Powiat sfinansuje prace remontowe w 3 obiektach

Na sesji  w dniu 18 maja 2016 r. Rada Powiatu w Poznaniu podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia preliminarza wydatków z budżetu Powiatu Poznańskiego w 2016 r. na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach Jacek szeszuławpisanych do rejestru zabytków.

Wnioski skutecznie wspierał nasz Kolega – radny Rady Powiatu – Jacek Szeszuła.
Gmina Mosina jest największym beneficjentem tego rozdania – na prace przy naszych zabytkach Powiat przeznaczył 255 tys. zł (pula środków 695 tys. zł).
O dotację dla Parafii w Rogalinku zabiegał radny Rady Miejskiej w Mosinie – Zbigniew Grygier.

zabytki powiat

zabytki powiat 2

 

kościół w KrosnieKościół p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej w Krośnie wybudowany w latach  1779-1881 jako świątynia ewangelicka. Budowla ma konstrukcję szkieletową, wypełnioną cegłą i otynkowaną. Wieżyczkę nad sygnaturką przykrywa barokowy hełm z ośmioboczną latarnią. Wewnątrz znajdują się piętrowe empory. Z czasów budowy kościoła zachowała się rokokowa ambona. Obok świątyni stoją dawna pastorówka i drewniana dzwonnica z początku XX w.

 

kościółek w Rogalinku aPóźnobarokowy drewniany kościół pw. św. Michała Archanioła i MB Wspomożenia Wiernych w Rogalinku został wybudowany w latach 1700-1712. Świątynia położona na skraju wsi w poblizu Warty kryta jest gontem, dach zwieńczony jest wieżyczką. Kościółek posiada bogate wyposażenie. Do najciekawszych zabytków należy ołtarz z rzeźbą Madonny oraz ołtarz boczny stanowiący przykład sztuki ludowej z XVII/XVIII w., w tym samym stylu utrzymany jest również obraz “Chrystus Ubiczowany”. Znajdują się tu trzy ołtarze barokowe z końca XVIII stulecia.

 

bóżnica 2W zabytkowym budynku dawnej bóżnicy żydowskiej wybudowanej około 1876 r. mieści się na parterze Galeria Miejska, a na piętrze Izba Muzealna gdzie organizowane są okresowe wystawy historyczne związane z Ziemią Mosińską jak również wystawy związane z działalnością miejscowych organizacji i stowarzyszeń.

 

1 Comments
Alina 10/07/2016
| |

Zdjęcie bożnicy żydowskiej ukazuje jaki problem mamy z reklamami. Czy cena za umieszczenie tej reklamy rekompensuje to co jest rzeczywiście cenne ? Mam nadzieję, że po wykonaniu robót remontowych zamiast reklamy optyka znajdzie się informacja przed czym stoimy, jaka była historia tego budynku, a może nawet informacje o mniejszości żydowskiej w historii gminy. Tak się kształtuje wiedzę o miejscu, ludziach, zdarzeniach.A jak przetrwa tyle lat optyk to dopisze się historię optyka.