Pomysły Mieszkańców – wyniki ankiety

147 osób (51%) zgłosiło w ANKIECIE  swoje pomysły.

Kliknięcie w numer respondenta pozwala dowiedzieć się o nim więcej (wiek, płeć, rejon zamieszkania, itp.)

Mam taki pomysł… (pisownia oryginalna)
Respondent (5909840) aby usprawnić ruch drogowy na obciążonym odcinku dróg w okolicy SP 1
Respondent (5909521) Potrzebna jest ścieżka rowerowa od rogalinka do mosiny
Respondent (5909064) By ważne pomysły / propozycje były przegłosowywane przem mieszkańców z apośrednictwem ankiet internetowych.
Respondent (5908720) By decyzje dotyczące gminy podejmowały osoby mniej uwikłane w lokalne “zaleznosci
Respondent (5908407) .
Respondent (5907787) pracujecie solidnie, “więcej człowieka” w rzędzie, odpowiadać na pisma
Respondent (5907621) żeby ustawiać blokady na ul. Strażackiej w Pecnej – samochody stojące przy samym skrzyżowaniu stwarzają poważne zagrożenie
Respondent (5907483) Powinny powstać drogi rowerowe
Respondent (5907445) Rozbudowa szkoły w Czapurach.
Respondent (5907439) A raczej marzenie, Żeby w mojej wsi były ładne drogi
Respondent (5907304) Infrastruktura przyciąga mieszkańców a oni zostawiają pieniądze. Na tle innych gmin Mosina wyglada słabo.
Respondent (5907245) by w końcu nasza gmina zaczęła wykorzystywać środki z uni !!!!!
Respondent (5907215) Aby powstaly normalne drogi na bocznych ulicach
Respondent (5907058) Cegiełka na basen w Mosinie
Respondent (5907028) Żeby wzbogacić plac zabaw w Daszewicach, aby dzieci do lat 3 teź mogły się na nim bawic
Respondent (5907000) aby zainwestować w komunikacje zbiorową tak żeby poszczególne miejscowości przestała dzielić transportowa przepaść.
Respondent (5906914) aby zadbać o seniorów
Respondent (5906489) by mieszkańcy mieli lepszy dostęp do lekarzy specjalistów
Respondent (5905884) by pociągi i skomunikowany z nim transport gminny zapewniały możliwość dotarcia do Poznania co 30 minut
Respondent (5905178) Stworzyć na terenie gminy park przemysłowy i przyciągnąć inwestorów tworząc miejsca pracy
Respondent (5905116) Żeby na gruntach przy torach kolejowych pomiędzy Krosnem i Drużyną stworzyć obszar aktywizacji gospodarczej i przyciągnąć inwestorów
Respondent (5904623) Mam nadzieję, że za kilka miesięcy sprawy zawodowe pozwolą mi bardziej zaangażować się społecznie w działania na rzecz gminy i wtedy takowe pomysły zaprezentuję.
Respondent (5903963) aby w Mosinie było więcej placów zabaw, gdzie można spędzić czas z dziećmi.
Respondent (5903805) brak
Respondent (5903357) organizować wycieczki przyrodnicze na terenie WPN i parków krajobrazowych i promować je w newsletterze (na stronie www.mosina.pl). W formularzu zamawiania newslettera warto wyróżnić w nim dodatkowe opcje, np. “zajęcia dla dzieci lub rodzin z dziećmi” i “zajęcia dla młodzieży” oraz “wydarzenia kulturalne”
Respondent (5903253) Gaz w Mieczewie
Respondent (5902239) aby w Mieczewie zaczęło się coś dziać
Respondent (5902140) Proszę o uwzględnienie w budżecie szkoły w Rogalinie. Chodzi o salę gimnastyczną aby dzieci w gminie miały w miarę wyrównane szanse.
Respondent (5901453) nie mam pomysłu bo ciągle na nic nie ma funduszy
Respondent (5901009) odwołać Pana Rysia burmistrza gdyż działa przeciw ludzia i Rolników
Respondent (5900823) żeby zmusić rolników do wprowadzania zadrzewień śródpolnych, które będą korytarzami migracyjnymi oraz ostojami drobnych zwierząt. Podniesie to także walory krajobrazowe terenów rolnych.
