie.

Na zakończenie spotkania goście obejrzeli pomieszczenia szkoły, specjalistyczne sale, urządzenia służące do rehabilitacji. Budynek i jego wyposażenie dzięki trosce powiat poznańskiego zrobił na nas ogromne wrażenie.

Jeszcze większe postawa Rodziców i Wolontariuszy, którym należą się słowa największego uznania za serce i niezłomną wiarę w człowieka.

Nie bądźmy obojętni na problemy niepełnosprawnych.

0 Comments

No Comment.