Podatki 2016 – propozycje Burmistrza.

5 listopada (czwartek) o godz. 17.00  w czasie sesji nadzwyczajnej Rada Miejska uchwali podatki i opłaty na 2016 r.
Podatki to prawie połowa wpływów do gminnego budżetu.

źródłaStruktura podatków przedstawia się następująco:
źródła 2
Dla porównania: Kórnik – wpływy z podatków 66,97 mln (od nieruchomości 36,76, od osób fizycznych 22,7,  od firm i instytucji 2,85 mln, od śr. transportu 1,4, rolny 1,36 mln)


Dzisiaj Burmistrz przedłożył radnym projekty uchwał podatkowych.

  1. Opłata targowa – bez zmian w porównaniu do stawek obowiązujących w 2015 r.

     2. podatek rolny – średnia cena skupu 1 dt żyta będąca podstawą do ustalenia podatku rolnego na                                                rok podatkowy 2016 wynosi tak jak w ubiegłym roku 50 zł i jest niższa o 3,75 zł                                               od śr. ceny ogłoszonej przez Prezesa GUS

                                                          Wpływy z podatku rolnego w 2014 r.
podatek rolny

   3. podatek od nieruchomości ( 1 zmiana – in minus -w porównaniu do 2015 r.)

podatek nieruchomości
nieruchomości zmiana

4. Podatek od środków transportu – tu Burmistrz proponuje najwięcej zmian. Wszystkie polegają na obniżeniu stawek podatku w odniesieniu do wybranych śr. transportu.

podatek śr. transportowe
transport 1

transport 2
transport 3

transport 4


Podatek dochodowy od osób fizycznych rośnie z roku na rok i stanowi jeden z filarów budżetu gminy.
Niestety nie od wszystkich mieszkańców trafia ten podatek do naszej gminy.

podatki od osób fizycznychPodatek dochodowy od firm i instytucji z roku na rok maleje i  wynosi ok. 300 tys. zł rocznie.

podatek od firm i instytucji
podatek od czynności cywilno-prawnych

Wpływy z podatków – 2014 – plan i wykonanie
podatki - plan i wykonanie


 

Wszystkie wykresy pochodzą ze strony:
nasza kasaZachęcam do korzystania z niej.

21 Comments
SM 06/11/2015
| |

@ emeryt jesteś w błędzie patrzysz tylko przez pryzmat własnego podwórka. To, że w Mosinie właściciele psów nie sprzątają nie znaczy, że tak się dzieję w całej gminie. Na wsi (Czapury) po psach się sprząta.

emeryt 04/11/2015
| |

Posiadacze psów są szczególnie uciążliwi w blokach. Właściciele psa(psów) idą do pracy na cały dzień a pies stoi przy drzwiach i ujada. W budownictwie wielorodzinnym podatek od psów i kotów powinien byc podwójny. W naszej gminie niestety nie ma zwyczaju aby właściciel idacy z psem na spacer po nim posprzątał. Wystarczy zobaczyć na ul. Gałczyńskiego.

Malgorzata Kaptur 03/11/2015
| |

W 2016 r. wzrośnie opłata członkowska gminy Mosina na rzecz Związku Międzygminnego Schronisko z 1 zł do 4 zł od każdego mieszkańca.
Jeden z mieszkańców proponuje, by w związku z tym rozważyć wprowadzenie podatku od posiadania psów.
http://www.arslege.pl/oplata-od-posiadania-psow/k72/a17010/
Jakie jest Państwa zdanie w tej sprawie?

emeryt 03/11/2015
| |

Wiele osób w gminie pobiera emerytury i renty poniżej granicy ubóstwa tj. 1200 zl. Czy im tez zostanie podniesiony podatek?