Respondent (5900442) Zwiększenie częstotliwości spotkań z mieszkańcami w ich środowiskach ( Burmistrz, Rada Miejska, mieszkańcy ), to poprawi wzajemną relację i zapewni poczucie wspólnego działania dla dobra gminy ( obecnie spotkania odbywają się zbyt rzadko). Założenie dodatkowej i obszernej części w Informatorze dla organjzacji pozarządowych i powierzenie jej prowadzenia osobie związanej z tematyką (Obecny stan jest nie do przyjęcia i stawia organizacje na pozycji zbędnego ciała). Uaktywnić i zobligować sołtysów do częstszego relacjonowania działań na płaszczyźnie sołectwo/ urzęd w oparciu o wiedze i potrzeby mieszkańców/ decyzje urzędu, spełniając tym samym właściwą rolę łącznika. Założenie na stronach urzędu podstron/blogów dla pozczególnych sołectw/ osiedli ( w szczególności tych , które ich nie mają) i animacja tego tematu wśród mieszkańców . Bardzo dobrym pomysłem jest ta ankieta. Kibicuję kolejnym!
Respondent (5900546) W Radzewicach mamy wspaniałą panią sołtys, może udało by się ją wesprzeć w organizowaniu jakich kolwiek spotkań dla osób po 70 roku życia.
Respondent (5900475) 🙂
Respondent (5900374) komunikacja pieszo rowerowa pomiędzy Kórnikiem a Rogalinem
Respondent (5899646) orlik w Pecnej
Respondent (5898725) aby zlikwidować dni Mosiny a w zamian organizować cykliczne koncerty znanych i mniej znanych wykonawców . Publicznych pieniędzy przeznaczonych na dni miasta może nie starczyć , więc wejścia na koncerty mogły być za drobną opłatą .
Respondent (5893761) Aby rozbudować sieć latarni w Czapurach na ulicach Dębowe, Klinowej, Swierkowej, Bukowe. Budowanych jest coraz więcej domów a po godzinie 17 jest juz ciemno.
Respondent (5893295) Potrzebne oswietlenie wszystkich ulic, zwłaszcza na nowych osiedlach domków jednorodzinnych.
Respondent (5893139) 1. … aby zbliżyć gminę do Świata i Poznania, np. naciskać na przyłączenie Starołęki do autostrady. 2. Odnowienie przeprawy promowej w Czapurach lub budowa mostu przez Wartę (np. Czapury – Puszczykowo/Luboń).
Respondent (5892018) rozeznanie i rozmowa z mieszkańcami przez Burmistrzów i Radę Miejska.
Respondent (5891840) jakość lokalnych dróg przypomina często krajobraz księżycowy, w każdym roku powinna być pula losowanych ulic do remontu poza normalnym planem i to głównie gminne poza mimo wszystko faworyzowanym miastem Mosina.
Respondent (5891716) Mosina powinna wspólnie z Puszczykowem stworzyć spójną i wygodną sieć dróg rowerowych umożliwiających bezpieczny dojazd do wszystkich atrakcji turystycznych i miejsc zamieszkania w obydwu gminach oraz dojazd do Lubonia i Poznania.
Respondent (5890698) żeby decyzje były podejmowane kompleksowo, konsekwentnie. Czyli jest decyzja o budowie osiedla to zapewniam tym mieszkańcom miejsce do mieszkania, zabawy, edukacji, itp. A nie powstaja tylko domy z betonu…..i pieniądze z podatku!
Respondent (5890026) nie mam w tej chwili żadnego pomysłu.
Respondent (5889409) … bądźmy bardziej względem siebie życzliwi i serdeczni 🙂
Respondent (5888234) Połączyć kładką pieszo-rowerowa brzegi Warty miedzy Czapurami a Luboniem. Na osiedlu w Czapurach przy zakolu Głuszyny utworzyć ziemny tor przeszkód dla rowerzystów, a naturalna różnice poziomu wykorzystać do utworzenia górki dla zjadu na sankach.
