Powraca temat śmieci

Burmistrz Przemysław Mieloch w czasie debaty wyborczej informował, że deficyt w gospodarowaniu odpadami w tym roku wyniesie 1,3 mln zł i zapowiadał, że wkrótce nasz system się zbilansuje. Jednak na kolejny rok w projekcie budżetu  wpływy z opłat  zaplanowano  w wysokości 4 952 680 zł oraz koszty odbioru i zagospodarowania odpadów w wysokości 7 mln zł.

Gminy podnoszą opłaty za wywóz odpadów.

Rada Miasta i Gminy Kórnik 7. grudnia podjęła uchwałę o podniesieniu opłaty do 12 zł za odpady zbierane w sposób selektywny i do 20 zł jeśli mieszkaniec nie segreguje odpadów. Członkowie rodzin wielodzietnych będą mieli zniżkę w wysokości 25%.
Co ciekawe po podwyżce opłaty w Kórniku są niższe niż w naszej gminie (odpowiednio 13 zł i 26 zł i żadnych ulg).

Opłaty wzrosły także w Luboniu. Jednak i tam będą one niższe niż te, które obowiązują w naszej gminie.
Luboń utrzymał opłaty degresywne.

 

Materiał opracowany przez kórnicki Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa robi wrażenie.
Mosińscy radni mogą tylko pomarzyć o takiej informacji.

PREZENTACJA

 

2 Comments
karp 12/12/2018
| |

Prędzej gruszki wyrosną na wierzbie niż system się zbilansuje i to nie tylko w Mosinie.Będzie rosła opłata marszałkowska, ceny na bramie i gminy nie nadążą z podwyżkami.
UM Luboń poinformował, że to może nie być jedyna podwyżka w tym roku.
W TP przegłosowano już 15 zł, ale w/g Prezesa TP-Kom to już uwzględnia spodziewany wzrost ceny na bramie do około 440 zł.
Bajka o zbilansowaniu systemu jest równie ładna, jak ta mówiąca o pokryciu straty PUK z zysku z lat następnych. Andersen by się nie powstydził.