Poczet sołtysów mosińskich

Jesteśmy w trakcie wyborów w sołectwach i osiedlach.
Spora grupa sołtysów żegna się z samorządem po wielu latach pełnienia swojej funkcji. Przyczyny tych decyzji są różne: wiek, sytuacja rodzinna, inne zajęcia, zmęczenie na skutek braku zainteresowania pracą na rzecz sołectwa ze strony mieszkańców idący w parze ze wzrostem oczekiwań od sołtysa…
Do tej pory wybory zostały przeprowadzone w następujących jednostkach pomocniczych:
Osiedle nr 5 “Nowe Krosno” – Elżbieta Kunaj zrezygnowała z kandydowania. Nowym przewodniczącym został Jakub Modrzyński, członek zarządu w minionej kadencji.
Osiedle nr 4 “Za Barwą” – W związku z objęciem funkcji zastępcy burmistrza z funkcji przewodniczącego ustąpił Tomasz Łukowiak. Nowym przewodniczącym został Szymon Kazimierski.
Sołectwo Pecna/Konstatntynowo – Kazimierz Wróbel zrezygnował z kandydowania. Jego następcą został Damian Pietruszewski – strażnik miejski i strażak OSP Pecna.
Sołectwo Wiórek – Ponownie został wybrany Marian Osuch. Będzie to już jego czwarta kadencja.
Wczoraj odbyły się wybory w Świątnikach – Beata Tomczak po 16 latach pełnienia funkcji nie ubiegała się o reelekcję. Nowym sołtysem został Marek Ignaszewski.

Nowo wybranym składamy gratulacje i życzymy sukcesów. Ustępującym dziękujemy za pracę na rzecz społeczności lokalnej.

Kolejne wybory:
14.05 o godz. 19.00 w sołectwie Baranówko – świetlica w Sowinkach,
15.05 o godz. 19.00 w sołectwie Rogalin – w szkole podstawowej,
16.05 o godz. 18.00 w sołectwie Daszewice,
23.05 o godz. 18.00 w sołectwie Dymaczewo Nowe,
31.05 o godz. 18.00 w sołectwie Dymaczewo Stare


W czerwcu będą miały miejsce wybory:

3 czerwca o godz. 13.30 w sołectwie Drużyna/Nowinki (sołtys Erazm Walkowiak będzie kandydował),
4 czerwca o godz. 18.30. w sołectwie Babki, Kubalin, Głuszyna Leśna
5 czerwca o godz.19.00 w Rogalinku (Dorota Domagała ogłosiła rezygnację z kandydowania),
6 czerwca o godz. 18.00. Osiedla nr 2 „Czarnokurz” w Mosinie,
10 czerwca o godz. 18.30 w sołectwie Radzewice,
11 czerwca o godz. 19.00 w sołectwie Sasinowo

Kolejne wybory odbędą się:
w Krosinku,
w Krośnie,
w Borkowicach.

Na początku lipca wyboru sołtysa dokonają mieszkańcy Żabinka.
W listopadzie będą wybory na Osiedlu nr 3 “Przy Strzelnicy” (obecna przewodnicząca Monika Kujawska nie będzie kandydowała) i na osiedlu nr 1 “Centrum”.
Wiosną przyszłego roku wybory będą w Sowinkach i na Osiedlu nr 6 “Za Moreną”, natomiast w grudniu 2020 w Czapurach.
Okazja do zmiany przewodniczącego na Osiedlu nr 7 będzie wiosną 2021 r. Wiosną 2022 r. sołtysa wybiorą mieszkańcy Mieczewa i Krajkowa?Baranowa.

To okazja by przedstawić poczet sołtysów naszej gminy w latach 1991 – 2019
Funkcję tę pełniły 64 osoby. Poniżej sołtysi, którzy sołtysowali 8 i więcej lat.2 Comments
Małgorzata Kaptur 16/05/2019
| |

Wczoraj w Rogalinie jedynym kandydatem w wyborach była p. Maria Witkowska. Dzisiaj w Daszewicach ustępującą po 12 latach pełnienia funkcji Elżbietę Jarecką zastąpił Adam Monikowski, radny Rady Miejskiej w Mosinie. Kontrkandydatem A. Monikowskiego był Robert Borkiewicz.

Małgorzata Kaptur 14/05/2019
| |

Dzisiaj odbyły się wybory w Baranówku. Maria Błaszyk po 20 latach żegna się z funkcja sołtysa. Nowym sołtysem został Łukasz Silski.