Respondent (5886420) Budowa wybiegu dla psów z dostępem do koszy na psie odchody dla ludzi z blokowis to problem a świat idzie do przodu i chyba tylko w gminie Mosina takiego wybieu brak
Respondent (5882701) Na stronie www.mosina.pl utworzyć informacje o jawności wydatków (z podaniem kwot i nazw firm, wykonujących usługi na rzecz Gminy)
Respondent (5882100) uczyć się na błędach poprzedników, a przedewszystkim ich nie powtarzać
Respondent (5881897) aby przy przejściu na pieszych na ul. Poznańskiej w Czapurach (na wysokości zakładu Wtórplast) zainstalować inteligentną sygnalizację, bo boję się, że bez regulowanej przez pieszych sygnalizacji któregoś dnia dojdzie do potrącenia osoby przechodzącej na pasach przez rozpedzony samochód
Respondent (5881477) Aby jak najwiecej środków przeznaczyć na budowe szkoły w czapurach
Respondent (5880096) aby wreszcie zaczęły się inwestycje w turystykę. Część “zawarcia” z Rogalinem na czele udało się ochronić przed budownictwem wielorodzinnym i inwestycjami przemysłowymi, mamy do wykorzystania rozległe tereny w dziewiczym wiejskim klimacie, z Pałacem, Łęgami i Kórnikiem. Tam trzeba inwestować, uchwalać plany pod usługi turystyczne i rekreacyjne aby przyciągnąć inwestorów z branży turystycznej.
Respondent (5878965) Zastąpienie sygnalizacji świetlnej rondami na skrzyżowaniach Szosy Poznańskiej z ul. P. Mocka i Poniatowskiego. Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ul. Szosa Poznańska.
Respondent (5878161) Czysta, ekologiczna, estetyczna gmina, którą charakteryzuje ład przestrzenny i duża dbałość o charakter zabudowy będzie bardzo atrakcyjnym miejscem do zamieszkania i inwestowania. Osiągnięty sukces samoczynnie będzie promował gminę i przyniesie poprawę życia jej mieszkańców.
Respondent (5877797) spotkania mam z dziecmi
Respondent (5877513) rozbudować szkołę w Czapurach !!!!!
Respondent (5876571) wprowadzić zakaz postoju na ul Poznańskiej, zrobić pieszojezdnię z ograniczeniem prędkości i poprowadzić tam ścieżkę rowerową od ul Mocka do Pl. 20 .Października.
Respondent (5876559) przeprowadzić kontrolę działania Burmistrza i urzędników ( w zakresie wydawanych decyzji administracyjnych, zatrudniania nowych pracowników, wydatkowania pieniędzy publicznych)
Respondent (5875046) Lepiej skomunikować gminę z Mosiną i Poznaniem… Zlikwidować tranzyt towarowy w godzinach szczytu.
Respondent (5874971) wykorzystać potencjał turystyczny
Respondent (5873574) Oddać Mieczewo Kórnikowi za darmo.
Respondent (5873471) Miasto dla rowerów jak Kopenhaga
Respondent (5873428) żeby radni i wszyscy inni rządzący zamienili się z mieszkańcami na pewien czas i wtedy zobaczą jak mamy ciężko (warunki mieszkaniowe <infrastruktura> w których żyjemy i finansowe)
Respondent (5873367) aby miasto zatrudniło biologa do czynnej ochrony środowiska
Respondent (5873357) PRZYWRÓCIĆ BEZPOŚREDNIE POŁĄCZENIE AUTOBUSOWE KROSINKA Z POZNANIEM
Respondent (5872696) komunikacja publiczna na Zawarciu, dzienny dom opieki dla starszych i niepełnosprawnych
Respondent (5872668) Czestsze zebrania
Respondent (5872486) Maskarą jest powrót z Pozniania samochodem o godznie 16-18. Wiem coś o tym bo sama mam wątpliwą przyjemność wracać o tej godzienie. Może by tak wprowadzić komunikacje miejską. A dla ludzi, którzy korzystaliby z tej formy transpotu np. wprowadziec obniżki w podatku za grunt od nieruchomosci czy wprowdzić coś co by odciążyło nasze drogi. Dróg w najbliższym czasie i pewnie tak za dużo nie przybędzie, chociażby z racji WPN…nie wspomnę tutaj o finansach.
Respondent (5872170) 1/ Czapury oddać Poznaniowi. 2/ Gdzie tylko się da (oczywiście przy kom. zbiorowej) ustanowić bezpłatne parkingi buforowe.
Respondent (5872117) częściej pytania do mieszkańców o potrzeby jakie mają, mogą być w formie ankiet
Respondent (5872093) aby na ul. Poznańskiej wyremontować chodnik dla pieszych, a po drugiej stronie utworzyć ścieżkę rowerową, tak aby mieszkańcy mogli dojechać tą drogą DO centrum.
Respondent (5872024) Ścieżki rowerowe!!!
Respondent (5869225) aby skoncentrować jak najwięcej środków budżetowych na infrastrukturze drogowej. Drogi i ulice nie utwardzone to dziesiątki, jak nie setki kilometrów. Trzeba stworzyć sensowny, realny plan ich realizacji.
Respondent (5869202) by najpierw zbudować chodniki i drogi rowerowe którymi można bedzie dotrzeć do….np basenu, strzelnicy. Taka kolejność nie inna 🙂
Respondent (5869054) może i pomysły są ale kto nas słucha nikt
Respondent (5868010) aby z każdego miejsca w Gminie fukcjonowała komunikacja ścieżek rowerowych oraz aby szkoła w czapurach była dostosowana do stanu obecnego zycia a nie z lat 60-tych ubiegłego wieku dlatego proponuję do czasu wybudowania szkoły postawić konetenerową szkołe na wzór niemiecki
Respondent (5867880) przydałaby się w Mosinie druga stacja benzynowa
Respondent (5867234) INWESTYCJE W ROZWÓJ NOWE MIEJSCA PRACY ITP: WSZYSTKO DLA DOBRA CZŁOWIEKA !!!!
Respondent (5866662) wydatki i plany ich wydawania były bardziej przejrzyste i przy większym udziale mieszkańców.
Respondent (5866241) A może ktoś dokończy budowę tężni i rozliczy poprzedniego wykonawcę ( Tężnia już niszczeje)
Respondent (5865476) Chciałbym żeby Jezioro w Dymaczewie było czyste i zadbane tereny wokół jeziora! I zakaz działek (okropnych i szpecących)!
Respondent (5865405) zmniejszyć całkowicie zapychanie Gminy okropnym blokami mieszkalnymi
Respondent (5865270) Zeby byli więcej rozrywek dla dzieci w wieku od 2 lat
Respondent (5865245) Nie marnować pieniędzy na budżet obywatelski. Rozbijanie kwoty miliona złotych na kilka małych, niewiele znaczących inwestycji w skali całej gminy jest marnotrawstwem. 1 mln zł to już kolejna ulica utwardzona.
Respondent (5865077) Nie wyrzucać pieniędzy gminnych w błoto
Respondent (5865032) ..więcej inicjatyw…
Respondent (5864795) Zawiązać stowarzyszenie gmin poszkodowanych przez parki narodowe. Zażądać większych opłat od Aquanetu. Rozbudować drogę do Poznania.
Respondent (5864770) Gmina, jeślim ma odpowiednie tereny to mogłaby stworzyć szkółkę drzew i posadzić cenne gatunki drzew by za ok 30-40 lat wyciągnąć z tego niezłą kasę za sprzedaż drewna.
Respondent (5864748) ?
Respondent (5864657) aby bardziej zadbać o najmłodszych. Jak gmina mogła dopuścić do tego, aby na osiedlu leśnym w Czapurach był jeden mały zaniedbany plac zabaw. Dzieci bawią się na ulicach między samochodami. Jak widać nikomu to nie przeszkadza, a czy to jest miejsce do bezpiecznej zabawy….? Proponuję, aby gmina stworzyła miejsce gdzie mluchy będa miały się gdzie bawić.
Respondent (5864417) Wykorzystać zasoby geotermalne na potrzeby gminy i jej mieszkańców.
Respondent (5863775) Mosina w strfe B systemu transportu publiznego z codzienną linią nocną
Respondent (5863731) Marzy mi się, żeby pracownicy administracji zrozumieli kto jest ich pracodawcą.
Respondent (5863720) by zbudować w gminie sieć dróg rowerowych.
Respondent (5863379) By wszyscy ogrzewali swoje domy gazem
Respondent (5863150) Biedronka,Lidl albo coś !
Respondent (5862972) współpracujmy z ościennymi gminami.
Respondent (5862834) ,aby osoby skazane lub mieszkańcy choć raz w mieiącu zadbali o stan czystości chodników. ( Trawa i nadmiar piasku).
Respondent (5862659) aby zmienić wszystkich we władzy na nowych
Respondent (5862614) Warto rozwinąć sieć komunikacji podmiejskiej. A także dobrym pomysłem mogłoby być organizowanie zabaw i różnych innych aktywności, w której młodzież z gminy chętnie brałaby udział, a przy okazji się integrowała. Ogólnie warto by było organizować częściej jakieś festyny itp. za które nie trzeba płacić jak za zboże, tylko na których można się kulturalnie pobawić. Dobrym pomysłem byłby zabawy taneczne w jeden z dni Mosiny. Mosiniacy muszą jeździć do sąsiednich gmin, aby się pobawić, bo właśnie tego brakuje im u nas.
Respondent (5862583) Wstrzymać budowę nowego osiedla na Czapurach bloków, a pomyśleć jak wybudować .szkołę żeby dzieci które tu zamieszkały miały gdzie się uczyć a nie musiały jeździć do szkoły do Poznania
Respondent (5862520) żeby w każdej wsi był chodnik i oświetlenie
Respondent (5862471) Niech rządzi rada a nie urzędnicy
Respondent (5862470) aby uaktywnić seniorów
Respondent (5862371) aby urzędnicy przestrzegali procedur a rozwiąże to wiele problemów z jakimi się borykamy
Respondent (5862381) gazyfikacja wsi Mieczewo
Respondent (5862293) aby zmienić pytanie dotyczące stanu dróg w Mosinie – mamy tu drogi gminne, powiatowe i wojewódzkie
Respondent (5862231) by niebo nad gminą było wolne od dymu,
Respondent (5861753) aby wymienic urzednikow, ktorzy byli u wladzy za czasow p. Zofii Springer.
Respondent (5861540) Wprowadzić konkurs gminny na najczystszą posesję i jej otoczenie.
Respondent (5861461) Może co jakiś czas organizować spotkania z Burmistrzem w Domu Kultury lub Urzędzie gdzie można by bezpośrednio zadawać pytania a przy następnych Burmistrz mógłby na nie odpowiadać bo wiadomo że na wszystkie w danym momencie ma prawo nie wiedzieć
Respondent (5861470)
Respondent (5861362) Zlikwidować światła między Dino a szkołą Podstawową nr1 oraz przy ulice Mocka i zastąpić je rondami. Ewentualnie zrobić jedno wielkie rondo z ulic: Szosa Poznańska, Rzeczypospolitej Mosińskiej i Mocka (jako jednokierunkowe na tym rondzie)..
Respondent (5861348) Bo
Respondent (5861292) ukulturalnić Mosinę, usportowić jeszcze bardziej bo mamy do tego warunki, mosina bardziej turystyczna
Respondent (5861043) Pomyślcie co robicie z pieniędzmi za nim je znowu przeznaczycie na nie potrzebne rzeczy.
Respondent (5860966) Przywrócić dawny ośrodek zdrowia w budynku do tych celów dostosowanym.
Respondent (5861027) wprowadzenia luter na ulicy Strzeleckiej, przy wyjeżdzie z Polnej od strony Cybisa
Respondent (5860871) by powietrze w mieście i gminie było czyste… W okresie jesienno-zimowym ze względu na zadymienie przebywanie na zewnątrz jest prawie niemożliwe!!!!
Respondent (5860724) Konieczne jest odmalowanie Komina Mosińskiego. Jest punktem charakterystycznym w Mosinie a w stanie obecnym szpeci. Czy nie jest to prawnie ustalone, że powinien być widoczny (przestrzeń lotnicza itp.).
Respondent (5860254) Oświetlona – ścieżka rowerowa “Ring” Mosina-Krosno-Drużyna-Borkowice-Dymaczewo Stare-Krosinko-Mosina
Respondent (5860061) Chodnik Czapury-Poznan. Zmiana soltysa.
Respondent (5860032) budwa ścieżki rowerowej na ul Poznańskiej (od rynku w Mosinie do ul. Mocka). Brak możliwości powrotu z ul. Mocka (jazda pod prąd)
Respondent (5859545) może dobrze było by nagłośnic bardziej o wszystkich organizowanych spotkaniach kulturalnych i sprawavh dotyczacych Mosiny nie kazdy ma czas szukać w internecie zazwyczaj mieszkancy dowiadują się po czasie i jak tu w czymkolwiek uczestniczyć proponuje odplatna gazetę
Respondent (5859454) Bierzcie przykład z Puszczykowa, jest tyle mieszkańców, marketów i więcej nie będzie.Brawo Puszczykowo
Respondent (5859479) By zbudować wzdłuż kanału centralna drogę rowerowa od targowiska do borkowic!
Respondent (5859400) żeby bardziej współpracować z innymi gminami, szczególnie Puszczykowem.
Respondent (5859244) Poczynić max starań na rozbudowę – poszerzenie drogi Poznań – Mosina
Respondent (5859152) zadbac o wizerunek miasta zadbana zielen przyciete zywoploty niskie drzewa ..wjazd od Poznaniu nowy wizerunek Rynku likwidacja Strazy Miejskiej bo to pieniadze w bloto wyrzucone w zamian pomoc w udoskonaleniu wyposazenia naszej OSP prosze zainteresowac sie osobami ktore odziedziczyly mieszkania komunalne i choc w nich nie mieszkaja blokuja w niewiadomym celu a przeciez jest tylu potrzebujacych do naszych Radnych pamietajcie ze zostaliscie wybrani przez nas wiec pora by niektorzy to zrozumieli i nasze zdanie szanowali skoro zwracamy sie z jakims problemem nalezy doradzic nie ignorowac Panie Burmistrzu sprawia Pan wrazenie jakby pelnil ta funkcje za kare zero zaangazowania..polityka nie dla Pana ielkie uznanie dla zastepcy Pana Mielocha nie ignoruje zawsze wyslucha doradzi dla mnie w nastepnej kadencji najlepsza osoba na stanowisko Burmistrza naszej Gminy…rozpisalam sie troche…pozdrwiam
Respondent (5858882) zamknijmy poznanska. zrobmy dawno planowny deptak.
Respondent (5858810) Aby na zebraniach pojawial się pracownik um odpowiedzialny za inwestycję i pozyskiwanie funduszy unijnych
Respondent (5858698) Utrzymać na obecnym lub lepszym poziomie promocje gminy w zakresie turystyki i rekreacji
Respondent (5858615) ZE WODA W MOSINIE BEDZIE ZA DARMO
Respondent (5858588) więcej debat.
Respondent (5858558) od pomysłów są burmistrz i radni
Respondent (5858311) Zadbać o podstawy bezpieczeństwa mieszkańców – zorganizować centrum zarządzania kryzysowego (na ten moment jest ono fikcją), zabezpieczyć łączność i dostawy prądu w sytuacjach zagrożenia.
Respondent (5858503) W Mosinie jest wiele osób niepełnosprawnych ,myślę ,że dla nich również powinny być zorganizowane imprezy ,choćby przez MOK, aby poczuli się pełnoprawnymi obywatelami naszego miasta.
Respondent (5858519) aby więcej było możliwości do spotkań w małych miejscowościach
Respondent (5858386) aby mieszkancy mogli decydowac o tym, co nalezy wykonac w ich miejscowości, aby więcej srodków pieniężnych było na to przeznaczone
Respondent (5858468) Budowa wyciągu narciarskiego na pozegowie. Atrakcją jedna z nielicznych w Wielkopolsce zamiast basenu który będzie nieopłacalny i mało atrakcyjny dla mieszkańców którzy wyczynów nie pływają z tego co słyszę.
Respondent (5858353) zacząć budować obwodnice lub “półobwodnice” północno-wschodnią Mosiny
Respondent (5858365) Mosina musi mieć obwodnicę
Respondent (5858290) aby w świetlicy wiejskiej w Daszewicach oprócz klubu emerytów powstał również klub dla młodzieży i nieco starszej młodzieży 40 +, form spędzanie czasu jest bardzo wiele, można by również zapraszać ciekawych gości, organizować spotkania, potańcówki, imprezy sezonowe itp. gości
Respondent (5858309) Żeby Burmistrz i Rada Miejska zainteresowały się stanem chodnika w miejscowości, w której mieszkam 😀
Respondent (5858276) Uważam że dobrym pomysłem byłoby wybudowanie progów zwalniających na ulicy Targowej. Jest to ulica osiedlowa na której wielu kierowców znacząco przekracza dozwoloną prędkość. Proponuję też zrezygnować z budowy ekranów akustycznych. Źle ulokowane pieniądze.
Respondent (5910120) Rozbudowa szkoły w Czapurach!

 

1 Comments
rak 25/10/2016
| |

Ktoś proponuje zwiększenie częstotliwości spotkań z mieszkańcami w ich środowiskach ( Burmistrz, Rada Miejska, mieszkańcy ).
Generalnie mieszkańcy jak przychodzi co do czego to na zebrania nie chodzą. Nawet jak jest przeznaczenie funduszu sołeckiego to nie zawsze jest kworum.